WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

приймання-здачі виконаних робіт Зовнішній Бухгалтер
3. Відображення прийому виконаних робіт по гальванічному покриттю деталей Договір, рахунок, платіжне доручення, акт прийому-здачі виконаних робіт. Зовнішній Бухгалтер
4. Відображення отриманих послуг з водопостачання Договір, рахунок, платіжне доручення Зовнішній Бухгалтер
5. Відображення отриманих послуг з постачання електроенергії Договір, рахунок - фактура, податкова накладна, платіжне доручення Зовнішній Постачальник електроенергії
6. Проведення наданих послуг оренди Договір, платіжне доручення, акт виконаних послуг Зовнішній Орендодавець
7. Відображення витрат на
відрядження Авансовий звіт Внутрішній
Підзвітна особа
8. Відображення витрат по нарахуванню заробітної плати працівникам підприємства та відрахувань на фонд оплати праці до фондів соціального страхування Розрахунково-платіжна відомість, бухгалтерська довідка-розрахунок по
відрахуванню на фонд оплати праці до фондів , соціального страхування Внутрішній
Бухгалтер
Продовження таблиці 3.1
1 2 3 4 5
9. Отримання послуг банку по перерахуванню електронних платежів Договір на розрахунково-касове обслуговування, банківська виписка Зовнішній Обслуговуюча банківська установа
10. Відображення витрат по нарахуванню амортизації (зносу) Бухгалтерська довідка - розрахунок зносу Внутрішній Бухгалтер
Так на ПМНВВП "Контингент" підставою для списання матеріальних витрат на собівартість продукції є Акт на списання матеріалів на витрати основного виробництва (додаток 15). Для відображення в обліку отриманих від постачальників та підрядників робіт і послуг на досліджуваному підприємстві слугує Акт прийому-здачі виконаних робіт, складений на основі договору про їх отримання (додатки 17-20). Підставою для віднесення вартості отриманих підприємством послуг на витрати є також рахунок, виписаний постачальником( додатки 22,23). На досліджуваному підприємстві підставою для відображення в обліку витрат на оплату послуг зв'язку є податкова накладна (додаток 25,26), виписана постачальником наданих послуг. Первинним документом для відображення витрат на амортизацію основних фондів, яку складає та розраховує головний бухгалтер ПМНВВП "Контингент". Первинним документом для обліку заробітної плати є розрахунково-платіжна відомість. Проте, на досліджуваному підприємстві такий документ не складається , а для обліку заробітної плати передбачено складання Відомості обліку заробітної плати (додаток 32), яка, по суті, є вторинним документом . Це ми вважаємо значним недоліком обліку, бо відсутність первинної по обліку заробітної плати може призвести до нераціонального завищення даної статті витрат. Характеристика основних документів з обліку витрат наведена в таблиці 3.2.
На досліджуваному підприємстві відсутній затверджений графік документообігу. Автор дипломної роботи вважає його запровадження доцільним.
Таблиця 3.2
Характеристика основних документів з обліку витрат підприємства
№ Документ Застосування
1 Договір Виписується у двох примірниках. В ньому зазначаються : підприємство-замовник і підприємство-виробник, об'єкт замовлення, строки виконання, вартість об'єкту замовлення
2 Рахунок Документ виписується постачальником. Вказуються реквізити постачальника , отримувача, а також назва виробленого товару та наданих послуг, їх кількість, ціна і сума. Окремо вказується сума ПДВ.
3 Податкова накладна Виписується постачальником у двох примірниках. Основними реквізитами є :порядковий номер, дата виписки,реквізити постачальника і отримувача, номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, умови продажу, форма розрахунку,об'єкт оплати, ціна продажу без ПДВ, сума ПДВ, загальна сума до сплати
4 Акт приймання-здачі виконаних робіт Документ складається у двох примірниках. Вказуються реквізити постачальника , отримувача, а також назва виробленого товару та наданих послуг, їх кількість, ціна і сума. Окремо стоять підписи представників двох сторін, які безпосередньо здійснювали приймання-передачу послуг
5 Розрахунково платіжна відомість Зостосовується для розрахунку та видачі заробітної плати та пенсій всім категоріям працюючих. Складається в одному примірнику в бухгалтерії. Нарахування заробітної плати проводиться на основі даних первиних документів з обліку виробітки, фактичного випрацьованого часу, доплатних листків та інших документів. Одночасно проводяться розрахунки всіх утримань із заробітної плати і визначається сума , належить до видачі.
Рух документів з обліку виробничих витрат на підприємстві зображено на рис. 3.1
№ Зміст операції Замовник Підряд-ник Керівник підприєм-ства Головний бухгалтер Началь-ник цеху Завідую-чий складом
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Укладання договору про виробляння продукції на замовлення ? ?
2. Оформлення платіжного доручення на попередню оплату
?
3. Отримано роботи і послуги виробничого призначення ? ? ?
4. Оприбуткування одержаних у виробництво зі складу сировини і матеріалів
?
?
5. Приймання від начальника цеху звітів про рух продукції і напівфабрикатів
?
6. Приймання виробничих звітів з підтверджуючими первинними документами ?
7. Звірка звітів з відомостями руху продукції, розрахунково-платіжними відомостями, зі звітами МВО, показників обсягів виробництва, виходу продукції і напівфабрикатів ?
8. Запис до регістрів аналітичного обліку витрат на виробництво ?
9. Відображення витрат в журналі-ордері ?
10 Підсумкові дані з журналів-ордерів переносять до головної книги ?
Рис. 3.1 Документообіг з обліку формування витрат підприємства
Отже, після укладання керівником підприємства договору з покупцем про вироблення продукції на замовлення, головний бухгалтер підприємстваоформлює платіжне доручення на попередню оплату. При отриманні робіт і послуг, отриманих від підрядників для виробничих потреб, керівник підписує акт приймання-здачі виконаних ними робіт, який стає підставою для віднесення головним бухгалтером цих витрат на собівартість продукції. Від начальника цеху головний бухгалтер отримує звіт про рух продукції і напівфабрикатів, а також виробничий звіт з відповідними первинними документами. Після звірки даної документації головний бухгалтер робить записи до регістрів аналітичного обліку, звідки дані переносяться до журналу-ордеру.
3.2 Синтетичний облік витрат підприємства
Організація бухгалтерського обліку на ПМНВВП "Контингент" ґрунтується на застосуванні загальноприйнятих у міжнародній практиці передумов та принципів.
Передумовами бухгалтерського обліку є:
1. Самостійність і незалежність підприємства. ПМНВВП "Контингент" є юридично самостійним стосовно своїх власників. Розрахункові рахунки власників та підприємства розділені, відповідальність по зобов'язаннях один одного не перетинається.
2. Безперервність діяльності підприємства. ПМНВВП "Контингент" постійно функціонує і передбачає продовжувати в майбутньому свою діяльність.
3. Грошовий вираз усіх господарських операцій.
4.

 
 

Цікаве

Загрузка...