WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система України , її становлення та розвиток - Курсова робота

Податкова система України , її становлення та розвиток - Курсова робота

економічній та фінансовій сферах, яка вимагає вжиття термінових заходів для збільшення надходжень до бюджету; суб'єктивні - ухвалення по-милкових рішень з питань податкового законодавства, зумовлене недостатньою компетентністю, незнанням закономірностей оподаткування, а також відсутність науково обгрунтованої системи оподаткування та введення законодавчих норм, запозичених із західного податкового права, які не відповідають нашим умовам і часто потребують суттєвого коригування [185, с. 16]. Податкові закони часто ухвалюються поспіхом, без належного економічного обгрунтування і розрахунків. Незрілість та недосконалість по-даткового законодавства, зумовлені його становленням, також вимагають частого внесення корективів та доповнень.
Громіздкість (понад 1030 нормативно-правових актів [64, с. 123]) та строкатість податкового законодавства: закони, укази Президента, декрети та постанови Кабінету Міністрів України, численні положення, інструкції, лис-ти, роз'яснення тощо - зумовлюють неузгодженість та суперечливість окремих податкових документів.
Нестабільність податкової системи як за видами податків, базою оподаткування, податковими ставками, так і за методами обчислення податків, термінами їх сплати, а також громіздкість податкового законодавства негативно впливають на діяльність суб'єктів господарювання. З одного боку, вони не дають змоги достовірно планувати основні фінансові показники (виторг, прибуток), а з іншого - призводять до великих штрафних, часто не зовсім обгрунтованих, санкцій. Адже якщо норма податкового закону допускає двозначності та різночитанні, то податківець і підприємець завжди будуть тлумачити її по-різному. так, як це вигідно кожному з них. А помилки податківців нерідко завдають підприємницьким структурам великих збитків і навіть призводять до банкрутства. Недосконалість податкової системи! впливає на поведінку підприємців, змушує їх відмовлятися від І легальних методів господарювання, ухилятися від сплати податків.
Недоліком сучасної системи оподаткування є також величезні кількість податкових пільг, що зумовлює порушення принципу нейтральності оподаткування і, що найважливіше, його справедливості. Тільки у 2000 р. через податкові пільги до бюджету не надійшло 30 млрд. грн., або 46,5% суми можливих надходжень. Відношення пільг до суми фактичні/їх податкових надходжень становило 1:1,35 [63]. Станом на 1 липня 2000 р. в Україні було зареєстровано 749535 платників податків, з яких 105632 платники, або 14,1 відсотка, користувались податковими пільгами [64, с.62]. Не кращою була ситуація і в 2001 p., коли загальна сума податкових пільг з усіх видів по-перевищила 36 млрд. грн., спричинило прямі втрати бюджету в сумі більш ніж 21 млрд. грн. ці втрати щодо затвердженого бюджету становили 51%, а щодо зведеного - майже 41%. З указаної суми не мають достатнього обгрунтування понад 30% пільг, що становить 6,3 млрд. грн. [154]. Основною вадою чинної практики надання пільг є відсутність ек-спертних оцінок щодо масштабів перерозподілу фінансових ресурсів, економічних та соціальних наслідків цього перерозподілу. Надмірна кількість податкових пільг зумовлює неможливість зниження податкового навантаження в цілому, створює неоднакові економічні умови для господарювання, знижує конкурентоспроможність товаровиробників, поси-лює кризові явища в економіці.
Іншими недоліками податкової системи є [31; 44; 55; 114; 194; 201]:
o відсутність достатніх правових гарантій для учасників податкових відносин, насамперед, для платників податків;
o відсутність у податковій системі податків на майно чи нерухомість (власність), які в умовах ринкової економіки є важливим її регулятором і стабільним джерелом доходів бюджетів різного рівня;
o податкова система не стимулює підприємницькі структури накопичувати фінансовий капітал и інвестувати його в основні та оборотні активи;
o недосконалість системи місцевих податків і зборів, які практично не виконують ні фіскальної (частка місцевих податків і зборів у дохідній частині абсолютної більшості сільських і селищних бюджетів: не досягає навіть 1%), ні економічної функції;
o відсутність чіткого розмежування податків, що переказуються до місцевих і державного бюджетів.
Податки впливають на платоспроможність та фінансову стійкість підприємства, формування його фінансових ресурсів та інвестиційну діяльність, конкурентоспроможність продукції і загалом на поведінку підприємців щодо будь-якої діяльності - операційної, інвестиційної чи фінан-сової. Рівень цього впливу залежить від системи оподаткування - самих податків, рівня їх фіскальності, методів їх справляння, стабільності та досконалості всієї системи.
Залежно від місця податків у ціні (елементів ціни, на які відносять чи з яких сплачують податки) їх поділяють на три групи (див. рис. 1.3):
1. Податки, що їх відносять на витрати виробництва та реалізації (включають до собівартості продукції робіт та послуг) - страхові внески на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування (у тому числі й на випадок безробіття), на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які зумовили втрату працездатності, державне мито, збори за спеціальне використання природних ресурсів та інші; плата за землю, рентні платежі, податок з власників транспортних засобів, податок на майно(нерухомість).
2. Податки, що їх сплачують з прибутку, - податок на прибуток підприємств.
3. Акцизи - податки, що їх включають до ціни реалізації понад відпускну ціну виробника -податок на додану вартість, акцизний збір, ввізне (імпортне) мито.
Від сумарної величини податків, які сплачує підприємство за певний календарний період, залежить, по-перше, чистий прибуток підприємства і, по-друге, його потреба в обігових коштах для обслуговування процесу ви-робництва та реалізації.
Податкова система значною мірою визначає платоспроможність підприємства - з одного боку, правильна побудова цієї системи, її адекватність фінансовому стану більшості платників податків спроможні хоча б не збільшувати їхню заборгованість перед бюджетом; з іншого - застосування до підприємств з нестійким фінансовим становищем норм податкового законодавства, а надто тих, які регламентують штрафні санкції за недоїмки та протермінування платежів, може дуже швидко спричинити їх банкрутство [191, с. 183]. Проте неплатоспроможність багатьох українських підприємств зумовлена не податковою системою. Ставки основних податків в Україні не перевищують аналогічних ставок в інших державах, а для окремих податків є нижчими. Важке фінансове становище українських підприємств пояснюється
Рис. 1.3. Місце податків у ціні продукції, робіт, послуг (податки, збори, обов'язкові платежі податкового характеру);
(ПМВ - прямі матеріальні витрати; ПВОП - прямі витрати на оплату праці; ІПВ - інші прямі витрати; ЗВ - загальновиробничі витрати; С - собівартість продукції (робіт, послуг); П - прибуток; А - акцизи; Цв ~ ціна виробника; Цр - ціна реалізації).
обвальною втратою ними власних обігових коштів, особливо через інфляційні процеси 90-х років. Чинний порядок оподаткування недосконалий через те, що не враховує реальні можливості підприємств, котрі не спроможні сплачувати до бюджету ті суми, що їх передбачає податкове законодавство. Варто згадати хоча б 37 відсотків нарахувань на фонд оплати праці, величина яких є абсолютно неприйнятною з точки зору рівня витрат на виробництво. Особливо чутливими до такої системи оподаткування є малі форми підприємництва.
Автор праці [195] справедливо відзначає, що практика авансової сплати податків, яка застосовувалася в окремі періоди у механізмі справляння ПДВ, а нині використовується при розрахунках податку на

 
 

Цікаве

Загрузка...