WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в біржовій діяльності - Реферат

Бухгалтерський облік в біржовій діяльності - Реферат

КОЛОМИЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖЗавдання для домашньої контрольної роботи
по предмету
"Бухгалтерський облік в біржовій діяльності"
Підготував:
Викладач:
Когут О.Ю.
Коломия 2001р.
Методичні вказівки.
Метою виконання контрольої роботи є закріплення теоретичнихтзнань з теорії бухгалтерського обліку, шліхом вирішення практичних завдань з використанням методологічних прийомів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків дотримуючись бухгалтерських стандартів та закону "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".
Станом на 01.09.200_р. Підпиємство мало у наявності різні засоби (активи), які використовуються у господарській діяльності: основні засоби, матеріали, грошові кошти і т.п. господарські засоби сформованіза архунок різних джерел - внесків засновників, фондів, кредиторської заборгованості, які в сукупності становлять пасиви підприємства.
На протязі звітного пероду підпиємством здійснені господарські операції, пов'язані із придбанням цінностей, їх використанням, проведенням розрахунків, нарахуванням заробітної плати та її виплати, операції з реалізації продукції та інші.
За даними господарських операцій необхідно скласти бухгалтерські проводки. На основі залишків за синтетичними рахунками та здійснених господарських операцій необхідно заповняти синтетичні рахунки, при цьому для кожного окремого виду господарських засобів та їх джерел потрібно відкрити відповідний рахунок (вказати шифр та назву рахунку і початковий залишок). Після цього, на основі методу подвійного запису операцій на рахунках, слід відобразити кожну господарську операцію відповідно за дебетом одного і кредитом іншого рахунку. При цьому біля суми потрібно вказувати і номер господарської операції.
Наступним етапом виконання завдання є визначення оборотів та залишків (сальдо) по кожному синтетичному рахунку на кінець місяця. При заповненні синтетичних рохунків слід пам'ятати, що для обліку господарських засобів використовуються певні активні рахунки, а для обліку джерел їх утворення - пасивні рахунки. Сальдо почакове на активних рахунках відображають за дебетом, надходження (збільшення) засобів також записують за дебетом рахунку, а зменшення (використання) - за кредитом. Сальдо на кінець періоду по активних рахунках визнаають так: СК = Сn + До- Ко, де СК - сальдо на кінець періоду, Сn - сальдо на початок періоду; До - дебетовий оборот; Ко - кредитовий оборот.
На пасивних рахунках сальдо початкове відображують по кредиту рахунків, збільшення джерел також відображають за кредитом, а зменшення - за дебетом. Сальдо на кінець періоду на пасивних рахунках визначають за формулою: СК = Сn - До+ Ко.
Завершується дана частина завдання узагальненням інформації про наявність та зміни у скаладі господарських засобів та джерел їх формування, для цього необхідно скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками. Дана оборотна відомість заповнюється на основі даних про початкові залишки, обороти за синтетичними рахунками та залишити на кінець періоду (визначаються розрахунковим шляхом, або вибираються із синтетичних рахунків). Після заповнення обороної відомості потрібно перевірити відповідність даних відображених у ній.
Правильність записів на рахунках бухгалтерського обліку та правильність заповнення оборотної відомості перевіряється так:
1. Загальний підсумок дебетових залишків за всіма синтетичними рахунками на початок періоду (Сп) повинен дорівнювати підсумку усіх кредитових залишків по рахунках , що випливає із суті балансу.
2. Загальний підсумок дебетових оборотів за всіма синтетичними рахунками повинен дорівнювати підсумку кредитових оборотів по цих же рахунках, що зумовлено подвійним записом операцій на рахунках.
