WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальна характеристика податкової системи України - Контрольна робота

Загальна характеристика податкової системи України - Контрольна робота

податки і збори (обов'язкові платежі):
1)податок на додану вартість;
2)акцизний збір;
3)податок на прибуток підприємств;
4)податок на доходи фізичних осіб;
5)мито;
6)державне мито;
7)податок на нерухоме майно (нерухомість);
8)плата (податок) за землю;
9)рентні платежі;
10)податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
11)податок на промисел;
12)збір за геологорозвідувальні роботи, що здійснюються за рахунок державного бюджету;
13)збір за спеціальне використання природних ресурсів;
14)збір за забруднення навколишнього природного середовища;
15)збір на обов'язкове соціальне страхування за тимчасовою непрацездатністю;
16)збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;
17)збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
18)збір до Державного інноваційного фонду;
19)плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.
Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) встановлюються ВРУ і стягуються на всій території України.
Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного Бюджету України, Державного бюджету АРК, місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається відповідно до законів України.
До місцевих податків належать:
1) податок з реклами;
2) комунальний податок.
До місцевих зборів (обов'язкові платежі) належать:
1) готельний збір;
2) збір на паркування автотранспорту;
3) ринковий збір;
4) збір за видачу ордера на квартиру;
5) курортний збір;
6) збір за участь у бігах на іподромі;
7) збір за виграш у бігах на іподромі;
8) збір з осіб, що беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;
9) збір за право використання місцевої символіки;
10) збір за право проведення кіно- і телезйомок;
11) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;
12) збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;
13) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг;
14) збір з власників собак.
Відповідно до нового Закону України "Про систему оподаткування" важливі зміни зачепили ст.14 "Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)". Так податок на нерухоме майно в новій редакції Закону об'єднав два податки із старої редакції - податок на майно підприємств і податок на нерухоме майно громадян.
Із переліку загальнодержавних податків і зборів (обов'язкові платежі) виключені: відрахування і збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг; внески до фонду зайнятості. В той же час, до обов'язкових платежів зараховані: 1) збір до Державного інноваційного фонду; 2) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.
Тепер обов'язковими платежами місцевих податків і зборів є:
1) комунальний податок;
2) збір на паркування автотранспорту;
3) ринковий збір;
4) збір за видачу ордера на квартиру;
5) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг;
6) збір з власників собак.
4. Проблеми і перспективи податкової системи України
В нашій країні на даний час податкова система включає в себе всі основні види податків, що застосовуються в економічно розвинутих країнах.
Однак сама система поки ще знаходиться в стадії становлення. Тому зараз важливе значення набуває питання про те, наскільки швидко буде відбуватись процес її подальшого розвитку, в наших умовах вона стане діяти по-справжньому ефективно.
Насамперед слід наголосити, що податкова система уявляє з себе досить складне еволюціонуюче утворення, що тісно пов'язане з розвитком держави та економіки.
В нашій країні, не дивлячись на відомий історичний досвід, податкове регулювання знаходиться ще в стані далекому від досконалості.
Основними недоліками, притаманними нинішній податковій системі України, є: великий податковий тягар, численні -"лазівки"- і податкові пільги, складність і непрозорість податкового регулювання, високі адміністративні витрати при зборі податків.
Одна з найболючіших проблем сьогодення в Україні - не відпрацьованість і неузгодженість податкового законодавства, яке визначає склад податкової системи та механізм визначення і сплати податків. Наша держава, не маючи достатнього практичного досвіду й наукового обґрунтування фінансової політики, розвивалася експериментальним шляхом, нерідко роблячи на ньому хибні кроки.
Формування власної податкової системи України почалося відразу після проголошення незалежності. Наприкінці 1991 року був прийнятий Закон "Про систему оподаткування", до якого в подальшому (в 1994 і 1997 році) вносилися зміни й доповнення. Навіть поверхова оцінка відмінностей між трьома редакціями цього закону свідчить про неврегульованість податкового законодавства в Україні.
Найбільш вагомі результати у сфері оподаткування були досягнуті у 2000 році. Для досягнення цілей програми реформ уряд із самого початку був зобов'язаний посилити бюджетну дисципліну і поліпшити її ефективність. Зокрема, особлива увага приділялася питанням скорочення зовнішнього боргу у зв'язку з його реструктуризацією, жорсткішого контролю бюджетних витрат, заборони взаємозаліків, ліквідації податкових пільг для окремих підприємств, а також спробам поліпшення системи адміністрування та збору податків.
Висновки
З вищенаведеного можна зробити наступні висновки:
Податкова система уявляє з себе сукупність податків, що стягуються в державі, форми та методи їх побудови, методи розрахунку податків та податковий контроль.
Система оподаткування в Україні уявляє з себе сукупність податків, зборів-платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів. що стягуються у визначеному порядку.
Податки є формою фінансових відносин між державою і членами суспільства з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових ресурсів, необхідних для здійснення державою її функцій.
В нашій країні на даний час податкова система включає в себе всі основні види податків, що застосовуються в економічно розвинутих країнах.
Однак сама система поки ще знаходиться в стадії становлення. Тому зараз важливе значення набуває питання про те, наскільки швидко буде відбуватись процес її подальшого розвитку, в наших умовах вона стане діяти по-справжньому ефективно.
Використана література:
1. Конституція України. - К., 1996р.
2. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91р. №1251 //Відомості Верховної Ради (ВВР),1991.- №39.- ст.510 із змінами та доповненнями.
3. Данілов О.Д. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками і зборами. Неподаткові платежі. - Ірпінь, 2002. -с.84-87.
4. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник - Харьков: Консум, 1997.
5. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. Посібник - 2-ге вид., доп. перероб. - К.: КНЕУ, 2001.-с. 142.
6. Податкова система України: Підручник/ В.М. Федос-+ов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін./ За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - с.22-24, 427.

 
 

Цікаве

Загрузка...