WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий облік розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Фінансовий облік розрахунків з бюджетом - Курсова робота

державою її функцій.
Податки і збори - це обов'язкові платежі до бюджету і державних цільових фондів, що здійснюються платниками у порядку і на умовах, визначених законодавчими актами.
За формою оподаткування всі податки поділяються на дві групи: 1) прямі; 2) непрямі.
Прямі встановлюються безпосередньо щодо платників, їх розмір залежить від масштабів об'єкта оподаткування:
- податок на прибуток;
- прибутковий податок з громадян.
Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Стягуються у вигляді надбавки до ціни товару і сплачуються споживачами при його купівлі (ПДВ, акцизний збір).
За економічним змістом об'єкта оподаткування податки поділяють на три групи:
1. Податки на доходи - стягуються з доходів фізичних та юридичних осіб.
2. Податки на споживання - сплачуються не при отриманні доходів, а при їх використанні.
3. Податки на майно - встановлюються щодо рухомого і нерухомого майна.
Державні цільові фонди - це фонди, створені відповідно до законів України, що формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб, незалежно від форм власності і внесків фізичних осіб.
Платниками податків є юридичні та фізичні особи, на які, відповідно до законодавчих актів, покладено обов'язок сплачувати податки.
Сукупність податків і зборів до бюджетів і державних цільових фондів, що сплачуються у визначеному законами України порядку, складає систему оподаткування.
Облік платників податків і зборів здійснюється Державною Податковою адміністрацією та іншими державними органами відповідно до законодавства. Банки та інші фінансово-кредитні установи відкривають рахунки платникам податків і зборів лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік ДПА і в триденний термін повідомляють про це ДПА.
Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції, робіт, послуг, вартість продукції в т.ч. митна. або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені Законом України "Про систему оподаткування" від 18.02.97 №77/97-ВР.
Прибуток, який є об'єктом оподаткування, визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з п.4.3. цього Закону, на:
- суму валових витрат платника податку, визначених ст.5 цього Закону;
- суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із ст.ст.8 і 9 цього Закону.
Законом від 15.07.99р. внесені зміни до двох Законів - "Про податок на додану вартість" від 03.04.97р. і "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р.
Варто звернути увагу на те, що до внесених змін не були об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції з передачі основних фондів у вигляді внеску до статутного фонду юридичної особи для формування його цілісного майнового комплексу в обмін на імітовані ним корпоративні права. Ця норма закону поширювалася лише на операції з передачі основних фондів на митній території України. З набуттям чинності цього закону не є об'єктом оподаткування й операції щодо ввезення основних фондів на митну територію України (окрім підакцизних товарів) чи їх вивезення за межі митної території України.
Однак цим же законом обумовлено, що передача товарів (робіт, послуг) на баланс платника, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності, вважається продажем товарів (робіт, послуг), а, отже, і оподатковується ПДВ на загальних підставах.
Необхідно також звернути увагу на те, що внесено зміни й у визначення бази оподаткування податком на додану вартість, а саме: до внесення змін до бази оподаткування входили всі податки і збори, а з уведенням в дію змін до бази оподаткування при продажу включаються тільки загальнодержавні податки і збори. Таким чином, база оподаткування зменшилася.
Прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 30% до об'єкта оподаткування.
Для виконання Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" використовуються такі періоди:
- звітний (податковий) рік - період, який розпочинається 1 січня поточного року і закінчується 31 грудня цього ж року;
- звітний квартал.
Ставки податку на прибуток, пільги щодо податку, об'єкт оподаткування, порядок обчислення оподатковуваного прибутку, строки і порядок сплати та зарахування податку до бюджетів можуть встановлюватися лише шляхом внесення змін до цього Закону.
Платники податку самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті.
Податок на прибуток нараховується за відповідною ставкою (встановленою цим Законом) від прибутку, що підлягає оподаткуванню, розрахованому згідно з п.3.1. цього Закону.
Податок, що підлягає сплаті до бюджету, дорівнює визначеній сумі, яка зменшена на вартість торгових патентів, придбаних платником податку згідно із законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".
Платники податку протягом кварталу, за винятком нерезидентів та виробників сільськогосподарської продукції, сплачують авансові внески податку до бюджету за перший та другий місяці кварталу, які визначаються платником податку самостійно без подання податкової декларації.
Авансові внески нараховуються за відповідними ставками від прибутку, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань з урахуванням особливостей оподаткування громадських організацій інвалідів, підприємств-виробників спеціальних продуктів дитячого харчування, інноваційних центрів, та особливостей перенесення збитків на наступні податкові періоди.
Авансові внески сплачуються до бюджету за підсумками першого та другого місяців кварталу до 20-го числа другого і третього місяців кварталу відповідно.
Бюджетні організації сплачують податок на прибуток, отриманий від підприємницької діяльності щоквартально та наростаючи підсумком з початку звітного податкового року.
ТОВ "Сагайдачний", що є базою написання курсової роботи, сплачує ряд загальнодержавних і місцевих податків та зборів.
Загальнодержавні податки та збори:
- ПДВ
- Податок на прибуток підприємств
- Прибутковий податок з громадян
- Збір на обов'язкове соціальне страхування
- Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
- Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
- Відрахування до іноваційного фонду
Місцеві податки:
- Комунальний податок
Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з бюджетом ведеться окремо по кожному податку чи збору (платежу до бюджету) за відповідними проводками.
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Суб'єкти підприємницької діяльності у процесі виробництва створюютьнову вартість, яка за сучасних умов в Україні складається з фонду оплати праці, прибутку (частина якого вилучається до бюджету),

 
 

Цікаве

Загрузка...