WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Роль податку на додану вартість в державному бюджеті - Дипломна робота

Роль податку на додану вартість в державному бюджеті - Дипломна робота

товарів, але не менша митної вартості, яка визначається за формулою:
МВ = (В + М + МЗ + А) х 1,2,
де
МВ - митна вартість,
В - контрактна вартість імпортних товарів,
М - мито,
МЗ - митний збір,
А - ставка акцизного збору.
Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, або відшкодуванню згідно пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартісь" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р., визначається як різниця між сумою податку, одержаного від покупців за реалізовані товари (роботи, послуги), тобто сумою податкових зобов язань і сумами податку, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, вартість яких відноситься на витрати виробництва та обігу відповідно до основних положень про склад витрат та податку за придбані та введені в експлуатацію основні фонди і взяті на облік нематеріальні активи, тобто податкового кредиту звітного періоду. Для цього використовуються формули:
Сума ПДВ, яку отримали підприємства в результаті реалізації товарів (робіт, послуг)
ПЗ = Д х 0,1667
де
ПЗ - податкові зобов язання по ПДВ,
Д - дохід отриманий від реалізації.
Сума ПДВ, що сплачена або підлягає сплаті постачальникам по матеріальних витратах, основних виробничих фондах та нематеріальних активах визначається:
а) ціна продажу без врахування ПДВ
ПК = ЦП х 0,2,
де
ПК - податковий кредит,
ЦП - ціна продажу.
б) ціна продажу з ПДВ
ПК = ЦП (з ПДВ) х 0,1667
Отже, до бюджету буде сплачена наступна сума ПДВ:
ЧСПЗ = ПЗ - ПК,
де
ЧСПЗ - чиста сума податкових зобов язань, що необхідно сплатити до бюджету.
Це правило поширюється на підприємства, що є платниками ПДВ, тобто обкладаються ставкою 20% або 0% і не мають ніяких пільг.
У випадку, якщо підприємство звільняється від оподаткування ПДВ, то сума ПДВ на придбання товарів, робіт, послуг відноситься до валових витрат і покривається за рахунок інших джерел.
Якщо підприємство займається декількома видами діяльності, одні з яких оподатковуються ПДВ, а інші не оподатковуються, та існують особливості щодо розділу ПДВ у випадках придбання основних виробничих фондів та взяття на облік нематеріальних активів, то у цьому випадку ПДВ розподіляється пропорційно питомій вазі по кожному виду діяльності в загальному обсязі продажу. При цьому проводиться перерахунок ПДВ по закінченні звітного року.
Згідно пункту 7.2 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р. платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну.
У разі звільнення від оподаткування у випадках, передбачених статтею 5 Закону України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р., у податковій накладній робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідний підпункт пункту 5.1 чи пункт статті 5.
Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надаються покупцю, копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг).
Для операцій, що оподатковуються і звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.
Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом.
Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (робіт, послуг). У разі коли частка товару (робіт, послуг) не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним податковим органом України, та враховується у визначенні загальних податкових зобов'язань.
Платники податку повинні зберігати податкові накладні протягом строку, передбаченого законодавством для зобов'язань із сплати податків.
Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку у порядку, передбаченому статтею 9 Закону "Про ПДВ".
Для фізичних осіб, не зареєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності, що ввозять (пересилають) товари (предмети) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно з законодавством України, оформлення митної декларації прирівнюється до подання податкової накладної.
Податкова накладна видається в разі продажу товарів (робіт, послуг) покупцю на його вимогу. У будь-якому випадку видається товарний чек, інший розрахунковий або платіжний документ, що підтверджує передачу товарів (робіт, послуг) та/або прийняття платежу із зазначенням суми податку.
У разі порушення продавцем порядку виписування податкової накладної на вимогу покупця згідно з пунктом 7.2.6 Закону України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р. покупець має право звернутися до кінця поточного податкового періоду з відповідною заявою до податкового органу за своїм місцезнаходженням. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують придбання товарів (робіт, послуг). Своєчасно подана заява є підставою для включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, сплачену у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг).
Податкова накладна не виписується, якщо обсяг разового продажу товарів (робіт, послуг) не більший двадцяти гривень, у разі продажу транспортних квитків та при виписуванні готельних рахунків. При цьому підставою для збільшення суми податкового кредиту є товарний чек (інший розрахунковий або платіжний документ).
У разі ввезення (імпортування) товарів документом, що посвідчує право на отримання податкового кредиту, вважається належним чином оформлена митна декларація, яка підтверджує сплату податку на додану вартість.
Платники податку повинні вести окремий облік з продажу та придбання щодо:
- операцій, що підлягаютьоподаткуванню за ставкою 20 відсотків та звільнених від оподаткування;
- операцій, вартість яких не включається до складу валових витрат виробництва (обігу) або не підлягає амортизації;
- ввізних (імпортних) та вивізних (експортних) операцій.
Зазначений облік ведеться в спеціальних книгах, форма і порядок заповнення яких встановлюються центральним податковим органом України.
Порядок сплати ПДВ.
У строк до 15 числа наступного місяця, платник податку подає податковому органу за місцем свого знаходження податкову декларацію незалежно від того, чи виникло у цьому періоді податкове зобов'язання чи ні (Додаток 2).
У випадках коли за результатами звітного періоду сума, визначена до сплати до бюджету, має від'ємне значення, така сума підлягає відшкодуванню платнику податку з Державного бюджету України протягом місяця, наступного після подачі декларації. Підставою для отримання відшкодування є дані тільки податкової декларації за звітний період. За бажанням платника податку сума бюджетного відшкодування може бути повністю або частково зарахована в рахунок платежів з цього податку. Таке рішення платника податку відображається в податковій декларації.
Відшкодування здійснюється

 
 

Цікаве

Загрузка...