WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік операцій на поточному, рахунку в національній валюті - Реферат

Облік операцій на поточному, рахунку в національній валюті - Реферат

або в ній не відображено сум здійснених операцій, власникрахунка має негайно повідомити про це банк, який в наступних виписках робить виправлення через зарахування (списання) відповідних претензійних сум. Періодично і на 1 січня письмово підтверджується залишок коштів на рахунку згідно з даними банку.
Виписка банку є реєстром аналітичного обліку і підставою для бухгалтерських записів. Одержану з банку виписку в бухгалтерії перевіряють і обробляють: додають первинні документи, вказують коди рахунків, що кореспондують з синтетичним рахунком первинного порядку 31 "Рахунки в банках" (субрахунки 311, 314). На дебеті рахунка 31 "Рахунки в банках" відображають надходження коштів, на кредиті - їх використання.
Форми банківських виписок можуть бути різними, але з обов'язковим зазначенням: вхідного залишку коштів на поточному рахунку на початок дня, надходжень і перерахувань коштів протягом дня окремо за кожним фактом платежу, вихідного залишку на поточному рахунку на кінець дня. По кожному факту платежу вказують , на підставі якого номера документа його було зроблено, реквізити банку і номер рахунка власника. Під час обробки банківських виписок слід брати до уваги, що з точки зору банку всі кошти підприємств (внески) є борговими зобов'язаннями банку, тому залишки коштів та їх надходження на поточний рахунок підприємства відображають на кредиті, а видачу або перерахування коштів - на дебеті рахунка. Бухгалтер записує ці операції на рахунка 31 "Рахунки в банках" у зворотному порядку: надходження - на дебеті, а видачу або перерахування коштів - на кредиті.
На дебеті виписки банк відображає погашення своєї заборгованості перед власником рахунка, а в журналі-ордері № 1 за рахунком 31 "Рахунки в банках" бухгалтер проводить ці операції на кредиті рахунка 31 як списання коштів з поточного рахунка.
У виписці з кредиту банк відображає збільшення заборгованості перед своїм клієнтом, а у відомості № 1.2 за рахунком 31 "Рахунки в банках" бухгалтер проводить ці операції на дебеті рахунка 31 як надходження коштів на поточний рахунок.
Таким чином, виписка - основний документ, згідно з яким бухгалтер складає кореспонденцію рахунків про рух коштів; вона є реєстром аналітичного обліку та підставою для бухгалтерських записів. Подання до банку первинних документів і прийняття їх банком не є підставою для обліку операцій доти, поки вони не будуть відображені у виписці.
У виписці банку обов'язково зазначають такі реквізити:
1. Номер поточного рахунка підприємства.
2. Дату попередньої виписки і дату руху коштів.
3. Залишок коштів до руху коштів.
4. Суми операцій.
5. Номери документів.
6. Розрахункові рахунки-кореспонденти (на які або з яких почався рух після виконаних протягом дня розрахунків).
Нижче наведено зразок виписки банку.
Філіал ЗАТ КБ "Приватбанк" у м. Харкові Виписка за період з 12. 03. 2002 по 12. 03. 2002 11. 03. 2002
Особовий українські гривні
рахунок № 36006199459981
Дата Код МФО Кореспондуючий рахунок Номер
документа Код оп. Обороти
Залишки
Дебет Кредит
12.03.02 Вхідний залишок 432.07
12.03.02 350589 2604581 117 575.00
12.03.02 331605 29026100030916 137 63.00
12.03.02 313731 26005020036980 54 33.00
Обороти 675 96.00
Вихідний залишок 3.07
Бухгалтер у день одержання виписки здійснює операції, які позначають бухгалтерським терміном "контування" - перевірка й обробка виписки. Цей процес передбачає:
1. Нумерування виписки.
2. Добір документів, які підтверджують факт здійснення господарської операції, і перевірка наявності виправдних документів від інших підприємств, що є підставою для зарахування або списання коштів.
3. Звірку достовірності записів у виписці банку і до
даних до неї документах, а також відповідності суми у
виписці сумам виправдних документів на перерахування або зарахування коштів.
4. Перевірку правильності визначення залишку грошей на поточному рахунку після здійснених операцій.
5. Зазначення кореспондуючого рахунка у виписці
проти кожної суми згідно з наведеними операціями. Ті
самі рахунки зазначають у документах, доданих до виписки.
6. За необхідності - зазначення кодів аналітичних статей обліку.
Помилки у виписці з вини банку відображають у кореспонденції з синтетичним рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами" (субрахунок 374 "Розрахунки за претензіями" в частині розрахунків за "Операціями, що помилково проведені на поточних рахунках"). Помилково списану з поточного рахунка суму відображають таким записом:
Дт 374 "Розрахунки за претензіями";
Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті".
Помилково зараховану суму:
Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті";
Кт 374 "Розрахунки за претензіями".
У наступних розрахунках банк вносить виправлення, І в бухгалтерському обліку підприємства цю заборгованість списують.
Для правильного ведення обліку розрахункових операцій їх слід чітко формулювати у первинних документах і докладно розписувати суми платежу, зокрема коли платіж складається з кількох сум. Так, якщо сума в платіжному документі складається з платежу за строком і Ієні за прострочення платежу, то в документі необхідно розшифрувати, з яких статей складається сума платежу. Всі розшифровки показують у графі "Призначення платежу". Суму, що списана (зарахована) банком, відображають відповідно не на двох, а по змозі на більшій кількості рахунків.
Своєчасна підготовка документів і здійснення розрахунків дасть змогу уникнути грошових штрафів і сплати Ієні. З цією метою необхідно вивчати інструкції про порядок внесення платежів (податків) до бюджету, інших фондів, а також угоди підприємства зі своїми партнерами, консультуватися з працівниками банків, юристами, аудиторами, досвідченими бухгалтерами.
Розрахункова і платіжна дисципліна є одним із найважливіших елементів роботи бухгалтера.
Кореспонденція рахунків за поточним рахунком
Синтетичний облік операцій за поточним рахунком здійснюють на грошовому рахунку 31 "Рахунки в банках". На дебеті рахунка відображають надходження збільшення) грошей, на кредиті - їх списання. Сальдо рахунка може бути тільки дебетовим і показує залишок грошей на певну дату.
Оборот по дебету цього рахунка показує надходження готівки з каси, одержання коштів від реалізації, повернення банківських кредитів, надходження заборгованостей від покупців і замовників та ін.
На кредиті рахунка 31 відображають зменшення коштів у зв'язку з видачею готівки в касу, погашенням заборгованостей постачальникам, підрядникам, до бюджету, в банк за одержані кредити, тобто списання кош-тів. Основні бухгалтерські проводки за рахунком 31 "Рахунки в банках" (субрахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті") наведено в табл. 2.9.
Таблиця 2.9
Основні бухгалтерські проводки за

 
 

Цікаве

Загрузка...