WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

, поділяються на самостійні операції.
Операції, що використовуються в аналітичному процесі, поділяються на три типи: механічні, переробні та творчі.
Типи операцій дають змогу визначити три види організаційних місць роботи- виконавчі пости: для висококваліфікованих спеціалістів, для спеціалістів середнього рівня і для технічних виконавців.
Співвідношення різних операцій формує аналітичну інформаційну базу, кілька аналітичних фах формують етап аналітичногопроцесу.
Організаційно аналітичний процес як технологічна сукупність складається з трьох етапів: підготовчого, аналітичної обробки та заключного.
На кожному етапі об'єктами організації аналітичного процесу є аналітичні номенклатури, носії аналітичних номенклатур, рух носіїв аналітичної номенклатури у процесі обробки та формування показників, забезпечення аналітичного процесу.
Метою аналізу є одержання узагальнюючих висновків, які можуть бути використані для прийняття управлінського рішення у господарській діяльності.
Важливим елементом є перевірка якості джерел аналізу. Оскільки від якості джерел аналізу залежить вірогідність результатів аналізу, їх слід обов'язково ретельно перевіряти, наприклад , за допомогою наступної таблиці:
Таблиця 19.
Перевірка якості джерел аналізу.
Форма 1-ша Форма 2-га
Показник № форми № рядка Сума, грн. № форми № рядка Сума, грн. Відмітка
Прибуток
Та ін. 1
030 500 2 070 500 Так
Ще одним важливим елементом є визначення складу виконавців з проведення аналізу. Кожному виконавцю повинен бути всиановлений конкретний строк з кожного виду робіт.
Таблиця 20.
Склад виконавців проведення аналізу.
Назва роботи Строк виконання Відповідальний виконавець
Вибірка даних із звітних форм:
Базових (планових)
Базових за минулий рік
Звітних за поточний рік
20.11
17.11
24.11
Пунш В.Л.
Корж П.Г.
Радко У.Ю.
Перевірка якості відібраних даних:
Правильність
Повнота
Погодженість
Наступність
Порівнянність
27.11
28.11
Корж П.Г.
Пунш В.Л.
Спрощення системи показників 29.11 Радко У.Ю.
При узагальнені аналітичної інформації дають оцінку результатів діяльності господарства, його рентабельності, платоспроможності, виявляють резерви виробництва, упущення, розробляють рекомендації. Основне в узагальнені- висновки та пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи господарства.
Створення інформаційних систем підприємства вцілому та інформаційні ситеми обліку приводить до появи нових організаційно-виробничих відносин та до змін вже діючих. Ці відношення закріплюються у відповідних правових нормах та нормативних актах.
Організаційне забезпечення.
Організаційне забезпечення- це визначення структурних підрозділів, їхні завдання, регламентування роботи облікового апарату, процеси обліку, контролю, аналізу, технології цих процесів на ЕОМ, тобто це структура облікового апарату, зміст його завдань і функцій, регламентація облікового, контрольного і аналітичного процесів роботи самого апарату.
Основними функціями персоналу при організації автоматизованої системи обліку є :
-збирання і реєстрація вихідних даних первинного обліку господарських операцій;
-приймання від облікового персоналу виправдовувальних документів і перенесення їх на машинні носії;
-контроль вірогідності і правильності створених і прийнятих первинних документів;
-виправлення помилок, допущенних при здійсненні операцій;
-формування і зведення машинних носіїв нормативно-довідкової інформації;
-тощо.
Застосування ПЕОМ і функціонування АРМ в основному впливають на зміну інформаційних функцій бухгалтерії: автоматизоване ведення даних, широке використання розподільчої БД, автоматизований контроль інформації, організація облікової інформації для контролю і аналізу, тощо. Це впливає на особливості організації виробництва і ступінь автоматизації його, розміри і структуру підприємства, його спеціалізацію, рівень підготовки і ділової здібності персоналу, функціональні і експлуатаційн можливості технічних засобів.
Правове забезпечення.
Правове забезпечення включає систему нормативно-правових документів, які повиинні чітко регламентувати права і обов'язки спеціалістів в умовах функціонування інформаційних систем на базі АРМ. Повинен бути розроблений та використаний на практиці увесь комплекс документів, котрі регламентують порядок зберігання і захисту інформації.
Правове забезпечення включає два види :
1.- нормативні акти, які розглядають питання розробки та впровадження ІСО;
2.-організзацію і функціонування ІСО.
Загальним нормативним документом для створення та функціонування ІСО на підприємстві є законовчі акти і постанови уряду України та нормативні акти міністерств. На онові загальних нормативних документів формуються локальні нормативні акти які закріплюють і регламентуюють конкретні відносини на підприємстві.
Основні питання які повинні бути закріпленні в ціх актах слідуючі:
1- наказ про створення ІСО контролю ,аналізу і аудиту ;
2 -учасники по створенню системи;
3- процес створення ІСО повинен регулювати планування робіт та їх організацію на різних стадяіях;
4 -стимулювання за розробку та впровадження ІС;
5-провове положення реалізації облікового процесу вцілому та його окремих стадій;
6- звзаємовідношення бухгалтерії з іншими підрозділами;
7- регламентація умов і організація праці облікових працівників і персоналу, що обслуговує ПК.
Вирішення цих та інших питань які складають основу правового забезпечення дозволяють в належному порядку проводити забезпечення та нормативний рівень функціонування ІСО, контролю, аналізу та аудиту.
Соціальне забезпечення.
Ефективність праці бухгалтерії вцілому і кожного працівника зокрема залежить насамперед від атмосфери взаємної поваги, свідомого підкорення своєї поведінки високим моральним ідеалам , співробітництва між керівником і підлеглими, між працівниками як колегами.
Важлива роль в ефективному забезпеченні праці належить моральному мікроклімату. В колективі повинні переважати товариські взаємовідносини і дружба, взаємодопомога, глибока повага до кожного члена колективу, турбота про молоде покоління.
Психологічний мікроклімат у колективі формується в процесі роботи, у стосункаж між окремими співробітниками.
Важливим елементом культури праці є спеціальний робочий одяг (для роботи на ПК) , який повинен бути легким, гарним, практичним і відповідати вимогам гігієни праці. Форма, покрій і колір одягу повинні підкреслювати його ділове призначення.
Окремим елементом організації соціальних умов праці є добре організоване обслуговування, пов'язане з благоустроєм, харчуванням, санітарією і гігієною.
Інформаційне забезпечення.
Інформаційне забезпечення системи автоматизованого обліку, контролю і аудиту поділяєтьмя на :
1.-позамашинне інформаційне забезпечення, до якого

 
 

Цікаве

Загрузка...