WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Добірка нормативних документів на тему: «ЗАРПЛАТА» - Курсова робота

Добірка нормативних документів на тему: «ЗАРПЛАТА» - Курсова робота

населення", Порядок зарахування збору до фонду було вміщено у добірці "Все про збір до фонду Чорнобиля" в "ГК" №21/98.
Поза тим, нарахування на фонд оплати праці та інші виплати і утримання з них завжди викликають запитання в бухгалтерів. Останні зміни в Закон "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 24.07.97 р. №64-ХІУ (набрав чинності з 13.08.98 р. - день публікації в "УК"), зміни в Декрет "Про прибутковий податок з громадян" (внесені законом №129/98-ВР від 13.02.98 р. і набрали чинності з 1 січня 1998 р.) внесли ще більше плутанини в механізм утримання і нарахування на виплати працівникам.
Щоб систематизувати порядок оподаткування фонду оплати праці і виплат, які не входять до фонду оплати праці, в сьогоднішньому номері "ГК" ми підготували таблицю, яка, сподіваємось, буде вам корисною і зручною при нарахуванні заробітної плати та інших виплат.
Надія ЧЕРНЬОВА
Довідка "ГК":
Внески до Пенсійного фонду нараховуються (32%) і утримуються (1% до 1 жовтня 1998 р., 2% - після) з 13 серпня 1998 року на весь фонд оплати праці - див. п. 2.1.-2.41 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Мінстату України від 11 грудня 1995 р. №323.
Внески до фонду Чорнобиля (5%) і Фонду соціального страхування (4%), збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття (1,5%) нараховуються; а збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття (0,5%) утримується з усіх виплат, які оподатковуються прибутковим податком (п. 2 ст. 5 Декрету КМУ "Про прибутковий податок громадян").
Перелік документів, використаних при підготовці таблиці
1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 27. 05.97 р. №283/97-ВР;
2. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. №400/97-ВР із змінами та доповненнями;
3. Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 26.06.97 р. №402/97-ВР із змінами та доповненнями;
4. Закон України "Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" від 20.06.97 р. №386/97-ВР;
5. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р.;
6. Закон України "Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.93 р. №3721-12;
7. Декрет КМУ "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 р. №13-92 із змінами та доповненнями;
8. Указ Президента України "Про встановлення ставки збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" від 18.06.98 р. №656/98;
9. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій" від 31.08.98 р. №957/98;
10. Постанова КМУ "Про затвердження Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій" від 18.05.98 р. №697;
11. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Мінстату України від 11 грудня 1995 р. №697;
12. Інструкція про прибутковий податок з громадян, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 р. із змінами та доповненнями;
13. Порядок справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики від 03.10.97 р. №4;
14. Положення про порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, зареєстроване в Мін'юсті України 19.03.93 р. за №10.
Зарплата та інші виплати: нарахування та джерела утримання
Джерела нарахування заробітної плати та інших виплат Утримання із заробітної плати та інших виплат Нарахування, що проводяться на заробітну плату та інші виплати
валові витрати прибу- ток, що збіль-шення кошти соц- прибутковий податок пенсій-ний внески на без- пенсій-ний внески на соц- внески на з них підлягає віднесенню внески до
Види заробітної плати та інших виплат зали- шається у розпо- рядженні підпри- ємства або фондів вартос-ті основ- них засо- бів страху чи пенсій-ного фонду за шкалою 20% фонд 2% робіт-тя (0,5%) фонд 32% страх 4% випадок безробіт-тя 1,5% на валові витра-ти за раху- нок при- бутку на збіль- шення варто-сті основ-них фондів фонду Чорно-биля 5% (в усіх ви- падках відно- ситься на валові витра-ти)
ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ
Основна заробітна плата
1. Зарплата за трудовими угодами (крім договорів цивільно-правового характеру):
а) зарплата, пов'язана з оплатою робіт по підготовці, організації, веденню виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці
+
-
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
-
-
+
у т. ч. за сумісництвом + - - - - + + + + + + + - - +
б) зарплата, пов'язана з реконструкцією, модернізацією, ремонтом та іншим поліпшенням основних фондів в межах 5% за- лишко- вої вар- тості основ- них фон- дів на початок року
- за міну-сом сум (5%), відне-сених на валові витрати
-
+
-
+
+
+
+
+ анало-гічно витра- там на оплату праці (кол.1 табли-ці)
- за міну- сом сум, відне-сених на ва-лові вит- рати
+
у т. ч. за сумісництвом в межах 5% за- лишко- вої вар- тості основ- них фон- дів на початок року
- за міну-сом сум (5%), відне-сених на валові витрати
-
-
+
+
+
+
+
+ анало-гічно витра- там на оплату праці (кол.1 табли-ці)
- за міну- сом сум, відне-сених на ва-лові вит- рати
+
Додаткова заробітна плата
2. Гонорари (авторські): штатним працівникам
+
-
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
-
-
+
позаштатним працівникам + - - - - + + + + + + + - - +
3. Премії робітникам, керівникам і службовцям за виробничі ре- зультати, передбачені колективним договором
+
-
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
-
-
+
4. Винагороди за вислугу років, стаж роботи (передбачені чинним законодавством та колективним договором)
+
-
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
-
-
+
5. Оплата праці працівників, які не перебу- вають у штаті підприємства, за виконання робіт з виробничої діяльності підприємства згідно з договорами цивільно-правового характеру (договорами підряду)
+
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
+
-
+
6. Оплата праці у вихідні та святкові (не- робочі) дні, в надурочний час, пов'язана з виробничою діяльністю
+
-
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
-
-
+
7.Оплата щорічних і додаткових відпусток:
а) в межах встановлених законодавством норм
+
-
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
-
-
+
б) понад встановлені

 
 

Цікаве

Загрузка...