WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система України , її становлення та розвиток - Курсова робота

Податкова система України , її становлення та розвиток - Курсова робота


Курсова робота
Податкова система України , її становлення та розвиток
ВСТУП
Кожній країні властива своя система оподаткування. Становлення податкової системи України відбувалося в непростий час розбудови державності та реформування економіки на ринкових засадах, за умов економічної нестабільності та гіперінфляції, хронічного дефіциту державного бюджету. Податкове законодавство формувалося на основі нормативної бази, успадкованої від адміністративно-командної системи, а засади національної податкової політики розроблялись під тиском не тільки об'єктивних економічних, а й політичних чинників без належного наукового обгрунтування та аналізу мікро- і макро-економічних наслідків запровадження різних податків та величини їх ставок.
Податкова система України , її становлення та розвиток
Податкова система - це сукупність урегульованих правовими нормами податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів, що стягуються з юридичних і фізичних осіб на території певної держави, а також форми та методи побудови такої системи [90, с. 435].
Правовою основою податкової системи нашої держави є Закони України "Про державну податкову службу в Україні" [3] та "Про систему оподаткування" [12], ухвалені відповідно 04.12.90 р. і 25.06.91 р. Ці закони регламентують принципи побудови та призначення системи оподаткування, види податків і зборів, порядок їх зарахування до бюджетів і державних цільових фондів, визначають платників податків, їхні права, обов'язки та відповідальність за порушення податкового законодавства, систему органів державної податкової служби, їхні завдання, функції, права та обов'язки. Крім цих законів існує ще багато нормативних та інструктивних документів з питань нарахування та сплати конкретних податків, зборів та обов'язкових платежів податкового характеру.
Кожній країні властива своя система оподаткування. Становлення податкової системи України відбувалося в непростий час розбудови державності та реформування економіки на ринкових засадах, за умов економічної нестабільності та гіперінфляції, хронічного дефіциту державного бюджету. Податкове законодавство формувалося на основі нормативної бази, успадкованої від адміністративно-командної системи, а засади національної податкової політики розроблялись під тиском не тільки об'єктивних економічних, а й політичних чинників без належного наукового обгрунтування та аналізу мікро- і макро-економічних наслідків запровад-ження різних податків та величини їх ставок.
Проте до 1995 року податкова система нашої держави як "сукупність податків, зборів, інших платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, платників податків та органів, що здійснюють контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю їх сплати" [58, с. 7] в основному була сформована. Недоліки цієї системи оподаткування, мова про які йтиме далі, зумовили необхідність проведення податкової реформи. Ця реформа розпочалася в 1996 році на засадах нової податкової політики, підвалини якої були закладені Постановами Верховної Ради України "Про основні положення податкової політики та податкової реформи в Україні" від
13.12.1995 р. №466/95-ВР [14], "Про основні положення податкової політики в Україні" від
04.12.1996 р. №561/96-ВР [15], а також Указом Президента України "Про заходи по реформуванню податкової політики" від 31.07.1996 р. №621/96 [18]. Податкова реформа має завершитися прийняттям Податкового кодексу України.
Всі податки, збори та обов'язкові платежі, які справляються на території України, поділяються на дві групи - загальнодержавні і місцеві. Загальнодержавні податки відповідно до Закону України "Про систему опо-даткування" [12] встановлюються Верховною Радою України та стягуються в обов'язковому порядку на всій території України незалежно від того, до якого бюджету вони зараховуються. Ні уряд, ні місцеві органи влади не мають права скасовувати ці податки або запроваджувати інші, встановлювати ставки оподаткування чи надавати пільги, за винятком тих, що передбачені чинним законодавством України. Перелік загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів та їх ставки наведено в додатку А [81].
Крім загальнодержавних податків, наведених у додатку А, в системі оподаткування в Україні є два податки, які використовуються у спрощених системах оподаткування. Це єдиний податок з суб'єктів малого підприємництва та фіксований сільськогосподарський податок, їх суть розкрита в п. З.1.
На відміну від загальнодержавних, для місцевих податків і зборів законодавче визначено: їх перелік; платників податків і зборів; об'єкт оподаткування; граничну (максимальну) ставку податку чи збору. Право встановлювати місцеві податки і збори на своїй території (відповідно до їх переліку), їх ставки (в межах граничних ставок), механізм їх справляння та порядок сплати надане органам місцевого самоврядування -сільським, селищним, міським радам народних депутатів.
В Україні є два місцевих податки та чотирнадцять місцевих зборів, їх перелік та порядок справляння регламентують Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.93 р. №56-93 [19] та Закон України "Про систему оподаткування" в редакції від 18.02.97 р. №77/97-ВР [12]. Всі місцеві податки та збори зараховуються до місцевих бюджетів.
Перелік місцевих податків і зборів, їх платників, об'єкти оподаткування та ставки наведено в додатку Б [82].
Значення конкретних податків у формуванні зведеного бюджету держави різне. Про це свідчать дані, наведені в табл. 1.2.
Як видно з табл. 1.2, основне навантаження у формуванні зведеного бюджету держави припадає на податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, прибутковий податок з громадян, акцизний збір та збори до державних цільових фондів (1998 р.
- 81,1%, 1999 р. - 80,8%, 2000 р.
- 64,8% від фактичних надходжень до бюджету). Зменшення частки цих податків у бюджетних
Таблиця 1.2. Структура податкових надходжень до зведеного бюджету України, %
[64, с. 26; 67, с. 9; 133, с. 231, с. 232; 208, с. 40]
Назва податків і зборів Роки
1998 1999 2000 2001 2002 план 2003 прогноз
Податок на додану вартість 25,4 26,8 19,5 18,0 21,7 21,8
Акцизний збір 4,7 6,2 4,6 6,0 5,4 6,1
Мито 1,2 1,0 1,3 * * *
Податок на прибуток підприємств 25,1 23,9 16,0 23,0 19,6 16,2
Плата за землю 4,7 2,7 5,2 4,0 2,8 2,7
Податок з власників транспортних засобів 0,8 1,1 0,7 * * *
Прибутковий податок з громадян 15,2 16,8 13,2 25,0 16,7 19,0
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 1,1 1,1 1,2 * * *
Збори до державних цільових фондів 10,7 7,1 11,5 * * *
Місцеві податки і збори 1,7 1,7 2,1 * 0,8 0,8
Інші податкові і неподаткові надходження 9,4 11,6 24,7 24,0 * *
* Інформації немає
надходженнях у 2000 p. пояснюється не зменшенням їх суми (вона, навпаки, зросла), а збільшенням неподаткових надходжень до бюджету, зокрема,надходжень від приватизації державного майна. Решта податків, зборів та платежів податкового характеру (майже 20 загальнодержавних і 16 місцевих), а також усі неподаткові надходження забезпечують бюджет тільки на 18,9% (1998 р.) - 35,2% (2000 p.).
Частка місцевих податків і зборів у зведеному бюджеті незначна - всього 1,7 (1998 і 1999 pp.) -2,1% (2000 p.). Проте для органів місцевого самоврядування ці податки і збори є одним з вагомих джерел фінансування їхньої діяльності. У структурі надходжень місцевих податків і зборів до місцевого бюджету найбільша частка належить комунальному податку, ринковому збору, збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі, готельному збору, податку з реклами (близько 97%), причому перші два (комунальний податок і ринковий збір) забезпечують майже

 
 

Цікаве

Загрузка...