WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ в роздрібній торгівлі - Реферат

Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ в роздрібній торгівлі - Реферат

недоцільним. Облік розрахунків з покупцями і замовниками безпосередньо на рахунку 62 (45) та інших сприяє посиленню контролю за своєчасністю та повнотою розрахунків, дозволяє уникнути проміжних записів в синтетичному обліку по дебету і кредиту рахунку 61, а, головне, спростити аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками та знизити трудомісткість бухгалтерського обліку.
Загальне схема обліку реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами
При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів треба виходити зі змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні від 3.04.93 р. № 250, п. 72, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 : "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи, надані послуги".
Згідно з пунктом 2 Інструкції при умові надходження від покупців і замовників авансових платежів за товари (передоплат) в бухгалтерському обліку на суми податку на додану вартість мають бути зроблені записи:
Дт 67-1 "З податкових зобов'язань"
Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість" - при зарахуванні коштів на розрахунковий рахунок і інші рахунки в банку за товари, що підлягають відвантаженню, а після відвантаження товарів запис:
Дт 46 "Реалізація"
Кт 67-1 "З податкових зобов'язань" - на списання суми нарахованих при передоплаті товарів покупцями податкових зобов'язань з ПДВ.
Якщо відвантажуються товари на умовах наступної оплати (без передоплати), то на суму податкового зобов'язання з ПДВ необхідно скласти бухгалтерську проводку:
Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість" - на суму ПДВ на відвантажені товари, в оплату яких грошові кошти не одержано або одержано готівкою.
Інші бухгалтерські записи, пов'язані з відвантаженням і реалізацією товарів, Інструкцією не розкриваються.
Враховуючи відносну новизну обліку реалізації товарів за відвантаженням ( способом нарахування ) та особливості бухгалтерського обліку податкових зобов'язань з ПДВ, наводимо загальну схему бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів (рис. 1)
Рисунок 1
ЗАГАЛЬНА С Х Е М А
бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів
Облік відвантаження і реалізації товарів з передоплатою
41 46 62
1. 1/1. 2.
67-1
3. 44.
80
80
4. 5.
Особливості обліку відвантаження і реалізації товарів без передоплати
41 46 62
1. 2.
50,51
68
6. 7.
Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів:
1. Списання відвантажених (відпущених) товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи за продажними цінами.
При відвантаженні (відпуску) товарів за безготівковим розрахунком на дебет рахунка 46 "Реалізація" відноситься договірна (без ПДВ) вартість відвантажених покупцю товарів.
2. Відображення в обліку реалізації товарів, відвантажених або відпущених покупцям в порядку безготівкових розрахунків за договірними відпускними (продажними) цінами, включаючи ПДВ.
3. Списання нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ, що виникло при надходженні передоплати від покупця (замовника).
4. Списання прибутку за місяць.
5. Списання збитків за місяць.
6. Відрахування ПДВ від обороту з реалізації товарів за безготівковим розрахунком по підсумку за місяць, крім відвантаження товарів в рахунок передоплат, тобто якщо кошти від покупця за товари не одержані.
ПДВ з реалізації товарів за готівку визначається за окремим розрахунком і на дебет рахунка 46 "Реалізація" не відноситься.
7. Реалізація товарів за готівкові грошові кошти, здані в касу підприємства або безпосередньо на розрахунковий рахунок в банку.
Записи 4 і 5 на списання фінансового результату (валового доходу) від реалізації товарів можливі тільки в тому випадку, коли на дебет рахунку 46 "Реалізація віднесена купівельна (без ПДВ) вартість реалізованих за безготівковим розрахунком товарів (складний і недоцільний варіант запису). На дебет рахунку 46 необхідно відносити при списанні товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи договірну відпускну (без ПДВ) вартість товарів, відвантажених (відпущених) покупцям - платникам ПДВ.
Підкреслимо, що валовий дохід (фінансовий результат) від реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами, покупцям - платникам ПДВ, покупцям неплатникам ПДВ і за готівкові грошові кошти населенню визначається за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.
При поверненні покупцями відвантажених (відпущених) їм товарів торговельне підприємство одночасно з оприбуткуванням повернених товарів за обліковими цінами повинно сторнувати суму їх реалізації записом на рахунках: Дт 62 - Кт 46 - сторнувальним червоним записом на відпускну вартість повернених товарів. При визначенні суми обороту з реалізації товарів за даними товарних звітів складів і аналітичного обліку із суми обороту по кредиту рахунку 46 "Реалізація" необхідно виключити відпускну ( продажну) вартість повернених товарів.
Особливості обліку відвантаження і реалізації товарів на підприємствах споживчої кооперації
На торговельних підприємствах і в організаціях споживчої кооперації, що ведуть облік реалізації товарів оперативно-бухгалтерським способом без застосування рахунку 46 "Реалізація", в журналах форми К-З і К-4 за загальною схемою бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів в записах господарських операцій 1 і 2 та 1 і 7 проміжний запис по дебету і кредиту рахунку 46 "Реалізація" треба виключити, і записи зробити без використання цього рахунку.
На підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування, що обліковують товари за продажними цінами, на реалізовані за готівку товари замість записів 1 і 7 за загальною схемою треба зробити два зустрічних записи:
1. В крамницях і підприємствах громадського харчування за даними товарно-грошових звітів:
Дт 50 - Кт 41 - на суму зданої в касу виручки від реалізації товарів за продажними цінами
2. В касі підприємства за даними прибуткових касових ордерів на суму зданої в касу виручки:
Дт 50 - Кт 41 - на суму отриманої виручки від продажу товарів
Після звірки зустрічних записів один із зроблених в синтетичному обліку записів за даними журналів форми К-3 і К-4 виключається.
На підприємствах роздрібної торгівлі споживчої кооперації на реалізацію товарів покупцям - платникам ПДВ за безготівковим розрахунком замість записів 1 і 2 на відвантаження(відпуск) товарів треба скласти дві бухгалтерські проводки
1: Просту - на списання різниці між вартістю товарів за обліковими продажними і договірними

 
 

Цікаве

Загрузка...