WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

висновок, що підприємство "Контингент" працює рентабельно, хоча дуже нестабільно. У 2002 році спостерігалося зниження рівня доходу від реалізації продукції порівняно з попереднім роком у два рази при відносній незмінності собівартості продукції.
В результаті цього підприємство отримало дуже низький річний чистий прибуток, який склав лише 12% від аналогічного показника попереднього року.
Таблиця 2.1.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПМНВВП "Контингент" за 2001-2003 рр.
№ з/п Економічні показники 2001р. 2002р. 2003р. Відхилення 2003р. від
2001р. 2002р.
Абс. ( ) Відн.% Абс. ( ) Відн.%
1 Дохід від реалізації продукції (без ПДВ), тис. грн. 697,8 331,6 585,9 - 111,9 - 16 254,3 76,7
2 Собівартість реалізованих товарів, тис. грн 306,3 68,1 263,9 -69,5 -17,8 58,5 22,2
3 Валовий прибуток 0,42 0,08 0,32 -0,1 0,24
4 Інші операційні доходи тис. грн 0,2 _ 0,1 - 0,1 - 50 - 100
5 Інші операційні витрати тис. грн 36,7 37,5 44,4 7,7 1,2 6,9 18,4
6 Фінансовий результат від операційної діяльності тис. грн 269,8 30,6 219,6 -50,2 -18,6 189 617,6
7 Інші доходи тис. грн - - - - - - -
8 Інші витрати тис. грн - - 50,0 50 100 50 100
9 Фінансовий результат від звичайної діяльності тис. грн 269,8 30,6 169,6 100,2 -37,1 139 454,2
10 Чистий прибуток тис. грн 166,3 21,6 102,9 - 63,4 - 38,1 81,3 376,4
11 Рентабельність (збитковість), % 23,8 6,5 17,5 -6,3 - 11 -
12 Середньоспискова чисельність працівників, чол. 25 25 27 2 8 2 8
13 Продуктивність праці, грн 15,66 10,54 11,9 -3,76 -24 1,36 12,6
14 Середня вартість основних засобів, тис.грн 60,15 106,55 148,05 87,9 146,1 41,5 38,9
15 Фондовіддача 11,6 3,1 3,95 -7,6 -65,5 0,9 29,0
Проте у 2003 році ситуація різко змінюється і збільшується на 77% виручка від реалізації порівняно з 2002 роком при майже незмінній сумі собівартості реалізованих товарів. Як результат рентабельність зростає від 0,08 до 0,24. Помітним є також систематичне збільшення з кожним роком суми інших операційних витрат, на що, на наш погляд, потрібно звернути увагу керівництву підприємства. Тому, не зважаючи на різкий спад прибутковості у попередньому році базове підприємство працює успішно і, як бачимо,має перспективи до зростання основних показників прибутковості.
Аналізуючи показники платоспроможності ПМНВВП "Контингент" можна стверджувати, що діяльність даного підприємства не є фінансово стабільною. За даними таблиці 2.2 розглянемо більш детально показники, які характеризують фінансовий стан за 2002-2003рр. підприємства, що досліджується.
Аналіз ліквідності ПМНВВП "Контингент" здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів):
1. Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Збільшення цього показника свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства. Згідно таблиці 2.2 даний показник має дуже високе значення, хоча і помітним є його зниження від 30,3 у 2002 році до 14,7 у 2003 році. Тут може виникнути сумнів у ефективності використання поточних активів при дуже низькому рівні позикового капіталу, тому що за рахунок власних коштів розширювати виробництво, основні фонди, модернізувати і удосконалювати технології практично не можливо бо, як бачимо, значна частка прибутку іде на забезпечення поточної діяльності підприємства.
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів до поточних зобов'язань підприємства. відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторам. В обох роках даний показник є в межах норми, що свідчить про можливість підприємства за останні два роки сплачувати поточні зобов'язання за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Даний коефіцієнт мав позитивне, хоча і невелике значення і помітна тенденція до його збільшення від 0,25 у 2002 році до 0,43 у 2003 році.
Таблиця 2.2
Показники платоспроможності і фінансової стабільності ПМНВВП "Контингент" за 2002-2003рр.
№ з/п Показники 2002 рік 2003 рік Нормативне значення Відхилення
2002 р. від нормативного значення 2003 р. від нормативного значення 2003 р. від 2002 р.
1 . Аналіз ліквідності підприємства
1.1 Коефіцієнт покриття 30,3 14,7 >1,0 29,3 13,7 25,6
1.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7 0,6 0,6-0,8 0 -0,1 -0,1
1.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25 0,43 >0 0,25 0,43 +0,18
1.4 Чистий оборотний капітал (тис. грн.) 322,7 338,2 >0 322,7 338,2 15,5
2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
2.1
~ Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,98 0,96 >0,5 0,48 0,46 -0,02
2.2 Коефіцієнт фінансування 0,03 0,05 0,1 29,2 13,6 -15,6
2.4
Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,74 0,63 >0 0,74 0,63 -0,11
3. Аналіз ділової активності підприємства
3.1 Коефіцієнт оборотності активів 0,37 0,52 >0 0,37 0,52 0,15
3.2
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 1,2 1,25 >0 1,2 1,25 0,05
3.3 Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,38 0,55 >0 0,38 0,55 0,17
4. Аналіз рентабельності підприємства
4.1 Коефіцієнт рентабельності активів 0,02 0,04 >0 0,02 0,09 0,07
4.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,02 0,1 >0 0,02 0,1 0,08
4.3 Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,07 0,18 >0
0,07 0,18 0,4
4. Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями. З огляду на невелику суму поточних зобов'язань на підприємстві даний показник є досить, великим, що характеризує спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.
Аналіз фінансовоїстійкості підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюється шляхом розрахунку показників (коефіцієнтів):
1. Коефіцієнт автономії розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Протягом 2002-2003рр. ПМНВВП "Контингент" при здійсненні своєї фінансового-господарської діяльності підприємство мало занадто високий рівень цього показника: 0,98 та 0,96 у 2002 та 2003 роках відповідно. Це характеризує фінансову стійкість та незалежність від депозитних засобів, але і ставить під сумнів ефективність використання поточних рахунків.
2. Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує

 
 

Цікаве

Загрузка...