WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

капітальний ремонт" і мінус із форми № 1 рядок 445 "Амортизаційний фонд - на капітальний ремонт", графа 3 "На початок року"
4 Рядок 481 "Прибуток, використаний у звітному році", графа 4 "На кінець року" та ін. Форма № 2, сума рядків 200 - 260 розділу 11 "Використанняприбутку"
Форма № 2 "Звіт про фінансові результати та їх використання"
5 Рядок 050 "Результат від реалізації", графа 4 та ін. Форма № 2, сума рядків 015 "Податок на додану вартість", 020 "Акцизний збір", 040 "Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)" мінус рядки 010 "Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)" і 011 "Державне регулювання цін"
5 Рядок 050 "Результат від реалізації", графа 4 та ін. Форма № 2, сума рядків 015 "Податок на додану вартість", 020 "Акцизний збір", 040 "Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)" мінус рядки 010 "Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)" і 011 "Державне регулювання цін"
Форма № 3 "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства"
6 Рядок 595 "Наявність власних оборотних коштів" порівнюється з рядком 590 "Норматив власних оборотних коштів" та ін. Форма № 1, сума рядків 490 "Всього по розділу 1 "Джерела власних і прирівняних до них коштів" і 530 "Всього по розділу 11 "Довгострокові та інші пасиви", графа 4 "На кінець року", мінус рядки 070 "Всього по розділу 1 "Основні засоби та інші позаоборотні активи", 300 "Використання позичкових коштів", 330 "Збитки минулих
Років", 340 "Збитки звітного року", графа 4 "На кінець року"
Після того як аудитор перевірив взаємну погодженість показників фінансової звітності підприємства за рік, який контролюється, і виявив певні розбіжності, він разом з головним бухгалтером підприємства встановлює їх причини. При потребі до звітності керівництвом підприємства вносяться необхідні корективи. Переконавшись у достовірності фінансової звітності, яка складена за даними бухгалтерського обліку, підтвердженого первинною документацією про господарську діяльність підприємства, аудитор має підстави підтвердити правильність її складання.
3.2.АУДИТ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА.
Бухгалтерський баланс являється одним з головних джерел при проведенні аудиту фінансового стану підприємства. Зважаючи на велику кількість статей балансу необхідно виділити рохрахунки по заробітній платі, так як це одна з головних статей балансу, тому що на кожному підприємстві, незважаючі на форму власності, ця стаття обов'язково заповнюється.
Аудит оплати праці починається з перевірки розрахунків з робітниками і службовцями ОП "Сузір'я" по оплаті праці з встановленням відповідності показників аналітичного обліку по рахунку 70 з записами в головній книзі і бухгалтерському балансі на одну і ту ж дату. Для цього звіряється сальдо по рахунку 70 на перше січня 1998 року в Головній книзі і в балансі підприємства.
В балансі по рахунку 70 розгонуте сальдо: кредитовое, відображає заборгованість підприємства робочим і службовцям по зарплаті, і дебетовое, відображає заборгованість працівників перед підприємством, що свідчить про погану організацію розрахунків з робітниками. Сума по дебету баланса дорівнює 0.00 тис.грн., по кредиту вона рівна 7.72 тис.грн.
Контрольна звірка показала, що ці суми співпадають з даними Головної книги. В самій же Головній книзі знайдено багато виправлень; бухгалтер по оплаті праці пояснює це неточністю підрахунків ще в первинних документах (всі виправлення підписано бухгалтером).
Упевнившись, що дані Головної книги і баланса співпадають можна продовжити подальшу звірку. Для йього порівняємо дані Головної книги і зводом нарахувань і уримань. (Табл. 10).
Таблица 10.
Відповідність зоборгованості по оплаті праці
зазначеній в розрахунково-платіжних
відомостях і Головній книзі.
Місяць. Числиться по зводу нарахувань і утримань, грн. Числиться по Головній книзі, грн. Відхилення.
Січень 3.701 3.701 0
Лютий 3.700 3.701 +0.001
Березень 3.720 3.720 0
Квітень 3.710 3.710 0
Травень 3.701 3.703 -0.002
Червень 3.701 3.701 0
Липень 3.906 3.906 0
Серпень 4.510 4.510 0
Вересень 4.479 4.479 0
Жовтень 5.128 5.128 0
Листопад 5.128 5.128 0
Грудень 5.127 5.127 0
Існуючі невідповідності бухгалтер пояснити не може (просто описка).
В розрахунково-платіжній відомості по графам утримання показані відрахування у Пенсійний фонд, профсоюзні внески і прибутковий податок; проценти відрахувань нараховано правильно, їх суми співпадають з даними розрахункових листів по кожному працюючому (пільги по прибутковому податку визначені вірно).
Платіжні відомості на аванс аудитору представлені не були: аванси вже давно не платять.
Дані про нараховану зарабітну плату в розрахунково-платіжній відомості а також дані платіжної відомості на заробітну плату і розрахункових листів по кожному працюючому співпадають. Розписки в отриманні нарахованих сум присутні, всі підписи різні.
Книгу обліку депонованої заробітної плати аудитору не представили.
При перевірці періодичності і своєчасності виплати заробітної плати встановлено, що нарахування заробітної плати виконувалось своєчасно, а її виплата іноді затримується по об'єктивним причинам: грошові кошти на рахунок ОП "Сузір'я" деколи своєчасно не надходять.
Не дивлячись на певні недоліки у обліку, розрахунок з бюджетом проводиться правильно, проценти за несвоєчасність сплати нараховані правильно.
Взявши випадково декілька особистих справ, робимо висновок, що інформація про дату найма і ставках оплати праці присутня, підвищення оплати праці оформлено наказами керівника, бухгалтера цією інформацією керуються для нарахування і утримань із заробітної плати.
Так як відпустки на підприємстві надаються нерівномірно, на підприємстві повинен бути створений резерв на оплату відпусток, що зафіксовано в обліковій політиці. Однак аудитором він виявлений не був. Бухгалтер пояснює це відсутністю грошових коштів.
Наступним етапом являється перевірка табелів обліку робочого часу. Можна зробити висновок, що випадків включення в них підставних осіб не має, так як в табелях обліку робочого часу призвіща співпадають з даними обліку особового складу. Випадків повторного нарахування сум по раніше оплаченим первинним документам, повтору одних і тих же осіб у кількох розрахунково-платіжних відомостях не знайдено.
При перевірці первинних документів аудитор виявив наступні недоліки:
-не на всіх лікарняних листах стоять розбірливі печатки медичних закладів;
-в нарядах на підрядну роботу не заповнена графа "Параграф єдиних норм і розцінок";
-в 1 із нарядів на підрядну роботу (індивідуальному) не проставлено шифр синтетичного обліку;
-в розрахунку відпускних неправильно нараховано суму до виплати (арифметична помилка).
Зважаючі на перераховані недоліки можна зробити висновок про досить несерйозне відношення до ведення первинної документації на ОП "Сузір'я".
3.3.АУДИТ

 
 

Цікаве

Загрузка...