WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Стан податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Стан податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота


Дипломна робота
на тему:
"Стан податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності"
Зміст
ст..
Вступ 3
Розділ 1. Становлення податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 5
1.1.Еволюція податкового регулювання в контексті розвитку економічних систем 5
1.2.Роль податкового регулювання в структурі інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 14
Розділ 2. Стан податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 25
2.1.Податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 25
2.2Вплив внутрішнього оподаткування на зовнішньоекономічні відносини 36
Розділ 3. Податкове регулювання зовнішньоекономічних відносин України в умовах розбудови ринкової економіки 42
3.1. Перспективи створення сприятливого клімату для залучення іноземних інвестицій 42
3.2. Гармонізація регулювання зовнішньоекономічної діяльності непрямим оподаткуванням в Україні 58
3.3. Напрямки вдосконалення прямого оподаткування в Україні 73
Висновки 83
Література 86
Вступ
Сучасний стан розвитку інтеграції національних господарських систем вимагає постійного пошуку механізмів регулювання зовнішньоекономічної стратегії країни для збереження її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. Важливим засобом такого регулювання постає податкова система.
В цьому контексті важливим є питання проведення виваженої податкової політики, спрямованої на збільшення та покращення зовнішньоторговельного обороту країни, залучення іноземного капіталу в національну економіку, забезпечення виконання фіскальних функцій без значних потрясінь для національної господарської системи.
Тенденція до посилення інтеграційних процесів у світовій економіці, які ставлять конкретні вимоги до розвитку та функціонування національної господарської системи сфері оподаткування. Крім цього, об'єктивною рисою глобалізації є існування різних за розвитком національних економік, що визначає і різні підходи в застосування тих чи інших механізмів здійснення зовнішньоекономічної співпраці. Для України нагальною потребою виступає вдосконалення податкової системи та податкового регулювання які сприяють стабілізації конкурентоспроможності її економіки при входження в світове господарство.
Розвиток економічних процесів трансформаційного періоду в країнах з перехідною економікою, до яких належить Україна, засвідчив різну міру податкового регулювання і ролі, яка йому надавалася. Цей механізм знаходиться в залежності від стану та тенденції розвитку економічних процесів.
Тому доцільним є дослідження досвіду економічно розвинутих країн на різних етапах становлення господарських систем. Та систематизація сучасних підходів до оподаткування. Це має бути корисним для України при розробці податкових підходів, наближених до класичних уяв, вироблених шляхом теоретичного та емпіричного розвитку світових економічних систем.
Податкова система України проходить серйозну перевірку часом у тій економічній ситуації, яка склалася сьогодні як у державі так і за її межами. Головним її недоліком є нерівномірність розподілу податкового навантаження між суб'єктами оподаткування, необґрунтовані ставки податку, постійні зміни в податковому законодавстві, а в кінцевому підсумку, відсутність науково-бгрунтованої концепції доходів держави.
Вимагає наукового обґрунтування питання співвідношення прямих і непрямих податків, упорядкування і приведення у відповідність з пріоритетами соціально-економічного розвитку України системи пільг з оподаткування, забезпечення справедливості оподаткування і рівномірності податкового навантаження.
Актуальність питання посилюється ще й тим, що економіка будь-якої держави знаходиться в постійному взаємозв'язку з економіками інших країн, де особливе місце відводиться податковому регулюванню та системі оподаткування, оскільки вони суттєво впливають на розвиток зовнішньоекономічної діяльності та участі держави в міжнародному поділі праці.
Предметом дослідження є податкова система України в цілому та податкове регулювання зокрема, а також податкові системи зарубіжних країн.
Об'єктом дослідження є податкове регулювання, як інструмент впливу на соціально-економічний розвиток держави.
РОЗДІЛ 1.
СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Еволюція становлення податкового регулювання в контексті розвитку зовнішньоекономічної діяльності
В контексті даного дослідження доцільно розглянути теоретичний аспект розвитку економічної думки та практичного підходу до побудови податкової системи як засобу економічного добробуту країни та її економічного існування поряд з іншими державами. Це необхідно для вибору концептуальних підходів до функціонування податкової системи національної економіки при різних історично-соціальних умовах її розвитку та розвитку загальної інфраструктури світового господарства.
Для України як для країни з перехідною економікою, яка намагається бути залученою до глобального господарського механізму і при цьому не бути економічним "жебраком", споживачем низькоякісних товарів та застарілих технологій, очевидним є необхідність його детального аналізу та використання окремих напрацювань теоретичного та практичного характеру при моделюванні національно вигідної та зовнішньо сприйнятливої податкової системи.
Перш за все слід зупинитись на такій формі економічних відносин в державі, як "відкрита економіка". Експортно-імпортні відносини притаманні будь-якій країні, і сам факт їх наявності ще не дає підстав для яких-небудь значущих висновків. Тому їх визначення має базуватися на врахуванні якісних наслідків економічної відкритості, тому що навіть абсолютні показники зовнішньої торгівлі можуть бути недостатньо репрезентованими, якщо вони наводяться без врахування розмірів держави (перш за все це обсяги валового внутрішнього продукту та кількості населення).
Термін "відкрита економіка" визначає такий стан національного господарства, коли наявні зовнішньоекономічні відносини зумовлюють реальний та відчутний вплив на характер та динаміку економічних процесів в державі, позначаються на макроекономічних показниках (фіскально-монетарній рівновазі, платіжному балансі зокрема) і ті, в свою чергу, зумовлюють подальший розвиток відкритих економічних процесів.
Окрім цього, слід відмітити таку характерну рису економічної взаємодії країн, як інтеграція до різних економічних угруповань. Реальний стан розвитку світових господарських зв'язків доводить, що країна будує зовнішньоекономічні відносини з різними контрагентами по-різному, надаючи певні пільги і преференції одним та обмежуючи співробітництво з іншими. На даний стан взаємовідносин впливають такі різні за походженням причини, як географічне місцезнаходження, стан розвитку національної економіки, спільні напрями соціально-політичного та економічного розвитку, суто політичні мотиви та інше. Дані фактори впливають на те, щокраїна входить до складу того чи іншого інтеграційного об'єднання (наприклад

 
 

Цікаве

Загрузка...