WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості - Дипломна робота

Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості - Дипломна робота

предмети" за видами предметів.
На субрахунку 203 "Паливо" (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали) обліковують наявність і рух палива, яке купують або заготовляють для технічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, виробництва енергії та опалення будівель, а також оплачені талони на нафтопродукти й газ.
Якщо деякі види палива використовуються одночасно як матеріали і як паливо, їх можна обліковувати на субрахунку 203 "Паливо" - за ознакою переважного використання на цьому підприємстві.
У разі створення па підприємстві запасів газу (в газосховищах) для технологічних і експлуатаційних потреб, виробництва енергії та опалення будівель їх облік ведеться на субрахунку 203.
На субрахунку 204 "Тара й тарні матеріали" відображають наявність і рух всіх видів тари (крім тари, що використовуються як господарський інвентар), а також матеріалів і деталей для виготовлення і ремонту тари (деталі для складання ящиків, бондарна клепка та ін.).
Матеріали, що використовуються для додаткового обладнання вагонів, барж, суден з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції, не належить до тари і обліковуються на субрахунку 201 "Сировина і матеріали".
На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкції і деталей, обладнання та комплектуючих виробів, що мають відношення до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій.
Не обліковуються на субрахунку 205 обладнання, що не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші пристрої, виробничий інвентар та ін. Витрати на придбання такого обладнання відображають безпосередньо на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" з надходженням їх на склад або інше місце зберігання, експлуатації.
Обладнання та будівельні матеріали, передані підрядникові для монтажу й виконання будівельних робіт, списують із субрахунку 205 на рахунок 15 "Капітальні інвестиції" після підтвердження їх монтажу та використання.
На субрахунку 206 "Матеріали, передані в переробку" обліковують матеріали, передані в переробку на сторону, які в майбутньому будуть включені до собівартості отриманих із них виробів. Витрати на переробку матеріалів, сплачувані стороннім організаціям, відображають безпосередньо на дебеті рахунків, на яких ведеться облік виробів, отриманих через переробку. Аналітичний облік матеріалів, переданих у переробку, ведеться в розмірі, що забезпечує інформацію про переробні підприємства та контроль за операціями з переробки й відповідними витратами. Передачу матеріалів у переробку відображають лише на субрахунках рахунка 20 "Виробничі запаси".
На субрахунку 207 "Запасні частини" ведеться облік придбаних або виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, що використовуються для ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі й обігу. На цьому субрахунку обліковують обмінний фонд повнокомплектних машин, обладнання, двигунів, вузлів, агрегатів, що створюються в ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних підприємствах.
На дебеті субрахунку 207 відображають залишок і надходження, на кредиті - витрачання, реалізацію та інше вибуття запасних частин.
Автомобільні шини, що знаходяться на колесах і в запасі при автомобілі, враховані в ціні автомобіля та включені до його інвентарної вартості, відображають у складі основних засобів.
Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання та однорідними групами (механічна група, електрична група та ін.). Аналітичний облік машин, обладнання, вузлів і агрегатів обмінного фонду ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові й відновлені); такі, що підлягають відновленню (на складі); такі, що знаходяться в ремонті.
На субрахунку 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення" обліковують мінеральні добрива, отрутохімікати для боротьби зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, біопрепарати, медикаменти, хімікати, що використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин, а також са-джанці, насіння й корми (куплені та власного вирощування), які використовуються для висаджування, сівби і для відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві.
На субрахунку 209 "Інші матеріали" обліковують відходи виробництва (обрубки, обрізки, стружку та ін.), невиправний брак, матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані на цьому підприємстві як матеріали, паливо чи запасні частини (брухт, утиль), зношені шини та ін.
Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух тварин, що знаходяться на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, бджолиних сімей, а також худоби, відбракованої з основного стада та реалізованої без відгодівлі, тварин, прийнятих від населення для реалізації.
Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух малоцінних і швидкозношуваних предметів, які належать підприємству і знаходяться в запасі.
На дебеті рахунка 22 відображають надходження на підприємство малоцінних та швидкозношуваних предметів, які обліковують за вартістю їхнього придбання чи виготовлення, на кредиті - передачу їх в експлуатацію, списання на матеріальні витрати, загальновиробничі, адміністративні витрати, використання в процесі виробництва цінностей та списання нестач і втрат від псування таких предметів.
На рахунку 23 "Виробництво" обліковують і узагальнюють інформацію про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг). Він використовується, зокрема, для обліку витрат:
- промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;
- підрядних, геологічних і проектно-дослідних підприємств із виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних і проектно-дослідних робіт; - підприємств транспорту і зв'язку з надання ними послуг;
- науково-дослідних підприємств - на виконання
науково-дослідних і конструкторських робіт; і
- підприємств громадського харчування з випуску власної продукції;
- шляхових господарств з утримання й ремонту автомобільних шляхів.
На дебеті рахунка 23"Виробництво" відображають операційні витрати, загальновиробничі витрати і втрати від браку продукції, на кредиті - суми фактичної собівартості завершеної у виробництві продукції, виконаних робіт і послуг.
Рахунок 24 "Брак у виробництві" призначений для обліку й узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві. Браком вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, що не відповідають за якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за прямим призначенням або можуть бути використані лише за додаткових витрат на виправлення.
Рахунок 25 "Напівфабрикати" призначений для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух напівфабрикатів власного виробництва До

 
 

Цікаве

Загрузка...