3. Загальний підсумок дебетових залишків за синтетичними рахунками на кінець періоду (СК) повинен дорівнювати підсумку кредитових залишків по рахунках, що зумовлено двома попередніми рівностями.
Наступним завданням є відкриття аналітичних рахунків в книзі аналітичних рахунків на підставі залишків.
Після цього на аналітичні рахунки треба записатиті господарські операції, в яких аналітичні рахунки використовуються, а також підрахувати оборот за дебетом і кредитом рахунків і визначити залишок.
Перш ніж приступити до наступного завдання треба перевірити відповідність даних аналітичних рахунків синтетичному, до якого вон відкриваються. Перевірку слід проводити так:
1. Сума залишків на початок і кінець місяця за аналітичними рахунками повиння дорівнювати сумі залишків на початок і кінець місяця за синтетичним рахунком до якого відкриті аналітичні рахунки.
2. Сума оборотів за місяць за дебетом і кредитом аналітичних рахунків повинна дорівнювати сумі оборотів за дебетом і кредитом синтетичного рахунку, до якого вони відкриті.
3. Кожна операція, яка записана на аналітичні рахунки повинна бути відображена на синтетичному рахунку.
Після цьоого як Ви переконалися у правильності записів, перевіривши взаємозв'язок, необхідно скласти аналітичні оборотні відомості. Треба пам'ятати, що оборотних відомостей буде стільки, скільки видів аналітичних рахунків у Вас відкрито (тобто окремо за рахунками товарно-матеріальних цінностей: матеріали чи готова продукція і окремо на рахунках розрахунків і розрахунки з постачальниками, і розрахунки з підзвітними особами).
На завершення цього завдання треба перевірити відповідних даних аналітичних оборотних відомостей (сальдо на початок і кінець місяця, обороти за дебетом і кредитом) синтетичного рахунку, до якого відкривались аналітичні в синтетичній оборотній відомості.
На завершення завдання необхідно дати відповідь на питання:
1. Яке призначення рахунків, яка їх будова? Дати визначення рахунку.
2. У чому полягає суть і значення подвійного запису операцій на рахунках? Що означають поняття "кореспонденція рахунків" та "бухгалтерська проводка", які відмінності між ними?
3. Які бухгалтерські записи називаються простими, а які складними? Які господарські операції можна віднести до:
Простих (№.№)
Складних (№.№)
4. Для чого у системі бухгалтерського обліку використовують субрахунки? Аналітичні рахунки?
5. Які способи в бухгалтерському обліку використовують для узагальнення даних та отримання підсумкової інформації.
В кінці контрольної роботи необхідно вказати список використаної літератури, свій підприс, дату виконання.
Розподіл варіантів роботи наступний: 1-й варіант виконують студенти прізвища яких починається з літер А-З, 2-й варіант - І-Н, 3-й варіант - О-Т, 4-й варіант - Ф-Я.
Контрольна робота виконується від руки, синіми чорнилами.
Використовуючи дані початкових залишків на рахунках (табл. 1) та зміст господарських операцій (табл. 2), студент повинен виконат наступні завдання:
ЗАВДАННЯ 1.
1. Згрупувати господарські засоби, джерела їх утворення на 01.09.2000 р. Групування провестив таблиці, форма якої наведена в додатку згідно статтей вхідного балансу.
2. скласти кореспонденцію рахунків за всіма операціями за вересень 2000р. І записат її в журналі реєстрації господарських операцій. Підрахувати загальну суму.
3. Скласти розрахунки:
а) визначення сум відахувань до фондів;
б) загальної суми адміністратисвних витрат;
Для визначення сум необхідно використовувати таблиці наведені в додатках.
ЗАВДАННЯ 2.
1. Відкрити синтетичні рахунки і записати на них залишки станом на 1 вересня 2000р. Додатково відкрити рахунки на 79 та ін., по яких н було початкових залишків, але були обороти. (Форми розрахунків наведені в додатках).
2. Записати операції за вересень 2000рок, вказуючи їх номера згідно журналу-реєстрації.
3. Підрахувати і записати обороти за дебетом і кредиом рахунків.
4. Підрахувати і записати залишки на 1 жовтня 2000р.
ЗАВДАННЯ 3.
1. Відкрит рахунки аналітичного обліку до синтетичного рахунку №201

 
 

Цікаве

Загрузка...