WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

елементу довідника "Номенклатура" (група "Затрат" на закладці "Дополнительно").
3.2 Створення заключних калькуляцій.
- Для відкриття даного документу зручно користуватися меню: Сервис - Помощник "Создание окончательньїх калькуляций" (рис.5.6).
Рис. 5.6 Створення заключних калькуляцій
Обробка виконується в кінці кожного місяця, коли проведені документи "Фінансові результати" в режимах "Закрытие административных затрат"(рахунок 92), "Закрытие затрат на сбыт"(рахунок 93) та "Закрытие общепроизводственных затрат (рахунок 93)".
- В процесі роботи помічник пропонує вказати фірму, місяць і вид діяльності, за яким створюються калькуляції. Перед формуванням документів пропонується сформувати "Оборотно-сальдовую ведомость по счету 23", щоб перевірити витрати за видами і впевнитися в тому, що внесені всі документи по незавершеному виробництву.
- Останнім кроком є формування документу "Калькуляция" в режимі "окончательная" і пропонує їх провести.
Як було зазначено вище, в кінці кожного місяця рахунки витрат повинні закриватися для визначення фінансового результату.
При встановленні режиму "Закрытие элементов затрат" здійснюється списання сальдо рахунків класу 8 за елементами витрат на рахунки, які вказані для кожного елементу (виду затрат) в формі елемента довідник "Виды затрат" (тобто Д-т 9 клас К-т 8 клас). Після списання (розподілу) сальдо рахунків 8 класу
Для цього здійснюється списання сальдо рахунків 9 класу на фінансовий результат (тобто Д-т 79 К-т 9 клас). Всі ці списання здійснюються за допомогою документа "Закрытие затрат".
В конфігурації 1С:Предприятие є можливість не тільки постійно контролювати але й аналізувати свою роботу. Так, наприклад, для аналізу витрат та витратних операцій гол. бухгалтер ПМНВВП "Контингент" використовує такі документи, які знаходяться в меню Отчеты.
Звіти поділяються на дві групи:
1) Стандартні звіти. Взагалі, вони видають бухгалтерські підсумки в різних розрізах для будь-яких рахунків, що вказуються, видів субконто, валют. До них відносяться такі звіти, як "Оборотно-сальдовая ведомость", "Шахматка", "Анализ счета", "Картка счета". Такі звіти використовуються дуже широко безпосередньо при веденні бухгалтерського обліку для аналізу бухгалтерських підсумків на рівні рахунків, субрахунків, валют, об'єктів аналітики, різних періодів і детальних проводок.
2) Регламентовані звіти. Ці звіти призначені для їх передачі різним контролюючим органам. До таких звітів відносяться такі як "Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Декларація про прибуток" та ін.
Удосконалення обліку витрат, при автоматизованій системі обліку, яку використовує у своїй діяльності ПМНВВП "Контингент" являє собою механізм накопичення інформації про витрати звітного періоду за допомогою формування бухгалтерських проводок з одночасним відображенням цих витрат по їх видам (елементам) згідно класифікації . Також автоматизована система обліку витрат надає бухгалтеру можливість групування відповідних витрат за видами діяльності (ПМНВВП "Контингент" здійснює звичайну діяльність) для подальшого більш детального аналізу своєї господарської діяльності.
Висновки та пропозиції
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої діяльності. В останні роки в практиці українського бухгалтерського обліку відбуваються досить серйозні зміни, пов'язані з перебудовою всієї національної облікової системи і приведенням її до вимог міжнародних стандартів обліку.
Метою даної дипломної роботи було детальне розкриття та вивчення теми, яка стосується обліку, контролю та аналізу в системі управління витратами підприємства та напрямками удосконалення їх обліку при автоматизованій системі у виробничій сфері. Для розкриття мети дипломної роботи автор вирішував наступні задачі:
- вивченняекономічної літератури з питань формування і розподілу витрат підприємства ПМНВВП "Контингент";
- вивчення процесу здійснення аналітичного та синтетичного обліку витратних операцій;
- дослідження діючої практики контролю й аналізу витрат на даному підприємстві;
- вивчення ведення бухгалтерського обліку за допомогою автоматизованої програми 1С:"Предприятие" та переваги цієї програми над іншими, тощо.
Досить детально вивчивши та проаналізувавши діяльність підприємства ПМНВВП "Контингент" автор дипломної роботи дійшов таких висновків:
У ПМНВВП "Контингент" існує ряд труднощів і проблем, пов'язаних із загальним нестабільним станом у сучасній економіці. Тому удосконалення обліку витрат для підприємства набуває важливого значення. Воно дозволить поліпшити свою виробничо-фінансову діяльність шляхом виявлення резервів підвищення ефективності використання його потужностей і ресурсів для досягнення намічених цілей.
За результатами аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності ПМНВВП "Контингент", слід зазначити, що за останні 3 роки вона не є досить успішною.
Аналізуючи основні показники фінансово-господарської діяльності ПМНВВП "Контингент" за 2001 - 2003 роки (таб. 2.1) можна зробити висновок, що підприємство "Контингент" працює рентабельно, хоча дуже нестабільно. У 2002 році спостерігалося зниження рівня доходу від реалізації продукції порівняно з попереднім роком у два рази при відносній незмінності собівартості продукції.
В результаті цього підприємство отримало дуже низький річний чистий прибуток, який склав лише 12% від аналогічного показника попереднього року.
Проте у 2003 році ситуація різко змінюється і збільшується на 77% виручка від реалізації порівняно з 2002 роком при майже незмінній сумі собівартості реалізованих товарів. Як результат рентабельність зростає від 0,08 до 0,24. Помітним є також систематичне збільшення з кожним роком суми інших операційних витрат, на що, на наш погляд потрібно звернути увагу керівництву підприємства. Тому, не зважаючи на різкий спад прибутковості у попередньому році базове підприємство працює успішно і, як бачимо має перспективи до зростання основних показників прибутковості.
Проаналізувавши показники платоспроможності і фінансової стійкості ПМНВВП "Контингент" за 2002-2003р. ми дійшли такого висновку: найбільш позитивними для досліджувального підприємства є показники фінансової стійкості, що свідчить про добру платоспроможність підприємства, хоча в 2003р. порівняно з 2002р. помітне незначне їх зменшення. А найбільш негативними є показники ділової активності, хоча і помітне їх збільшення у 2003 році порівняно з 2002 роком.
Згідно наказу про облікову політику, затвердженою на підприємстві, бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції №291 за журнально-ордерною формою з елементами комп'ютерної обробки за допомогою прикладної програми.
При вивченні бухгалтерського обліку, автором дипломної роботи були виявлені такі недоліки:
- деякі документи ПМНВВП "Контингент"

 
 

Цікаве

Загрузка...