WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

складені російською мовою;
- незатверджений документообіг на досліджувальному підприємстві;
- неправильної вибір рахунку для обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками;
- на досліджуваному підприємстві загальновиробничі витрати не розподіляються між виробленою продукцією, хоча в плановій калькуляції така стаття присутня;
- не затверджено суму представницьких витрат на підприємстві;
- необґрунтоване відкриття субрахунків до рахунків бухгалтерського обліку на даному підприємстві, наприклад 231, 661.11(додаток 9,30).
Контроль витрат ПМНВВП "Контингент" поділяється на внутрішній та зовнішній. Автором дипломної роботи було запропоновано методику проведення зовнішнього контролю на досліджувальному підприємстві, яка включає фактичний контроль (інвентаризацію незавершеного виробництва) та документальний контроль (контроль операцій з обліку витрат діяльності).
Вивчаючи бухгалтерську звітність ПМНВВП "Контингент" можна зробити висновок, що суттєвих порушень законодавства щодо визначення витрат, правильності формування собівартості продукції (дод. 9), а також правильності віднесення витрат підприємства до адміністративних та витрат на збут (дод. 10 та 11) не виявлено. Всі суми в бухгалтерській звітності підтверджені відповідними первинними документами.
Не досить досконалим, на думку автора даної дипломної роботи, є ведення внутрішнього контролю на підприємстві, що досліджувалось.
Ми також вважаємо значним недоліком відсутність аналізу витрат на досліджуваному підприємстві і пропонуємо керівництву його запровадження. Ми також пропонуємо на ПМНВВП "Контингент" проводити аналіз статей витрат для визначення факторів, які впливають на їх зміну. Такий аналіз дозволив би керівництву підприємства приймати відповідні рішення для зменшення витрат базового підприємства.
Досить позитивним у фінансово-господарській діяльності ПМНВВП "Контингент" є те, що бухгалтерський облік підприємства ведеться за допомогою зручної, доступної та ефективної автоматизованої програми 1С:"Предприятие". Дана система є могутнім інструментом для роботи головного бухгалтера, який дає можливість систематично та оперативно володіти фінансовим станом підприємства та контролювати своїх підлеглих. Одночасно програма є надійним та доступним помічником рядового бухгалтера, вона дає можливість підняти якість обліку на будь-якій ділянці бухгалтерського обліку. Багато уваги на ПМНВВП "Контингент" приділяється ефективному використанню і застосуванню програми, що в основному впливає на зміну інформаційних функцій бухгалтерії: автоматизоване ведення даних, широке використання розподільчої бази даних, автоматизований контроль інформації, організація облікової інформації для контролю і аналізу тощо. Це впливає на особливості організації виробництва і ступінь автоматизації, його розміри і структуру підприємства, спеціалізацію, рівень підготовки і ділової здібності персоналу, функціональні і експлуатаційні можливості технічних засобів.
Для удосконалення управління витратами на ПМНВВП "Контингент" ми вносимо такі пропозиції в систему обліку, контролю та аналізу підприємства, що досліджувалось:
- збільшення чисельності виробничого персоналу;
- розробка та запровадження графіку надходження та обробки документів;
- визначення переліку осіб, відповідальних за діяльність здійснення окремих видів витрат;
- для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками використовувати рахунки, передбачені інструкцією по застосуванню плану рахунків;
- внесення до робочого плану рахунків рахунку загальновиробничих витрат з наступним розподілом цих витрат між виробами;
- систематичне користування послугами аудиторської фірми;
- максимізація контролю за всіма видами витрат;
- проведення інвентаризації декількаразів на рік, порівнянням даних інвентаризації з даними обліку виробництва;
- запровадження аналізу відхилень від планової калькуляції та калькуляції попереднього аналогічного періоду;
- запровадження ведення факторного аналізу витрат на досліджувальному підприємстві.
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що фінансова стійкість ПМНВВП "Контингент" не втрачена і є шанси вийти із скрутного становища, послабити фінансову напруженість і покращити кінцеві результати шляхом використання виявлених резервів. Це дозволить підвищити його імунітет до фінансових криз, дасть змогу швидко і у повному обсязі на них відреагувати та забезпечить досягнення поставлених цілей, його платоспроможності і конкурентноздатності у майбутніх періодах.
Список використаних джерел
1. Конституція (основний закон) України. Прийнятий ВР України 28.06.96р.
2. Про підприємства в Україні: Закон України від 26.02.96р. №. 785-12 (зі змінами та доповненнями).
3. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91р. № 1577-12 (зі змінами та доповненнями).
4. 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. № 996-ХТУ (зі змінами та доповненнями).
5. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93р. № 3125-ХЇІ (зі змінами та доповненнями).
6. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04,97р. № 168/97 -ВР (зі змінами та доповненнями).
7. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991р. №1251-XII (зі змінами та доповненнями).
8. 8. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997р. №283/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
9. 9. Про погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.00р. № 2181-Ш (зі змінами та доповненнями).
10. 10. Про контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93р,, № 2939-ХП (зі змінами та доповненнями).
11. 11. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3.04.1993р. №250 (зі змінами та доповненнями).
12. 12. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (зі змінами та доповненнями).
13. 13. Положення про затвердження порядку надання фінансової звітності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419 (зі змінами та доповненнями).
14. 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 (зі змінами та доповненнями).
15. 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 (зі змінами та доповненнями).
16. 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене приказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 (зі змінами та доповненнями).
17. 26. Білуха М.Т.: Курс аудиту . Підручник. - К.: Вища шк.. - Знання, 1998
18. 22. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І.:

 
 

Цікаве

Загрузка...