WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності.
Виходячи із завдань інформаційного забезпечення витрат підприємства в основу його класифікації покладено професійну інформаційну комунікацію, пізнавальність інформації та зміст інформаційного забезпечення.
Джерела інформації економічного аналізу та контролю підрозділяються на облікові та поза облікові. До облікових джерел відносяться:
- бухгалтерський облік і звітність;
- статистичний облік і звітність;
- оперативний облік і звітність;
- вибіркові облікові дані.
Статистичний облік і звітність, які відображають сукупність масових явищ і процесів, що виявляють певні економічні закономірності, служать важливим джерелом аналізу і контролю.
Оперативний облік і звітність забезпечують швидке одержання відповідної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо регулювання господарської діяльності.
Вибіркові облікові дані необхідні для поглибленого вивчення певних питань діяльності підприємства.
Проте головним джерелом інформації при контролі і аналізі витрат є бухгалтерський облік. Використання даних бухгалтерського обліку додає аналітичним висновкам документальну обґрунтованість. Разом із тим вимоги аналізу витрат підприємства враховуються при розробці системи показників, що підлягають обліку, форм звітності і первинних документів.
Джерелами інформації бухгалтерського обліку для контролю і аналізу на ПМНВВП "Контингент" є:
1. Наказ про облікову політику підприємства.
2. Первинні документи з обліку витрат підприємства (табл. 4.1).
3. Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку витрат підприємства (табл.. 4.2).
4. Звітність (табл.. 4.2).
Контролеру потрібно враховувати, що застосування бланків застарілих та довільних форм не допускається. В окремих випадках, при наявності відповідних технічних засобів, можливе створення первинних документів на машинозчитувальних носіях інформації. При цьому обов'язково повинні бути дотримані вимоги положення про документи та документообіг в бухгалтерському обліку, загальногалузевих керівних вказівок по наданню юридичної сили документам на магнітних, паперових носіях, що створюються засобами обчислювальної техніки, загальногалузевих керівних методичних матеріалів зі створення та залучення автоматизованого бухгалтерського обліку в складі АСУ підприємств, установ та інших нормативних документів.
Контролер перевіряє первинні документи на підставі яких здійснюються записи по відповідних рахунках (таб. 4.1)
Таблиця 4.1
Документування операцій з обліку витрат підприємства
№ з/п Шифр та назва рахунку Документи
1 2 3
1. 90 "Собівартість реалізації" Розрахунок бухгалтерії, довідка бухгалтерії
2. 91 "Загальновиробничі витрати" Авансовий звіт, акт виконаних робіт, ВКО, накладна, рахунок, посвідчення про відрядження, РПВ, довідка бухгалтерії, розрахунок бухгалтерії, акт відремонтованих об'єктів.
Продовження таблиці 4.1
1 2 3
3. 92 "Адміністративні витрати" Авансовий звіт, акт виконаних робіт, ВКО, накладна, рахунок, посвідчення про відрядження, РПВ, довідка бухгалтерії, розрахунок бухгалтерії, акт відремонтованих об'єктів, виписка банку
4. 93 "Витрати на збут" Авансовий звіт, акт виконаних робіт, ВКО, накладна, рахунок, посвідчення про відрядження, РПВ, довідка бухгалтерії, розрахунок бухгалтерії, акт відремонтованих об'єктів.
5. 94 "Інші витрати операційної діяльності" Авансовий звіт, акт виконаних робіт, ВКО, накладна, рахунок, посвідчення про відрядження, РПВ, довідка бухгалтерії, розрахунок бухгалтерії, акт відремонтованих об'єктів, акт уцінки, порівняльна відомість, акт інвентаризації, інвентаризаційний опис
6. 95 "Фінансові витрати" ВКО виписка банку, довідка бухгалтерії, розрахунок бухгалтерії
7. 98 "Податки та прибутки Розрахунок бухгалтерії, довідка бухгалтерії
Контролеру необхідно знати порядок відображення витрат діяльності в облікових регістрах та фінансовій звітності (табл.. 4.2).
Таблиця 4.2
Відображення витрат підприємства в облікових регістрах та фінансовій звітності
Шифр та назва рахунку Регістр обліку Номер рядка в Звіті про фінансові результати (ф. 2) Номер рядка в Примітках до фінансової звітності (ф. №5)
1 2 3 4
80 "Матеріальні витрати" Журнал 5А 230 -
81 "Витрати на оплату праці" Журнал 5А 240 -
82 "Відрахування на соціальні заходи" Журнал 5А 250 -
83 "Амортизація" Журнал 5А 260 -
84 "Інші операційні витрати" Журнал 5А 270 -
85 "Інші затрати" Журнал 5А 150, 160, 170* -
90 "Собівартість реалізації" Журнал 5/5А 040 -
91 "Загально виробничі витрати" Журнал 5/5А ? -
92 "Адміністративні витрати" Журнал 5/5А 070 -
93 "Витрати на збут" Журнал 5/5А 080 -
94 "Інші витрати операційної діяльності Журнал 5/5А 090 440 - 490
95 "Фінансові витрати" Журнал 5/5А 140 530 - 540
96 "Витрати від участі в капіталі" Журнал 5/5А 150 500 -520
97 "Інші витрати" Журнал 5/5А 160 -
98"Податки на прибуток" Журнал 5/5А 180, 210 -
99 "Надзвичайні витрати" Журнал 5/5А 205 -
До позаоблікових джерел відносяться наступні:
- матеріали внутрішнього та зовнішнього аудиту;
- матеріали лабораторного контролю;
- матеріали перевірок податковою службою;
- матеріали виробничих нарад;
- матеріали зборів трудових колективів;
- матеріали засобів масової інформації;
- матеріали, отримані в результаті особистих контактів з виконавцями;
- інформація, одержана від споживачів продукції.
На наш погляд, дані джерела інформації є достатніми для ґрунтовного і всебічного контролю і аналізу витрат досліджувального підприємства.
4.2. Методика проведення контролю витрат підприємства
Контроль фінансово-господарської діяльності ПМНВВП "Кконтингент" поділяється на зовнішній та внутрішній.
Витрати підприємства є складовою частиною виробництва, тому їх контроль здійснюється одночасно із перевіркою всієї фінансово-господарської діяльності.
Зовнішній контроль діяльності досліджувального підприємства здійснюють такі установи:
1. Державна податкова адміністрація України - єдиний орган у структурі Державної влади, який здійснює фіскальний контроль за діяльністю платників податків. Основним завданням державної податкової інспекції є забезпечення Додержання законодавства про податки, повний облік усіх платників податків та інших обов'язкових платежів у бюджет, здійснення контролю і забезпечення правильності обчислення та сплати цих податків. Контроль здійснюється шляхом планових та поточних камеральних перевірок. При здійсненні планових перевірок контролюється правильність віднесення витрат підприємства до складу валових витрат для визначення в податковому обліку оподаткованого прибутку за період, що перевіряється. Також перевіряється наявність первинних документів, що підтверджують такі витрати та здійснюється перевірка показників податкової декларацій з даними бухгалтерського обліку. Камеральна перевірка проводиться за поточний податковий період при отриманні податковим органом квартальної (проміжкової) та

 
 

Цікаве

Загрузка...