WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Роль податку на додану вартість в державному бюджеті - Дипломна робота

Роль податку на додану вартість в державному бюджеті - Дипломна робота

акцизів бере початок лише в нашому столітті, від специфічних вони відрізняються універсальними ставками на всі групи товарів та більш широкою базою оподаткування.
Універсальні акцизи містяться в цінах на всі товари. Роль їх у формуванні доходної частини бюджету на відміну від специфічних акцизів зростає. Поширення універсальних акцизів зумовлене рядом чинників. Широка база оподаткування забезпечує стійкі надходження в бюджет, які не залежать від змін в уподобаннях споживачів та асортименті реалізованих товарів.
Універсальні акцизи доволі нейтральні до процесів ціноутворення, оскільки податковий тягар рівномірно розподіляється між усіма групами товарів. Недоліком цього виду акцизів є підвищення рівня цін у країні, де вони вводяться або де на них підвищуються ставки, а також регресивність у соціальному аспекті.
У податковій формі існують три форми універсальних акцизів:
- податок з продажу (купівлі) у сфері оптової або роздрібної торгівлі;
- податок з обороту;
- податок на добавлену вартість.
Об єктом оподаткування податку з продажу (купівлі) у сфері оптової або роздрібної торгівлі є валовий доход на кінцевому етапі реалізації чи виробництва товарів, тобто оподаткування проводиться лише один раз, на одному ступені руху товарів.
Податок з обороту також стягується з обороту але вже на всіх ступенях руху товарів. Із цим пов язаний значний недолік податків цієї групи - кумулятивний ефект, який полягає в тому, що в об єкт оподаткування включаються податки, котрі були сплачені раніше, на попередніх стадіях руху товарів.
Податок на додану вартість сплачується на всіх етапах руху товарів, але об єктом оподаткування виступає вже не валовий оборот, а добавлена вартість, що зберігає переваги податку з обороту, але в той же самий час ліквідує його головний недолік - кумулятивний ефект.
Розглянемо більш конкретніше одну з найпоширеніших форм універсальних акцизів податок на додану вартість.
У 1954 році француз М. Лоре описав схему дії податку, здатного замінити податок з обороту. Цей податок вперше було апробовано в Республіці Кот-д Івуар у 1960 році, в 1967 році - у Данії та частково в Бразилії, у 1968 році - у ФРН і Франції. В 70 - 80х роках податок на додану вартість дістав широке розповсюдження. На даний момент він є важливою складовою частиною податкових систем більш ніж у сорока країнах світу, в тому числі в 17 європейських країнах. В Україні податок на додану вартість був введений в 1992 році Декретом КМУ "Про податок на додану вартість" і разом з акцизним збором замінив податки з обороту і з продажу.
На сьогоднішній день в Україні порядок обчислення і сплати податку на додану вартість регламентується Законом України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, який набрав чинності 01.10.1997 року та іншими нормативними актами.
Податок на додану вартість - є частиною новоствореної вартосі і сплачується до Державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
У загальній системі податків та обов язкових платежів податок на додану вартість посідає особливе місце. Цей податок, що охоплює найбільшу кількість суб єктів господарювання, є одним з основних джерел наповнення Державного бюджету України. Податок на додану вартість має високо ефективність з фіскальної точки зору. Широка база оподаткування, яка включає не тільки товари, але й роботу і послуги. Сприяє вагомому зростанню доходів держави від цього податку. Вилучення податку на всіх етапах руху товарів сприяє рівномірному розподілу податкового тягаря між усіма суб єктами підприємницької діяльності. Універсальні, тобто єдині, ставки полегшують як обчислення податку безпосередньо для платників, так і контроль державних податкових органів за дотриманням платіжної дисципліни.
Також до переваг податку на додану вартість можна віднести і його роль "вбудованого стабілізатора" економічного циклу. Багатовіковий досвід ефективного функцінування податкових систем розвинутих країн привів до розуміння, що сучасна бюджетна система має властивість пом якшувати циклічні коливання економіки, навіть якщо не проводяться ніякі дискреційні заходи. Це, так звана, автоматична, або вбудована, стабільність бюджетної системи. Податок на додану вартість, один з непрямих податків, який виконує роль "вбудованого стабілізатора" економічного циклу.
Ефективність дії непрямих податків, а отже і податку на додану вартість, як "вбудованих стабілізаторів", залежить від двох основних факторів. Перший - це частка ВВП, яка вилучається державою. (табл. 1.1)
Таблиця 1.1
Частка податків у ВВП.
(у фактичних цінах)
Показники 1996 1997 1998
ВВП, млн. грн. 81519,0 92484,0 103869,0
Податки та обов язкові платежі до бюджету, млн. грн 30218,7 28112,0 28915,8
Питома вага податків і обов язкових платежів до бюджету у ВВП, % 37,1 30,4 27,84
Як видно з таблиці 1.1, в Україні частка податків у ВВП досить висока, отже вони мають значний регулюючий потенціал.
Другим фактором є еластичність податкової системи - показник, який відбиває зміну величини податкових надходжень залежно від зміни величини ВВП або національного доходу. Кожен окремий податок впливає на еластичність податкової системи України залежно від еластичності цього податку і питомої ваги податку в загальній сумі податкових надходжень. Збільшення першого і другого факторів збільшує еластичність податкової системи в цілому (табл. 1.2)
Таблиця 1.2
Питома вага непрямих податків
в податкових надходженнях України (%).
Показники 1996 1997 1998
Податкові надходження, всього 100 100 100
Податок на додану вартість 36,4 35,4 31,4
Акцизний збір 3,7 5,4 5,4
Державне мито 1,1 1,3 1,2
Еластичність окремого податку визначається, по-перше, еластичністю об єкта оподаткування щодо ВВП; по-друге, видом податкових ставок: фіксовані ставки зменшують еластичність надходжень від відповідного податку, в той час як процентні ставки призводять до її збільшення.
Недоліком податку на додану вартість є значний його вплив на загальний рівень цін та регресивність, особливо щодо малозабезпечених верств населення.
Обчислення та стягнення ПДВ потребує чіткого визначення об єкта оподаткування - добавленої вартості. Вона є часткою нової вартості товару чи послуги. Повна вартість товару чи послуги має такі складові:
1. Вартість матеріалів чи сировини, а також послуг виробничого характеру, що відносять на собівартість;
2. Заробітна плата працівників, які займаються виготовленням цього товару чи наданням послуги;
3. Прибуток.
Очевидно, що перша складова частина вартості товару чи послуги не залежить від зусиль виготовлювача, вона суто арифметично включається в нову вартість товару чи послуги. У свою чергу, заробітна плата та прибуток є тими частинами нової вартості, якістворюються на цьому етапі в процесі виробництва, а тому є добавленою вартістю.
Обчислити її обсяг можна двома методами:
перший - від повної вартості відраховується вартість сировини, матеріалів, послуг виробничого характеру;
другий - скласти

 
 

Цікаве

Загрузка...