WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

підприємства. Прибутку при цьому не буде, але не буде і збитків. Рентабельність при такій виручці буде дорівнювати нулю.
Розраховується поріг рентабельностівідношенням суми постійних затрат у складі собівартості реалізованої продукції до долі маржинального доходу у виручці.
Поріг рентабельноті=постійні затрати в соб-ті реаліз-ї прод-ї
доля маржинального доходу у виручці
Якщо відомий поріг рентабельності, то неважко підрахувати запас фінансової стійкості (ЗФС):
ЗФС = виручка - поріг рентабельності *100
виручка
Таблиця 7.
Розрахунок порогу рентабельності і запасу
фінансової стійкості підприємства.
Показник (тис.грн.) Минулий рік Звітний рік
Виручка від реалізації за мінусом ПДВ, акцизів і іншого. 17967 34220
Прибуток 3290 6720
Повна собівартість реалізованої прод-ї 14677 27500
Сума змінних витрат 13132 25000
Сума постійних витрат 1545 2500
Сума маржинального доходу 4835 9220
Доля маржинального доходу у виручці (%) 26.90 26.94
Поріг рентабельності 5743 9230
Запас фінансової стійкості:
тис.грн.
(%)
12224
68.0
24940
72.9
Як показує розрахунок на початок року необхідно було реалізувати продукції на суму 5743 тис.грн., щоб покрити всі затрати. При такій вируці рентабельність рівна нулю. Фактично виручка склала 17967 тис.грн., що вище порога на 12224 тис.грн., або на 68 %. Це і являється запасом фінансової стійкості. На кінець року запас фінансової стійкості значно збільшився, так як зменшилась доля постійних витрат в собівартості реалізованої продукції і підвищився рівень рентабельності продаж від 16.45 до 17.68 %. Запас фінансової стійкості досить високий. Виручка ще може зменшитись на 72.9 % і лише тоді рентабельність буде дорівнювати нулю. Якщо ж виручка стане ще меншою, то підприємство стане збитковим, буде "поглинати" власний і залучений капітал і збанкрутіє. Тому необхідно постійно слідкувати за ЗФС, вияснити, наскільки близький чи далекий поріг рентабельності, нижче якого не повинна опуститись виручка підприємства.
Залежність цих показників проілюстровано на малюнку 1.
Y,тис.грн.
40
35 запас фінансової
30 стійкості прибуток
25
20 змінні затрати
15
10 поріг рентабельності
5
0 постійні затрити
27 50 100 Х, %
Малюнок 1.
Визначення запасу фінансової стійкості.
По осі абцис відкладається об'єм реалізації продукції, по осі ординат- постійні затрати, змінні і прибуток. Перетин лінії виручки і затрат- і є поріг рентабельності. В цій точці виручка дорівнює затратам. Вище за неї зона прибутку, внизу- зона збитків. Відрізок лінії виручки від цієї точки до верхньої і є запас фінансової стійкості. Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовують декілька видів показників, що відбивають різноманітний ступінь охоплення різних видів джерел:
наявність власних засобів, рівна різниці розміру джерел власних засобів і розміри основних засобів і вкладень: ЕС= ИС-F;
На підприємстві "Сузір'я" цей показник дорівнював:
1997рік- ЕС= 60,299-38,577=21,722 (тис.грн)
1998рік- ЕС= 70,05-48,724=21,326 (тис.грн)
наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат, одержувана з попереднього показника збільшенням на суму довгострокових кредитів і позикових засобів: ЕТ=(ИС+КТ)-F;
Так, як на підприємстві за весь час дослідження не було зовнішніх позикових коштів, то цей показник в своєму чисельному вираженні дорівнював попередньому.
За всі два роки дослідження фінансова стійкість охарактеризована мною, як передкризова, але вона мала тенденцію до поліпшення. В 1998 році підприємству "не вистачило" 3 тисячи 651 гривню швидколіквідних активів, щоб можна було охарактеризувати його стійкість, як нормальну. Іншими словами в 1998 році підприємству необхідно було або збільшити вартість швидколіквідних активів або зменшити вартість зобов"язаннь підприємства на 3,651 тис.грн.
Узагальнені показники фінансової стійкості показно у таблиці 8.
Таблиця 8.
Аналіз фінансової стійкості підприємства
"Сузір'я" за 1998рік
Стій-
Кість Поточна У короткостроко
вій перспективі У довгостроковій перспективі Висн-
Овок
1 Абсолютна Д>=RP+KO
33,331=RP+KO+K t
33,331=RP+KO+K t+KT
33,331=RP+KO
51,931=RP+KO+K t
51,931=RP+KO+Kt+KT
51,931=RP+KO
51,931+24,977>55,582 RA+Z>=RP+KO+K t
51,931+24,977>
55,582 RA+Z>=RP+KO+Kt+KT
51,931+24,977>55,582 ВІДПО
ВІДАЄ
4. Кризова RA+ZГрафічно динаміка фінансової стійкості відображена на мал. 1.
В заключення необхідно узагальнити всі результата аналізу і зробити більш точний діагноз ФСП, а також його прогноз на перспективу. Необхідно розробити також конкретні міроприємства, що дозволяють покращити фінансовий стан підприємства. Перш за все це міроприємства, направлені на збільшення виробництва і реалізації продукції, підвищення її якрсті і конкурентоздатності, зниження собівартості, рост прибутку і рентабельності, прискорення обіговості капіталу і більш повне і ефективне використання виробничого потенціалу підприємства.
2.4. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.
На підставі проведеного в дипломній роботі аналізу фінансового стану можна зробити наступний висновок:
В кінці періоду підприємство при застосуванні тільки своїх грошових коштів мало змогу погасити 59% всіх своїх зобов"язань, а при застосуванні, як засіб платежу , своїх виробничих запасів - покрити свої зобов"язання на 112%. В 1997 році ці показники становили відповідно 67% та 97%. Треба також сказати, що за всі три роки дослідження підприємство покривало на 100% не тільки свої зобов"язання, а й власні обігові кошти при застосуванні, як засіб платежу грошові кошти, та виробничі запаси;
Показник ліквідності балансу- Підприємство мало можливість розрахуватись з своїми боргами тількі за умови своєчасних розрахункiв з дебiторами i сприятливої реалiзацiї готової продукцiї,а також продажу у випадку потреби iнших елементiв матерiальних оборотних коштiв. Динаміка показника критичної ліквідності свідчить про те, що підприємство на кінець 1998 мало можливість практично повністю (на 93%) з своїми зобов"язаннями за умови використання як засіб платежу грошові кошти та погашену дебіторську заборгованість; коефіцієнт оборотності основних і оборотних коштів - розрахунки цього показника свідчать, що підприємство в 1996 виробляло продукції вартістю 1 гривня 32 копійки з однієї гривні оборотних коштів, що вкладені в виробництво. Цей показник зростав з року в рік. В 1998 р

 
 

Цікаве

Загрузка...