WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

собівартість. Це дає можливість визначити , наскільки знизилась собівартість одиниці продукції порівняно з плановою як в цілому , так і по кожній статті витрат.
З наведеного прикладу калькуляції видно , що по всіх статтях витрати порівняно з минулим роком знизилися. Порівняно з планом за статтями "Сировина й матеріали" ,"Напівфабрикати ", "Купованні комплектуючі вироби", "Заробітна плата виробничих виробників", допущені перевитрати. В результаті на один комутатор отримано перевитрати в сумі 0,38 грн. (19,05-18,67), що в цілому складає 2,0% від його планової собівартості.
Таблиця 4.7
Звітна калькуляція
Виріб
Тип
Випуск виробів, шт..
За планом За фактом
За звітній період З початку року За звітній період З початку року
1 2 3 4
Комутатор 90.3734 13500 21000 14200 22100
Статті витрат Собівартість , грн.
За звітом за минулий рік За планом Фактично
Сировина і основні матеріали
Куповані комплектуючі вироби
Допоміжні матеріали
Всього:матеріальні витрати
Основна: додаткова зарплата
Відрахування до пенсійного фонду
Відрахування до фонду соцстраху
Відрахування до фонду зайнятості
Відрахування до фонду соцстраху від нещасних випадків
Загальновиробничі витрати
Всього виробнича собівартість 1,41
12,9
0,02
14,33
4,11
1,32
0,12
0,08
0,13
0,04
20,13 1,38
12,32
0,02
13,72
3,52
1,13
0,10
0,07
0,11
0,04
18,67 1,4
12,52
0,01
13,93
3,64
1,16
0,11
0,07
0,12
0,02
19,0,5
Для виготовлення замовлень, як правило, витрачається значна за сумою, масою і номенклатурою кількість матеріалів. На зворотній калькуляції дається докладне розшифрування витрат за статтями основних матеріалів , купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів із зазначенням по їх головних групах кількості та вартості.
Отже, операційні витрати за елементами в процесі фінансово-господарської діяльності ПМНВВГГ "Контингент" мають значний вплив на формування як собівартості наданих послуг, так і чистого прибутку.
З огляду на це ми вважаємо значним недоліком відсутність їх аналізу на досліджуваному підприємстві і пропонуємо керівництву його запровадження. Ми також пропонуємо на ПМНВВП "Контингент" проводити аналіз статей витрат для визначення факторів, які впливають на їх зміну. Такий аналіз дозволив би керівництву підприємства приймати відповідні рішення для зменшення витрат базового підприємства.
Розділ 5. Система автоматизації обліку, контролю та аналізу витрат на торгівельному підприємстві
5.1 Загальна характеристика систем автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу для ведення обліку витрат на підприємстві
Організація управління й обліку на підприємстві сьогодні неможливі без застосування інформаційних технологій. Працівники практично всіх сфер господарського життя на виробництві, у торгівлі, у сфері обслуговування використовують у своїй діяльності комп'ютери. Обчислювальна техніка суттєво підвищує якість обробки облікової інформації. При цьому застосування комп'ютерів змінює зміст та організацію праці облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та звітних форм. Облікова праця стає більш творчою, спрямованою на організацію й вдосконалення обліку.
Об'єктом інформаційного забезпечення управління є організаційно-економічна, облікова та технологічна інформація, яка відображає процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та послуг, та виникає в процесі виробничо-господарської діяльності і використовується для управління цією діяльністю при здійсненні всіх функцій управління. Вона виражає стан виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства в числовому вигляді через систему натуральних в вартісних показників.
Облікова інформація, як частина економічної інформації має ряд особливостей, які зображені на рис. 5.1.
На формування облікової інформації впливає методологія бухгалтерського обліку. Структуру інформаційної системи бухгалтерського обліку визначають такі методологічні принципи, як рахунки та подвійний запис, баланс та інші. Ними позначається організація інформаційних процедур, зокрема обчислювальна обробка та використання облікової інформації. Особливості облікової інформації відображаютьсяі в інформаційних задачах бухгалтерського обліку, сутність рішення яких полягає у визначенні зведено-підсумкових величин із встановленими групувальними ознаками.
Рис. 5.1 Особливості облікової інформації
Головною метою функціонування бухгалтерської інформаційної системи на підприємстві є забезпечення керівництва підприємства фінансовою інформацією для прийняття обґрунтованих рішень при виборі альтернативних варіантів використання обмежених ресурсів. Бухгалтерські інформаційні системи представляють бухгалтерську інформацію, що відображає повну картину господарської діяльності підприємства.
Застосування комп'ютерної техніки вносить певні зміни до організації бухгалтерського обліку, причому обчислювальна техніка з допоміжного засобу перетворюється на визначний фактор організації обліку, змінюючи не тільки форму обліку, але й зміст. Ці зміни зумовлені тим, що змінюються способи обробки інформації, за яких забезпечується різна швидкість надання звітної інформації. При комп'ютеризації технічні засоби стають основним засобом ведення обліку: суттєві зміни відбуваються в процесі збирання, накопичення облікової інформації, її передачі та одержання підсумкових показників. Автоматизовані інформаційні технології утворюють людино-машинну облікову систему, яка функціонує на базі обчислювальних мереж та інших сучасних засобів комп'ютерної техніки, що забезпечують комплексне виконання функцій бухгалтерського обліку.
Правильно організований облік витрат в розрізі статей калькуляції, за місцями їх виникнення, за видами продукції дає керівництву достатній обсяг інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Комп'ютеризація обліку витрат охоплює широке коло трудомістких операцій. До них відносять: групування виробничих витрат за напрямами витрачання, визначення нормативної (планової) та фактичної собівартості продукції, напівфабрикатів і незавершеного виробництва, облік відхилень від норм витрат, зведений облік витрат на виробництво, відображення на рахунках синтетичного обліку кореспонденції рахунків. В умовах автоматизації розрахунків і групування нормативів існує можливість для переходу від складання нормативних калькуляцій на перше число місяця, кварталу, року до розробки їх на будь-яку дату поточного місяця. Це дозволяє відмовитися від щомісячного перерахунку залишків незавершеного виробництва у зв'язку зі змінами норм на початок місяця і точніше обчислювати фактичну собівартість товарного відпуску продукції. В комп'ютерній бухгалтерії через розширені можливості аналітичного обліку можлива побудова багаторівневих розрізів статей витрат, необхідних для потреб управління, а також облік

 
 

Цікаве

Загрузка...