WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

звітності базується на первинній інформації, що виникає в процесі фінансово-господарської діяльності, а також на інформації, яка повністю формується в процесі рішення задач інших ділянок обліку:
- інформація про облік основних засобів;
- інформація про облік матеріальних цінностей;
- інформація про облік готової продукції, її відгрузки і реалізації;
- інформація про облік фінансово-господарських операцій;
- інформація про облік праці і заробітної плати;
- інформація про облік витрат на виробництво.
Перелік номенклатур ,що використовується в обліку, контролі та аналізі можна представити у вигляді таблиць:
Таблиця 14.
Облікові номенклатури первинного обліку основних засобів.
Характеристика даних для обліку Використання облікових даних У вираженні
Нат. Варт. Носії, де інформація з'являється вперше. Примітка
Надходження ОЗ:
Назва об'єкта
Початкова вартість
Джерело надходження Облік наявності та руху
Пооб'єктний
Облік, облік за матеріально-відповідальними особами.
+ -
+ + Акт приймання ОЗ
Передача ОЗ у межах господарства:
Назва об'єкта
Початкова вартість
Підрозділ, що передає
Підрозділ, який приймає Те саме
+ -
- +
+ -
+ - Накладна на внутрішнє передавання
Таблиця 15.
Облікові номенклатури поточного обліку основних засобів.
Группа Пігрупа Субпігрупа
Будівля Виробничі корпуси
Склади, кладові, комори Залізобетонні, цегельні, кам'яні тощо.
Споруди Водонапірні башти
Резервуари
Дороги та інше Те саме
Передавальні пристрої Силові машини та устаткування автоматизовані
Силові машини та устаткування не автоматизовані Те саме
Машини, устаткування.
Таблиця 16.
Номенклатури, що застосовуються при аналізі, контролі та аудиті:
№ Перелік даних
Номенклатур Вимірники З яких носіїв інформації одержані
Вартісні Натур. норм-х Мин.року звіт.року
1 Баланс (форма №1) + - 2 1 1
2 Звіт про фінансові результати (форма № 2) + -
3 Декларація про прибуток підприємства + -
4 Звіт про рух коштів в іноземній валюті + -
Завершальним етапом процесів обліку, контролю, аналізу та аудиту є оформлення результатів. При обліку це- звітні бухгалтерські форми та інші документи , встановлені законодавчо.
При аналізі, контролі та аудиті- безтекстові таблиці, малюнки, креслення, схеми, графіки, акти перевірки, оцінкові і експертні висновки , тощо.
Обліковий процес складається з багатьох блоків, які повинні бути конкретизовані і представлені у технологічних та структурних аспектах.
Базове підприємство має змішаний галузевий напрямок- торгівля і громадське харчування.
Обліковий процес поділяється на три етапи:
1. Первинний облік-це первинне спостереження і фіксація у носіях облікової інформації-документах. На підприємстві проведено комп'ютерну мережу за допомогою якої всі первинні явища автоматично заносяться до реєстрів бухгалтерського обліку, при необхідності їх роздруковують.
2. Поточний облік-це реєстрація первинних даних у системі рахунків. На ОП "Сузір'я" при поточному обліку здійснюється перевірка введених первинних даних які автоматично розносяться по рахунках, а також вносяться ті господарські операції які відбуваються за межами підприємства (внесення банківських виписок, тощо).
3. Підсумковий облік-це заключний етап, який можна охарактеризувати як упорядковану сукупність операцій з формувань показників, що відображують результати виробничої і господарської діяльності підприємства за певний період.
Створення форм документів формування різних первинних, проміжних та підсумкових даних та показників, складання звітності пов'язані з великою кількістю операцій, у здійсненні яких беруть участь багато виконавців.
Це потребує заздалегідь продуманої системи їхніх дій і процедур руху облікової інформації як у просторі так і в часі. Упорядкування цього процесу , тобто руху документів та виконання різних робіт, у проактиці називають документооборотом.
Основне завдання організації руху документів у обліковому процесі- це оптимізація каналів передавання та зв'язку обліковиз осередків-виконавців. Ці канали зв'язку можуть бути представленні з різним ступенем агрегування- від фіксації кожного окремого носія облікової інформації до узагальненої характеристики потоків інформації.
Документопотік - це сукупність операцій передавання з одного робочого місця на інше даних, зафіксованих на кількох носіях облікової інформації.
Формування документопотоків залежить від організаційної побудови і структури господарства, форми організації обліку, типів, виду та характеру технічних та організаційних засобів, обчислювальних машин, які використовуються в обліковому процесі. Вони бувають різної інтнсивності, що потребує особливої уваги при організації облікового процесу.
Для більш наочного прикладу наведемо таблицю:
Таблиця 17.
Формування документопотоків.
№ Назва роботи склад Бухгалтерія Зовнішні користувачі
1
Відображення у первинних документах
2
Передача у бухгалтерію
3
Відображення в обліку
4
Зведеня даних
5
Відображення у звітності
6
Передача зовнішнім користувачам
Для одержання зведених підсумкових показників при складанні звітних форм потрібна заздалегідь продумана система руху носіїв у часі та просторі на завершальному етапі обліку. Організація підсумкових робіт має свої особливості. Насамперед визначають споживачів підсумкової інформації, для чого спочатку складають перелік адресатів і форм звітності, використовуючи табель-календар звітності. Наприклад:
Таблиця 18.
Перелік адресатів і форм звітності.
Назва Форма Строк подання Відповідальна особа Спосіб відправлення Адреса, куди подати
Баланс № 1 25.01 Гол. бух. поштою Стат. Управління, податкова адміністрація
Звіт про фін. результати. № 2 24.02 Гол. бух. поштою Стат. Управління, податкова адміністрація
Звіт про фін. майновий стан № 3 18.01 Гол. бух. поштою Стат. Управління, податкова адміністрація
Контрольний процес складається з великої кількості операцій. Контрольна операція- це дія над економічними даними з метою одержання різних проміжних і кінцевих показників, придатних для оцінки результатів роботи.
При організації контрольного процесурозрізняють три етапи: підготовка даних для контролю, перевірка даних різними прийомами контролю та узагальнення результатів контролю.
У контрольному процесі не формують документ і документопотоки у прямому розумінні. Немає й жорсткої регламентації. Строки та послідовіність робіт всеодно потрібно планувати, як виконавцям так і за структурними підрозділами. Найбільш доцільною формою планування є графік.
Аналітичний процес як технологічна сукупність складається з кількох видів самостійних робіт, кожний із яких в свою чергу

 
 

Цікаве

Загрузка...