WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Стан податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Стан податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

понад тисячу вільних зон різних типів, в яких виробляється і через які проходить більше 15 % світового товарообігу. В таких зонах встановлюється спеціальний митний, податковий та інші режими економічної діяльності.
Україна, хоч і має великий потенціал для налагодження повномасштабних торговельних, виробничих, інвестиційних та фінансових зв'язків з різними країнами світу, до цих пір не змогла його в повній мірі реалізувати. Наша держава продовжує зберігати централізовану систему управління, не даючи права і можливостей для розвитку зовнішніх зв'язків регіонам і територіям. У проекті Концепції регіональної економічної політики, яка підготовлена рядом міністерств та установ України, підкреслюється, що саме вільні економічні зони є одним з інструментів досягнення відкритості економіки України зовнішньому світу. Маючи спеціальний правовий режим економічної діяльності та особливий порядок застосування чинного законодавства, вільні економічні зони можуть максимально сприяти залученню іноземних інвестицій в Україну з метою економічного піднесення відповідних її районів і територій.
Останнім часом національним законодавством вже зроблено певні кроки в напрямку створення необхідної правової бази для формування вільних економічних зон, хоча ще потрібно пройти значний шлях до запровадження чіткого правового режиму. Правовими основами створення і функціонування вільних економічних зон в Україні є:
- по-перше, Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (13.10.1992р.);
- по-друге, нормативні акти, прийняті на його виконання.
В Україні поки що реально діють дві такі зони у м. Бродах (Львівщина) та Сиваш (Автономна республіка Крим).
Законом України "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш" від 23.11.1996 р. встановлено, що:
" сировина, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), які ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами експериментальної економічної зони, не підлягають обкладанню ввізним митом та податком на додану вартість;
" надходження в іноземній валюті на користь суб'єктів цієї зони не підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку в разі використання вивільнених валютних коштів на потреби розвитку експериментальної економічної зони "Сиваш".
Верховною Радою України прийняті Закони України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний економічний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області", "Про спеціальну економічну зону "Яворів", "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" та "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області".
Відповідними Указами Президента України створені спеціальні економічні зони "Закарпаття" в Закарпатській області та "Славутич" в Київській області, запроваджено спеціальний режим Інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області, підготовлені проекти пакетів документів щодо створення спеціальної економічної зони "Рені", спеціальної економічної зони "Антарктика" в Іллічівському морському порту та вільної економічної зони "Порто-франко" Одеського морського торгового порту, передбачається запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності в місті Кременчузі. Розробляються проекти відповідних нормативно-правових актів щодо створення спеціальної економічної зони і запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності у м. Севастополі та створення спеціальної економічної зони на базі суднобудівних підприємств міста Миколаєва, закінчена розробка проектів документів щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території Великої Ялти та створення спеціальних економічних зон Феодосії та Керчі. Триває також робота по опрацюванню документів щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон "Інтерпорт- Ковель" (Волинська область), "Аджалик" (Одеська область), "Яремче" (Івано-Франківська область).
Виходячи із вищесказаного можна зробити висновок, що серед різноманітних форм та методів міжнародної виробничо-інвестиційної діяльності особливе місце посідає організація вільних економічних зон, темпи створення яких в Україні досить повільні, а звідси і затримка в розгортанні їх діяльності.
Для того, щоб вони стали суттєвим важелем інтеграції країни до світогосподарської системи слід прийняти систему заходів на державному рівні:
o перспективним і економічно доцільним є створення багатопрофільних комплексних виробничих зон на основі залучення внутрішніх та іноземних інвестицій;
o варто спростити систему заснування вільних економічних зон та зменшити кількість державних органів, які здійснюють регулятивні та контролюючі функції по відношенню до вільних економічних зон;
o розширити права місцевих органів влади в організації та регулюванні діяльності вільних економічних зон.
На сьогодні оцінити в достатній мірі дієвість і ефективність функціонування вільних зон в Україні неможливо через їх невелику кількість і обмежені масштаби діяльності. Апробація правового режиму можлива тільки за умов широкомасштабної діяльності ВЕЗ на різних територіях України. Слід зняти всі перешкоди, які сьогодні гальмують процес відкриття нових вільних економічних зон, оскільки організаційно-правові умови для їх діяльності вже створені.
Підсумовуючи аналіз стану інвестиційного ринку в Україні слід відзначити, що для стабілізації економіки і покращання Інвестиційного клімату необхідно прийняти ряд кардинальних заходів, спрямованих на формування в країні як загальних умов розвитку цивілізованих ринкових відносин, так і специфічних, які стосуються безпосередньо іноземних інвестицій.
Серед заходів загального характеру назрілими є:
o досягнення національної злагоди між різними владними структурами, соціальними групами, політичними партіями та іншими суспільними організаціями;
o радикалізація боротьби зі злочинністю;
o перегляд податкового законодавства в бік його спрощення і стимулювання виробництва.
Середзаходів по активізації інвестиційної діяльності:
o надання податкових пільг банкам, вітчизняним та іноземним інвесторам, які йдуть на довгострокові інвестиції, з тим, щоб повністю компенсувати їм збитки від сповільнення обороту капіталу в порівнянні з іншими напрямами їх діяльності;
o створення державного Банку реконструкції та розвитку України, який взяв би на себе координацію діяльності всіх посередників ринку капіталів, виступати гарантом по іноземних кредитах, брати участь у формуванні державної інвестиційної політики;
o запровадження іпотечного кредитування;
o широко використовувати такі форми інвестування, як лізинг, факторинг, надання позичок, що погашаються в порядку амортизаційних платежів;
o створення системи прийому іноземного капіталу, яка включатиме конкурентну мережу державних інститутів, комерційних банків і

 
 

Цікаве

Загрузка...