WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий облік розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Фінансовий облік розрахунків з бюджетом - Курсова робота

встановлюється у % до Бв кожної з груп ОФ на початок звітного періоду в такому розмірі:
I. група ОФ - 1,25% ;
II. група ОФ - 6,25% ;
III. група ОФ - 3,75% ;
Підприємство сплачує до бюджету частину податку на прибуток визначену із застосуванням понижуючого коефіцієнта до норм амортизації.
До складу валових доходів ТОВ "Сагайдачний" за перше півріччя включає доходи від продажу товарів наростаючим підсумком з початку року.
До валових витрат підприємство включає витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, продажем продукції (робіт та послуг).
Прибуток підприємства оподатковується за ставкою 30% до об'єму оподаткування.
Для ведення податкового обліку використовують такі періоди, як звітний (податковий) квартал і звітний рік.
Платники податку самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті. Податок сплачується до бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Суми податку на прибуток зараховуються до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням платника податку.
ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ГРОМАДЯН
Платниками прибуткового податку в Україні є громадяни України. Об'єктом оподаткування є сукупний дохід (оподатковуваний) за календарний рік, одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів). При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, одержані як в натуральній формі, так і в грошовій національній валюті. Доходи одержані в натуральній формі зараховуються до сукупного оподаткованого доходу за календарний рік за вільними (ринковими) цінами.
Згідно Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" підприємство до сукупного оподатковуваного доходу громадян не включає допомогу по державному соціальному страхуванню і державному соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (в тому числі допомога по догляду за хворою дитиною); державні пенсії; компенсаційні виплати.
Підприємство зобов'язане:
а) своєчасно і в повному обсязі нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету суми податку з доходів громадян, що підлягають оподаткуванню у джерела виплати;
б) своєчасно надавати податковим органам відомості за встановленою формою про виплачені громадянам доходи, що підлягають обліку і оподаткуванню.
До сукупного оподатковуваного доходу відносяться одержані за місцем основної роботи доходи за виконання трудових обов'язків у тому числі за сумісництвом, за виконання робіт за договорами підряду, а також інші доходи, що утворюються в результаті надання за рахунок коштів підприємства своїм працівникам матеріальних і соціальних благ у грошовій та натуральній формі.
Підприємство здійснює обчислення, утримання та перерахування прибуткового податку до бюджету. Обчислення податку протягом року провадиться з суми місячного сукупного оподатковуваного доходу за ставками, які вказані у "Інструкції про прибутковий податок з громадян" від 26 грудня 1992р. №13-92 КМУ (див. таблицю).
Цифрова шкала ставок при неоподатковуваному мінімумі в 17 грн.
Таблиця
Місячний сукупний оподатковуваний доход (у неоподатковуваних мінімумах) Ставки та розміри податку
до 17 грн. включно не оподатковується
від 17 грн. до 85 грн. 10% суми, що перевищує 17 грн.
від 86 грн. до 170 грн. 6,8 грн. + 15% суми, що перевищує 85 грн.
від 171 грн. до 1020 грн. 19,55 грн. + 20% суми, що перевищує 170 грн.
від 1021 грн. до 1700 грн. 189,55 грн. + 30% суми, що перевищує 1020 грн.
від 1701 грн. і вище 393,55 грн. + 40% суми, що перевищує 1700 грн.
Підприємство одночасно з поданням чеків на отримання коштів для виплати належних громадянам сум за другу половину місяця подають до установ банків платіжне доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку.
Суми податку, не утримані або утримані не повністю з працюючих громадян, стягуються підприємством до повної сплати заборгованості. Не утримані або утримані не повністю суми прибуткового податку з громадян, що звільнилися, сплачуються підприємством за рахунок власних коштів.
Для громадян, які мають право на одержання пільг сума місячного оподатковуваного доходу зменшиться на розмір цих пільг.
По закінченню календарного року визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу. Прибутковий податок з річного доходу визначається з середньомісячного доходу з урахуванням сплачуваного (утриманого) протягом року податку з місцевих доходів. Обчислення податку і перерахування проводиться підприємством до 1 лютого наступного за звітним роком, а до 15 лютого ці відомості подаються до податкової інспекції.
Підприємство після закінчення кожного місяця, але не пізніше строку одержання в установі банку коштів на виплату ЗП зобов'язане перерахувати до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового податку за минулий місяць.
ЗБІР НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
І СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
Підприємство, згідно Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 3 червня 1999 року № 722-ХІV є платником цього збору, так як воно використовує працю найманих працівників.
Об'єктом оподаткування є фактичні витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і платежів, виходячи з тарифних ставок.
Цей збір сплачується за рахунок Фонду соціального страхування України. Нагляд за його фінансовою діяльністю здійснює наглядова рада Фонду соціального страхування України. Кошти обов'язкового соціального страхування на випадок безробіття зараховуються на окремий рахунок Державного бюджету України.
Ставка збору на обов'язкове соціальне страхування (у тому числі на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття) встановлюється у розмірі 4% від об'єму оподаткування, і 1,5% від об'єму оподаткування на збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття; 0,5% від об'єму оподаткування фізичних осіб (на випадок безробіття) та 1% (до 150 грн.) чи 2% (> 150 грн.), розміру оплати праці громадянина.
Нарахування збору до Фонду здійснюється страхувальниками за чинними ставками. При цьому не мають значення джерела фінансування виплат, статті витрат : види платіжних документів. Перерахування коштів на рахунки Фонду страхувальник (підприємство) здійснює одночасно з одержанням коштів на оплату праці в установах банку. У разі нестачі у страхувальників збору коштів на оплату праці і сплату зборів в повному обсязі видача коштів на оплату праці і сплата збору здійснюється у пропорційних розмірах.
Не внесені страхувальником у встановлений строк платежі до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються в безспірному порядку, встановленомузаконодавством для стягнення збору на обов'язкове страхування з нарахуванням пені. Пеня нараховується з суми недоїмки за кожний прострочений день у розмірі, встановленому законодавством. Вся сума заборгованості за коштами Фонду та пеня зараховується на рахунок Фонду.

 
 

Цікаве

Загрузка...