WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

час виготовляє лише один вид продукції - комутатор, собівартість якого і обліковується на 231 рахунку. Проте базове підприємство планує розширювати свою діяльність і для обліку собівартості інших виробів буде відкрито інші субрахунки.
Так за умови обліку витрат без застосування 8 класу плану рахунків витрати, які здійснюються на підприємстві, можуть відразу із рахунків, на яких відображаються такі витрати (13, 20, 22, 25, 37, 39, 63, 65, 66), списуватися на витратні рахунки (23, 91, 92, 93, 94) із подальшим списанням витрат із рахунків 9 класу "Витрати діяльності" на рахунок 79 "Фінансові результати".
Схему обліку витрат операційної діяльності з використанням бухгалтерських рахунків 9 класу показано на Рис. 3.2.
При аналітичному обліку витрат на рахунках 9 класу ПМНВВП "Контингент" використовує:
-рахунок 90, субрахунок 901 "Собівартість реалізованої готової продукції", на якому ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції;
-рахунок 92 "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства;
-рахунок 93 "Витрати на збут" на якому ведеться облік витрат, пов'язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт, послуг;
- рахунок 98 "Податки на прибуток" на якому ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.
Облік витрат на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" на ПМНВВП "Контингент" не ведеться. Всі загальновиробничі витрати відносяться на рахунок 231, на якому обліковується собівартість виробленої продукції. Це пояснюється тим, що підприємство на даний час виготовляє лише один вид продукції, хоча і п'яти модифікацій. Керівництво підприємства вважає, що розподіляти між даними підвидами продукції загально виробничі витрати недоцільно. Проте, ми вважаємо це недоліком облікової політики ПМНВВП "Контингент" і пропонуємо запровадити облік загально виробничих витрат на рахунку 91 з подальшим їх розподілом між виробленою продукцією.
Рис. 3.4. Облік витрат операційної діяльності з використанням бухгалтерських рахунків 9 класу
Кореспонденція рахунків з обліку виробництва ПМНВВП "Контингент" за червень 2004 р., на підставі первинних документів, наведена у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Кореспонденція рахунків з обліку виробництва ПМНВВП "Контингент" за червень 2004 року
№ Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. Додаток
1 2 3 4 5 6
1. Нараховано амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, що використовуються у виробництві згідно Відомості амортизації основних фондів 231 131 1728,88 13
2. Відпущено зі складу сировину і матеріали згідно Акту списання матеріалів на витрати основного виробництва 231 201 8230,88 15
3. На собівартість продукції списано вартість купівельних напівфабрикатів 231 202 23666,6 15
4. Списано на собівартість продукції суму отриманих від підприємства "ВТН" монтажних і наладочних робіт згідно Акту виконаних робіт 231 377 20000 17
5. Списано на собівартість продукції суму отриманих послуг екологічного характеру згідно Акту здачі-прийняття робіт 231 377 344,47 20
6. Списано на собівартість продукції суму послуг по гальванічному покриттю деталей згідно Акту здачі-прийняття робіт 231 377 655,43 21
7. Віднесено на собівартість продукції суму орендної плати за обладнання, нараховану амортизацію, використану воду, електроенергію та абонентну плату згідно рахунку № 165 від ВАТ "ВОМЗ" 231 377 820,50 22
Продовження таблиці 3.3
1 2 3 4 5 6
8. Списано на собівартість продукції вартість спожитої електроенергії згідно рахунку за електроенергію від ВАТ "АК Вінницяобленерго" 231 377 2422,36 23
9. Згідно розрахунку бухгалтерії списано вартість орендної плати на собівартість продукції 231 377 633,23 24
10. Нараховано заробітну плату виробничих робітників та робітників загальновиробничого призначення згідно Відомості обліку заробітної плати 231 661 7681,29 32
11. Проведені відрахування на соціальне страхування від зарплати за рахунком бухгалтерії 231 65 2996,96 29
12. Вироблена продукція списується на рахунок готової продукції 26 23 69180,6 9
З даних таблиці ми бачимо, що собівартість виробленої ПМНВВП "Контингент" продукції, яка обліковується на рахунку 231 згідно наказу про облікову політику включає: амортизацію виробничого обладнання, прямі матеріали, отримані роботи і послуги, що безпосередньо відноситься до виробленої продукції, витрати на оплату оренди; послуги, такі як електроенергія, вода та інші (через відсутність рахунку загально виробничих витрат), а також заробітна плата працівників, підприємства (крім адміністративного персоналу) і відрахування на соціальні заходи.
В цілому можна говорити, що використання рахунків для обліку виробництва на ПМНВВП "Контингент" відповідає чинному законодавству України. Проте ми маємо одне заперечення. Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками ПМНВВП "Контингент" використовує 37 рахунок (підрахунок 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"). При такому обліку змінюється економічна сутність господарської операції, а також потрібна ретельна перевірка дати проведення таких операцій, щоб була здійснена в тому місяці, в якому вона віднесена до виробничих витрат. Інакше, згідно П(С) БО 16 "Витрати", попередня плата робіт та послуг витратами не визнається і не включається до Звіту про фінансові результати .
Це ми вважаємо значним недоліком обліку та пропонуємо в розрахунках зпостачальниками використовувати рахунки передбачені "Інструкцією по застосуванню плану рахунків".
Після того, як процес виробництва продукції завершено, всі витрати на її виготовлення сумуються і списуються з кредиту рахунку 23 в дебет 26 "Готова продукція".
Варто зазначити, що по рахунку 23 "Виробництво" на кінець місяця може бути дебетовий залишок (сальдо) в сумі незавершеного виробництва. Проте, як видно з даних таблиці 3.3, на ПМНВВП "Контингент" незавершеного виробництва не має. Це пояснюється тим, що підприємство виготовляє продукцію лише на замовлення, а технологічний цикл виробництва комутаторів недовгий. Замовлена готова продукція відразу реалізовується покупцеві, тому ні незавершеного виробництва, ні готової продукції на кінець періоду зазвичай не залишається.
Всі інші витрати на ПМНВВП "Контингент" не включаються до собівартості продукції, є витратами періоду і списуються в кінці періоду на фінансовий результат. На досліджуваному підприємстві вони поділяються на адміністративні витрати та витрати на збут.
Кореспонденція рахунків по обліку витрат діяльності ПМНВВП "Контингент", на підставі первинних документів, наведена в таблиці 3.4
Виходячі з даних таблиці ми бачимо, що в обліку ПМНВВП "Контингент" віднесення статей витрат до адміністративних та витрат на збут відповідає П(С)БО 16 ,,Витрати".
Таблиця 3.4
Бухгалтерські проведення з обліку витрат діяльності на ПМНВВП "Контингент" за червень 2004 року
№ Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума,

 
 

Цікаве

Загрузка...