WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

вимагає відмовитись від альтернативного рішення.
Для контролю діяльності окремих підрозділів та оцінки роботи їх керівників вирізняють контрольовані та неконтрольовані витрати.
Контрольовані витрати - це витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або справляти на них значний вплив.
Неконтрольовані витрати - це витрати, які менеджер не може контролювати або не може на них впливати.
Практичний розподіл витрат на контрольовані та неконтрольовані залежить від сфери повноважень менеджера. Одні і ті самі витрати можуть бути контрольовані з боку начальника цеху одного підприємства та неконтрольованими для начальника цеху іншого підприємства.
Визначення інших витрат було наведено вище.
Витрати діяльності є якісним показником діяльності торговельного підприємства, тому що їх розмір і рівень формуються під впливом факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства.
Загальні фактори витрат підприємства наведені на рисунку 1.4.
Рис. 1.4 Загальні фактори, що визначають розмір і рівень поточних витрат підприємства
На внутрішні фактори в певній мірі може впливати керівництво підприємства своїми рішеннями. При стабільній економіці в країні саме внутрішні фактори є визначальними для рівня витрат підприємства.
Саме тому знання факторів, що впливають на розмір і рівень витрат підприємства, дає змогу визначити резерви зниження витрат, що є складовим елементом системи управління витратами торговельного підприємства.
Таким чином, ми розглянули економічну сутність витрат, їх визнання в бухгалтерському обліку у відповідності до П(С)БО 16 . Класифікація витрат, яка наведена з точки зору фінансового та управлінського обліку, дає можливість формувати собівартість та управляти витратами.
1.2. Характеристика нормативно-правової бази та економічної літератури з питань обліку, контролю і аналізу витрат на підприємстві
Облік і контроль будь-якої ділянки діяльності підприємства засновується на нормативно-правовій базі, інструктивних документах та методичних рекомендаціях. Огляд нормативної бази та законодавчих документів з питань теми дослідження наведено нами у таблиці 1.2
Таблиця 1.2
Нормативні документи з питань обліку, контролю і аналізу витрат підприємства
№ Документ Короткий зміст Використання в обліковому та в контрольно-ревізійному процесі
1 2 4 5
1. Конституція України
(основний закон )
Прийнятий ВР України від 28.06.96 №30 Основний закон України Загальні положення, що регулюють діяльність і функціювання підприємства, його правові засади
2. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні. Закон України
Прийнятий ВР України від 26.01.93 р. №2939-XII Визначає статус даної контрольно-ревізійної служби в Україні, її функції та правові основи діяльності Організація проведення ревізії на підприємстві
3. Про оплату праці. Закон України
Затверджений постановою ВР України від 25.03.95 р. №144/95-ВР Нормативне визначення зарплати і регулювання її олати Облік та контроль додержанням законодавчих положень з оплати праці
4 Про оподаткування прибутку підприємства. Закон України
Затверджений постановою ВР України від 22.05.97 р. №283/97р.-ВР Перелік платників податку.
Ставка податку, правила ведення податкового обліку.
Зарахування податку до бюджету. Відповідальність платників податку Для перевірки правильності визначення витрат підприємства в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах
5 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.
Закон України прийнятий ВР України ( із змінами і доповненнями ) від 16.07 99 р. №996-XIV Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.
Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку.
Загальні вимоги до фінансової звітності Регламентує організацію обліку витрат та відображення результатів обліку у фінансовій звітності
6 Господарський кодекс України
Затверджений постановою ВР України від 16.01.2003р. №436 IV Встановлює відповідно до конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності
Відповідність господарської діяльності підприємства чинному законодавству
Продовження таблиці 1.2
1 2 4 5
7 Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 Зміст і форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей Правильність визнання витрат, контроль порядку їх відображення у звіті про фінансові результати, а також для економічної характеристики
8 Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" від28.10.99 р. №1706 Засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності Для організації обліку операцій з запасами підприємства
9 Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" від 28.10.98р. № 1706 Засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності Для організації обліку операцій, пов'язаних з витратами підприємства
10 Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" затв. наказом Мінфіну №291 від 30.11.99 р Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств Для організації бухгалтерського обліку
11 Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами даної КРС в Україні
Затверджено наказом Головного КРУ України від 3.10.97 №121 Основні положення та завдання ревізій і перевірок. Планування, організація і проведення ревізій і перевірок, оформлення їх результатів та заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень
Законодавче регулювання планування, організації і проведення ревізій на підприємстві, термін ревізії, права і обов'язки ревізора
12 Про затвердження типових форм первинного обліку
Наказ міністерства статистики України від 29.12. 95 №352 Впровадження типових форм первинного обліку Для правильності оформлення первинних документів по відображенню витратвиробництва
Крім нормативної бази та законодавчих документів з питань теми дослідження в процесі написання дипломної роботи була опрацьована теоретична література.
При визначенні економічної сутності витрат, порядку їх обліку та контролю, автори розглянутих літературних джерел по різному трактують ці питання.
Автор навчального посібника "Бухгалтерський облік в Україні" Завгородній В.П. [ ] у своїй праці комплексно розглянув питання організації і методології бухгалтерського обліку щодо форм обліку на підприємствах з різними формами власності та порядку складання бухгалтерської, податкової та

 
 

Цікаве

Загрузка...