WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Непрямі податки. 2. Мито і державне мито - Контрольна робота

1. Непрямі податки. 2. Мито і державне мито - Контрольна робота

про зміну або розірвання договору найму житлових приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці)
0,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
із заяв (скарг) у справах окремого провадження
із позовних заяв переддоговірних спорів
із апеляційних скарг на рішення судів: скарг на рішення, що набрали законної сили
50% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюванної суми
2. Із заяв, що подаються до господарських судів:
із позовних заяв майнового характеру
1% ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
із позовних заяв немайнового характеру, в тому числі і з заяв про визнання недійсними повністю або частково актів ненормативного характеру; із заяв кредиторів про порушення справ про банкрутство, а також із заяв кредиторів, які звертаються з майновими вимогами до боржника після оголошення про 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
порушення справи по банкрутство
із позовних заяв у спорах, що виникають під час укладання, зміни або розірвання господарських договорів:
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
3. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:
за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств, а також за посвідчення договорів застави
0,1 % вартості майна, що викуповується, або предмета застави
за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці
1% суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімума доходів громадян
за вчинення протестів векселів, пред'явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків
0,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
за вчинення виконавчих написів
1% суми, що стягується, або 1% вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
за засвідчення справжності кожного підпису на документах
0,02 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
за засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку)
0,01 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів
0,03 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
4. За нотаріальні та інші дії, вчинювані за межами нотаріальної контори, виконавчого комітету ради народних депутатів
у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються фактичні витрати, пов'язані з виїздом для вчинення дій)
Пільги
Від сплати державного мита звільняються:
1) позивачі - робітники та службовці - за позовами про стягнення заробітної плати й за іншими вимогами, що випливають з трудових правовідносин; члени колективних сільськогосподарських підприємств, працівники селянських (фермерських) господарств - за позовами до колективних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств про оплату праці та за іншими вимогами, пов'язаними з трудовою діяльністю;
2) позивачі - за позовами про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника;
3)сторони - із спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, заподіяних громадянинові незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним застосуванням такого заходу, як взяття під варту, або незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, а також пов'язаних з виплатою грошової компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";
4) органи соціального страхування та органи соціального забезпечення - за регресивними позовами про стягнення з особи, яка заподіяла шкоду, сум допомоги й пенсій, виплачених потерпілому або членам його сім'ї, а органи соціального забезпечення - також за позовами про стягнення неправильно виплачених допомоги та пенсій;
5) позивачі - за позовами про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;
6) інші державні і громадські органи, юридичні та фізичні особи.
Порядок сплати
Державне мито сплачується готівкою, митними марками і шляхом перерахування з рахунку платника у кредитній установі.
Порядок сплати державного мита встановлюється Міністерством фінансів України.
Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках:
1) внесення мита в більшому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством;
2) повернення заяви (скарги) чи відмови в її прийнятті, а також відмови державних нотаріальних контор або виконавчих комітетів міських, селищних і сільських Рад народних депутатів у вчиненні нотаріальних дій;
3) припинення провадження у справі або залишення позову без розгляду, якщо справа не підлягає розгляду в суді чи в арбітражному суді, а також, коли позивачем не додержано встановленого для даної категорії справ порядку доарбітражного врегулювання спору або коли позов подано недієздатною особою;
4) скасування в установленому порядку рішення суду, припинення провадження у справі, якщо справа не підлягає розглядові в. судах, або якщо заінтересованою особою, яка звернулася до суду, не додержано встановленого для даної категорії справ порядку попереднього позасудового розв'язання спору і можливість застосування цього порядку втрачено, якщо при цьому державне мито було вже стягнено в доход бюджету;
5) в інших випадках, передбачених законодавством України.
Повернення державного мита проводиться за умови, якщо заяву подано до відповідної установи, що справляє державне мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету.
Платники державного мита несуть відповідальність за правильність його стягнення, а також за своєчасність і повноту зарахування до бюджету, передбачену законодавством.
За несвоєчасне або неповне внесення державного мита до бюджету стягується пеня та штрафи відповідно до закону.
Міністерство фінансів України, Головна державна адміністрація України, місцеві фінансові органи та державні податкові інспекції проводять ревізії та перевірки правильності справляння державного мита, а також своєчасності й повноти внесення його до бюджету в усіх установах, що його справляють.
Використана література:
1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. - К., 2002.
2. Державне регулювання економіки. - К., 2003.
3. Основи оподаткування. - К., 2002.
4. Яковенко С.І.Оподаткування: в питаннях і відповідях. - Харків, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...