WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація носіїв (доказів) поточного обліку - Реферат

Організація носіїв (доказів) поточного обліку - Реферат


Реферат з бухобліку
Організація носіїв (доказів) поточного обліку
Під носієм облікової інформації розуміють матеріальний об'єкт, призначений для запису, передавання та зберігання облікової інформації. Відповідно до етапів бухгалтерського обліку виокремлюють три види носіїв облікової інформації: первинні документи, облікові реєстри та бухгалтерську звітність (рис. 2.1.).
Рис. 2.1. Характеристика етапів бухгалтерського обліку через носії облікової інформації
Кожний з видів носіїв облікової інформації об'єднує під відповідною назвою багато різноманітних документів, облікових реєстрів та звітних форм. Максимально повне вивчення перелічених носіїв інформаційних даних за наявного їх розмаїття можливе за допомогою класифікації .
Під первинними документами розуміють письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, вимагаючи розпорядження та дозволу адміністрації (власника) на їх проведення. У спеціалізованій літературі існує чимало класифікацій первинних документів, причому кількість класифікаційних ознак коливається від 3 до 7. Загалом налічується 10 класифікаційних ознак бухгалтерських документів :
- за призначенням (розпорядчі, виконавчі, комбіновані, бухгалтерського оформлення);
- за ступенем узагальнення (первинні, зведені);
- за обсягом охоплення (разові нагромаджувальні);
- за місцем складання (внутрішні, зовнішні);
- за рівнем уніфікації (уніфіковані, неуніфіковані);
- за полем охоплення (внутрішньогосподарські, міжгосподарські);
- за кількістю відображувальних об,єктів (однопозиційні, багатопозиційні);
- за способом заповнення (заповнені вручну, заповнені на друкарській машинці, складені на ПК);
- за змістом господарських операцій (матеріальні, грошові, розрахункові);
- за юридичною силою (дійсні, підробні).
Облікові реєстри- це носії інформації спеціального формату у вигляді відомостей. ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованою нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, узятих до обліку. Як і первинні документи, облікові реєстри є досить різнорідними.
Класифікаційні ознаки реєстрів бухгалтерського обліку:
- за характером записів (хронологічні, систематичні, комбіновані);
- за рівнем інформації (аналітичні, синтетичні, комбіновані);
- за зовнішнім виглядом (книги, картки, окремі листки);
- за побудовою (односторонні, двосторонні, шахові, багатографні);
- за призначенням (конкорентні, матеріальні, комбіновані);
- за способом графлення (паралельні, послідовні, змішані);
- за способом заповнення (вручну, за допомогою ПК);
- за цільовим напрямкоом (одноцільові, багатоцільові);
- за ступенем регламентації (регламентовані, не регламентовані);
- за матеріальною основою (паперові, на безпаперовій основі);
- за юридичною силою (дійсні, підробні).
Організація фіксування облікової інформації у відповідних носіях передбачає кілька етапів:
- вибір і групування форм носіїв облікової інформації;
- організацію носіїв облікової інформації;
- складання робочих інструкцій до первинних документів та облікових реєстрів. Вибір носіїв облікової інформації здебільшого зводиться до використання нормативно закріплених за відповідним напрямком обліку первинних документів чи реєстрів. Наприклад Положення про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою І Іраііліпня Національного банку України від 12.02.2001 №72, "Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 № 132, наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм бланків суворої звітності і введення їх в дію" від 11.03.96 №67, наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу" від 27.10.95 № 277, наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями" від 22.05.96 № 144 та ін.
Зазначені нормативні акти містять повну інформацію щодо характеристик відповідних носіїв облікової інформації у вигляді додатків - форми бланків первинної документації та облікових реєстрів, як правило, натурального розміру, та опису процедури фіксації інформації.
Відповідно до таких нормативних актів, як:
Положення про документальне забезпечення записів у бух-галтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні" від 16.07.99 № 996-ХІУ, як первинні документи, так і облікові реєстри можуть бути складені на паперових або машинних носіях: у разі, якщо типові чи уніфіковані документи і реєстри не відповідають повністю по-требам установи, зазначені суб'єкти господарювання можуть розробляти власні носії облікової інформації.
Для оптимізації та впорядкування роботи бухгалтерських працівників з носіями інформації в установах і організаціях застосовують табелі, форм первинних документів та облікових реєстрів і альбом форм паперових носіїв облікової інформації.
Табель форм первинних документів та облікових реєстрів являє собою номенклатуру носіїв облікової інформації, що мають юридичну силу і використовуються суб'єктом господарювання у процесі бухгалтерського обліку, із докладною характеристикою їх параметрів. Табель форм - це таблиця, в якій стосовно кожного з носіїв інформації подаються такі відомості:
- найменування форми;
- код форми;
- яким нормативним документом введена;
- періодичність складання;
- особа, що здійснює оформлення (складання) носія інформації;
- адресність погодження носія інформації (у разі потреби);
- порядок підписання;
- порядок затвердження;
- проставлення печатки;
- місце зберігання;
- строки зберігання.
Табелі, форм носіїв інформації є довідником форм носіїв інформації. Він є нормативним документом і у складі наказу про облікову політику затверджується керівником установи.
Альбом форм носіїв облікової інформації установ і організацій являє собою сукупність уніфікованих форм носіїв облікової інформації, що використовуються в обліковому процесі даного суб'єкта господарювання відповідно до табеля форм носіїв облікової інформації. Альбом є. додатком до табеля форм носіїв, облікової інформації і розробляється разом з ним. Альбом форм носіїв облікової інформації містить:
- титульну сторінку;
- перелік носіїв інформації: зразки носіїв інформації;
- вказівки щодо їх заповнення.
Формування пакета носіїв облікової інформації здійснюється згідно з напрямками бухгалтерського обліку.
Зразки носіїв інформації подаються в альбомі у вигляді віддрукованих примірників, оформлених належним чином. Вказівки з оформлення є конспективними фрагментами інструкції зі складання тоючи іншого носія облікової інформації, що містять головні її положення.
Організація фіксування інформації в носіях облікової інформації первинного і поточного етапів охоплює кілька технологічних процесів руху та обробки:
- складання первинних документів (вимірювання та фіксування);
- приймання документів та їх перевірку;
- обробку первинних документів;
- перенесення інформації до облікових реєстрів.
Під організацією зазначеної технологічно-процедурної схеми варто розуміти комплекс методів і засобів раціоналізації та оптимізації її відтворення.
Складання первинних документів відповідно до діючої нормативної бази має відбуватись у момент здійснення операції, в окремих випадках-безпосередньо після її закінчення. Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених нормативно для використання у відображенні фактів господарської діяльності як уніфікованих, так і типових для окремих установ і організацій. Записи в первинних документах виконую-ться темним чорнилом чи пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів і т. ін. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов'язковому прокресленню. Підпис особи, то складає

 
 

Цікаве

Загрузка...