WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Роль податку на додану вартість в державному бюджеті - Дипломна робота

Роль податку на додану вартість в державному бюджеті - Дипломна робота

доходів держави. У найзагальнішому вигляді їх поділяють на податкові й неподаткові. Однак на сучасному етапі найважливішу роль відіграє податкова діяльність.
Основним джерелом доходів бюджетів базового рівня є регулюючи доходи, перш за все - прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств, з прямих податків, та ПДВ, з непрямих податків.
Однак, як перелік регулюючих доходів, так і нормативи їх розподілу між державними і місцевими бюджетами постійно переглядаються.
Якщо протягом 1992 - 1996 років ПДВ був одним з основним регулючих доходів місцевих бюджетів, то в 1997 - 2000 роках він спрямовуються до Державного бюджету України.
Державний бюджет України - це централізований фонд фінансових ресурсів держави, які використовуються для виконання покладених на неї функцій, передбачених Конституцією України. В організаційному аспекті бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні держави.
Сукупність всіх бюджетів (Державний бюджет України, республіканський бюджет АРК, місцеві бюджети) є Зведеним бюджетом України, який використовується для аналізу визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку.
Як вже відомо, основним джерелом формування доходів Зведеного бюджету України виступають податки.
В 1998 році податкові надходження склали 76% доходів Зведеного бюджету України (Рис. 2.1.1)
Рис. 2.1.1 Структура Зведеного бюджету України в 1998 році.
Із них податок на додану вартість складає 25% Зведеного бюджету України, податок на прибуток з підприємств 19%, прибутковий податок з громадян 12%, акцизний збір - 4% (Рис. 2.1.2). Найбільшу частку, як видно з діаграми займає ПДВ (1/4 частину Зведеного бюджету України).
Рис 2.1.2 Податки в Зведеному бюджеті України в 1998 році.
Зупинимось детальніше на аналізі ПДВ в доходній частині Зведеного бюджету. В доходній частині бюджету України податок на додану вартість за період 1995 - 1998 років мав досить помітні коливання. З 1997 року надходження від податку на додану вартість зменшились на 3,5% і склали 7460,1 млн. грн, але залишається домінуючим.
З точки зору формування надходжень у бюджет податок на додану вартість серед непрямих податків займає перше місце. Це пов язано з більшим переліком товарів, та з меншою залежністю від циклу економічної кон юнктури. Більш детальніше зміни надходжень від ПДВ можна прослідкувати по таблиці 2.1.1.
Як видно з даних таблиці 2.1.1 протягом 1995 - 1997 років відбувалося постійне зростання надходжень від податку на додану вартість: у місцеві бюджети у 1995 - 1996 роках надходження склали відповідно 3004,4 млн. грн (66,3%) і 3480,9 млн. грн (55,7%), що помітно перевищує надходження до Державного бюджету: у 1995 році на 32,6%, а у 1996 році на 11,0%. У 1997 - 1998 роках надходження до Зведеного бюджету відбувалося вже тільки з Державного бюджету України. Хоча воно і забезпечило стовідсоткове надходження, але в 1998 році відбулося помітне зниження - на 782,2 млн. грн., менше ніж у попередньому році.
Таблиця 2.1.1
ПДВ у бюджетах України в 1995 - 1998 роках.
Показники 1995 1996 1997 1998
Зведений бюджет, млн. грн, в т. ч.: 4529,9 6246,2 8242,3 7460,1
Державний бюджет
всього
у % до Зведеного бюджету України 1525,5
33,7 2765,3
44,3 8242,3
100,0 7460,1
100,0
Місцеві бюджети
всього
у % до Зведеного бюджету України 3004,4
66,3 3480,9
55,7 -
- -
-
Але, якщо враховувати індекс інфляції, реальні надходження як від податку на додану вартість, так і інших податків, постійно зменшуються. Такі дані свідчать насамперед про те, що в Україні зменшився обсяг виробництва, а також відбувається приховування податків, і не останнє місце займає той факт, що після прийняття нової редакції Закону України "Про податок на додану вартісь" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р. було прийнято ще десятки законів про внесення в нього змін та доповнень. За таких умов значна кількість платників цього податку майже автоматично поповнює кількість потенційних порушників, а отже значні суми не надходять до бюджету, через неможливість своєчасно простежити усі зміни та застосувати їх на практиці.
Проблеми та перспективи розвитку ПДВ в Україні.
3.1. Зарубіжний досвід обчислення універсальних акцизів та можливості його використання в Україні.
Податок з обороту (універсальний акциз) - один із наймолодших у фінансовій історії. Декілька десятиліть його віку - мить у тисячолітній історії оподаткування. Податок на суму товарного обороту був уперше прийнятий німецьким рейхстагом у 1916 році за проектом Мюллер-Фульда ( доречі, представника центру тодішніх політичних сил) після тривалої парламентської боротьби і в результаті компромісу політичних партій з урядом ще не було відоме його майбутнє, проте в момент своєї прояви на фіскальній арені податок з обороту став нерядовим явищем, викликав багато пересудів. Уже тоді побачили в ньому прототип доходно - прибуткового оподаткування, але поставленого в залежність не від величини доходу платника, а від обсягу його споживання. Оскільки податок з обороту здатний уловлювати кон'юнктурний приріст вартості, точніше цінності оподатковуваних товарів і послуг, це зближує його з оподаткуванням прибутків і спадщини.
У своєму первозданному вигляді податок з обороту був задуманий, як податок на всякий оборот товарів (продаж, поставок) за цінністю обороту незалежно від того, оплачується товар безпосередньо готівкою, в кредит чи збувається за якійсь еквівалент.
Що сьогодні являє собою нащадок первісного податку з обороту - податок на додану вартість. Якими єприрода цього податку, проблеми функціонування, його призначення й організація?
Податок на додану вартість (ПДВ) обкладає споживання товарів і послуг. Податок на споживання стягується у двох формах: специфічних та універсальних акцизів.
Найкрупнішими специфічними акцизами, якими оподатковуються окремі види товарів масового споживання є акцизи на спиртні напої, бензин та інші види палива, на тютюн і тютюнові вироби. З розвитком виробництва товарів довгострокового користування розширюється й сфера підакцизних товарів: телевізори, мотоцикли, автомобілі, холодильники та інше. Розширення асортименту споживчої продукції обмежувало розвиток акцизів у специфічній формі. Введення нових акцизів на кожний товар (або товарну групу) та послугу збільшувало витрати на збір податків. Динамічні зрушення у споживанні почали вимагати відповідних змін і в законодавстві про оподаткування. Ось чому розширюється сфера застосування універсального акцизу, яким оподатковується валовий оборот торговельного або промислового підприємства. Оподатковуються всі товари, що надходять у продаж.
Універсальний акциз автоматично враховує всі зміни в товарному асортименті й стягується у трьох формах: податку з обороту в однорівневій формі ; податку з обороту в багаторівневій формі; податку на додану вартість. У першій формі він виступає як податок з продажу (США, Швеція до 1969 року, Норвегія до 1970 року) чи податок із купівель (Великобританія

 
 

Цікаве

Загрузка...