WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

для проведення внутрішнього аудиту.
Запровадження в життя цих рекомендацій дасть змогу підприємствам проводити фінансовий аналіз та аудит в стислі строки та використовувати їх результати для обгрунтовання ефективних управлінських рішеннь.
Реорганізація структури управління , використання АСУ поставили вимогу перебудови функцій управління. Заміна тільки частини їх зачіпає суміжні функції, управлінські зв'язки, в кінцевому підсумку це позначається на інформації, в тому числі на обліковій і на аналітичній. Це зумовлюєпотребу комплексного системного обстеження і проектування функцій з урахуванням взаємообумовленості в просторі і часі.
На ОП "Сузір'я" всі перераховані принципи введення автоматизованої системи обробки даних були дотримані, що сприяло безпроблемному введенню її в дію. Обліковий і управлінський персонал у встановленому порядку пройшли курс по вивченню програмних засобів.
На підприємстві дотримуються всі принципи забезпечення обліку, контролю, аналізу та аудиту.
З викладеного вище можна зробити висновок,що підприємство використовує з повною віддачею всі ресурси, які є у його розпорядження, як розумові так і матеріальні.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ.
1. Закон України "Про аудиторську діяльність". N 3125 - XII від 22. 04. 93 р.
2. Положення "Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку" затведженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88.
3. Положення "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" від 3 квітня 1993 року № 250, з врахуванням змін і доповнень внесених Постановою Кабінета Міністрів України від 5 липня 1993 року № 509, від 24 вересня 1993 року № 804, від 21 березня 1994 року № 175, від 26 квітня 1995 року № 307, від 14 серпня 1996 року № 951 і від 11 серпня 1997 року № 869.
4. Інструкція "Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства" від 18 серпня 1995 року № 139 зі змінами і доповненнями , внесеними 28 жовтня 1996 року № 231, від 17 листопада 1997 року № 247 і від 19 лютого 1998 року № 37.
5. Інструкція "По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів документів і розрахунків" , затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69.
6. Інструкція "Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства" від 18 серпня 1995 року № 139 зі змінами і доповненнями , внесеними 28 жовтня 1996 року № 231, від 17 листопада 1997 року № 247 і від 19 лютого 1998 року № 37.
7. "Порядок відображення в бухгалтерському звіті операцій з майном і зобов'язанями, вартість яких виражена в іноземній валюті", "Положенням по бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті" , затведженого наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 1996 року № 29.
8. "Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією і орендою державних підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 грудня 1993 року № 109 , з врахуванням доповнень до нього , затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25 січня 1994 року № 9, від 10 травня 1994 року № 68, від 19 червня 1996 року № 121 і від 19 листопада 1996 року № 244.
9. Вказівка "По організації бухгалтерського обліку в Україні" , затверджена наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 року № 25, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 січня 1998 року № 10.
10. В. Сопко "Бухгалтерський облік у підприємстві". Київ 1995 рік. 266 с.
11. П. Бабич "Бухгалтерський облік на малих підприємствах" Київ 1995 рік. 221с.
12. С. Ткаченко "Основи бухгалтерського обліку" Київ 1996 рік. 311с.
13. В. Савченко , В.Завгородній "Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту". Київ 1997 рік. 346 с.
14. В.П. Завгородній. "Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту". Київ 98. 768 с.
15. А.Н. Кузьминський, В.В. Сопко, В.П. Завгородній. "Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу". Київ 93. 214 с.
16. "Аудит" пр А.Н. Кузьминського. Київ 96. 320 с.
17. М.Г. Твердохліб, О.Д. Шарапов. "Організація інформування керівників". Київ 97. 197 с.
18. "Системи підтримки прийняття рішень" пр В.Ф. Ситника. Київ 95. 175 с.
19. Андреєв В. Д. "Практичний аудит" (справочний посібник). Москва, ЕкономІка, 1994 р. 342 с.
20. Робертсон Дж. "Аудит". Переклад з англ. Москва, KPMG, Аудиторськая фірма "Контакт", 1993 р. 418 с.
21. Фоменко Е. А. "До нас прийшов податковий інспектор: Бухгалтерська звітність і методи її перевірки. Одеса ОКФА, 1994р. 353 с.
22. Должанський Н. "Сучасна організація аудиту в Україні". "Все про БУ" 1995 - N17 - с. 4, 5.
23. Хілінський Г. "Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості". " BUSINESS Україна" - 1994 - N 23 - с. 2.
24. Баришніков Н.П. "Організація і методика проведення загального аудиту", Москва, 1996 р. "Філін". 281 с.
25. Овсійчук М.Ф. "Аудит. Організація. Методика проведення", Москва, 1996 р.,ТОО "Інтехтех". 243 с.
26. Шеремет А.Д., Суйц В.П. "Аудит. Навчальний посібник", Москва, 1995 р., "Інфра-М". 318 с.
27. А. Кузьмінський, М. Кужельний, О. Петрик, В. Савченко. "Аудит" (практичний посібник). Київ 1996 р., "Облікінформ". 273 с.
28. А. Кузьмінський, В. Сопко, В. Завгородній. "Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу", Київ, 1993 р., "Вища школа".452 с.
29. М. Білуха. "Аудит у бізнесі". Дніпропетровськ, 1994 р., "Преском". 240 с.
30. В. Завгородній "Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту". Київ, 1998 р., "А. С. К.". 648 с.
31. А. Кузьмінський . "Суть аудиту, його мета і задачі". "Бух.облік і аудит" -1994, № 1.
32. Аренс, Лоббек . "Аудит" - 1995г. 346 с.
33. М. Білуха "Аудит фінансового стану підприємства", ж. "Бух.облік і аудит" -1994, № 5.
34. Норматив 1. "Мета та завдання проведення аудиту" АПУ N 35 від 14.09.95 р.
35. Норматив 2. "Договір на проведення аудиту" АПУ N 35 від 14.09.95
36. Норматив 4. "Планування аудиту" АПУ N 54 від 29.05.97
37. Глобальна комп'ютерна мережа "Internet": Центральна Московська Бібліотека, Бібліотека Пісоцького.
38. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затверджено наказом Агенства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21 березня 1997 року № 37.
37. О.В. Єфимова "Фінансовий аналіз" Москва 1998.рік. 320 с.
38. Г.В. Савицька "Аналіз господарської діяльності підприємств", Минськ 1999 рік. 409 с.
39. Журнал "Фінансова тема" № 3 1997 рік.

 
 

Цікаве

Загрузка...