WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Нематеріальні ресурси та активи - Реферат

Нематеріальні ресурси та активи - Реферат

юридичних осіб від інших. Свідоцтво на товарний знак надає володарю виключне право на його використання.
· Ноу-хау - технологічна, комерційна інформація, що є секретом виробництва. Інформація підлягає захисту від незаконного використання іншими особами при умові, що: вона має дійсну чи потенційну цінність в силу невідомості її третім особам, до неї нема вільного доступу на законній підставі; володар її приймає необхідні заходи до охорони її конфіденційності . Сукупність документів, що визначають сутність та режим розробки ноу-хау на підприємстві.
2. Об'єкти інтелектуальної власності
· Літературні, наукові, учбові твори, переклади та інші об'єкти. Виключне право на авторське видання; авторський, видавничий договори, що дозволяють публічне відтворення чи інше використання творів.
· Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) Виключне право або видавничий договор.
· Банки та бази даних - об'єктивна форма представлення та організації сукупності даних (статей, розрахунків і т.п.) систематизованих таким чином, щоб ці дані могли бути знайдені і оброблені на ЕОМ Виключне право або авторський договор.
3. Інші нематеріальні ресурси
· Раціоналізаторські пропозиції
· Гудвіл (імідж, репутація, постійна клієнтура та інше.
Види ліцензій
1. В залежності від об'єму прав на використання ліцензії розрізняють:
· Проста ліцензія надає ліцензіару право самостійно використовувати технічне рішення та можливість заключатианалогічні ліцензійні угоди з іншими ліцензіатами.
· Виключна ліцензія передає ліцензіату право виключного використання об'єкта ліцензії, але ліцензіар залишає за собою право використовувати технічне рішення.
· Повна ліцензія передбачає перехід до ліцензіата усіх прав передбачених патентом.
2. В залежності від умов, за якими надається дозвіл використовувати об'єкт ліцензії розрізняють:
· Добровільна ліцензія.
· Примусова ліцензія.
3. В залежності від характеру об'єкта, що передається за ліцензійною угодою розрізняють:
· Патентна ліцензія.
· Безпатентна ліцензія.
Розрізняють три способи обліку нематеріальних ресурсів підприємства:
1 Даний спосіб полягає у списані усієї суми витрат за рахунок прибутку у поточному році. Цей підхід консервативний але він не відповідає принципу нарахування: об'єм реалізованої продукції порівнюється з витратами.
2. Другий спосіб полягає у тому, щоб взагалі не враховувати витрати на наукові дослідження при розрахунку прибутку поточного року, а відкласти їх на майбутні періоди з метою включення в собівартість реалізованої продукції у наступні роки. У цьому випадку витрати, що відкладені, є нематеріальним активом і будуть включені у баланс, як частина вартості підприємства.
4. Третій спосіб полягає у тому щоб списати деяку частину витрат на наукові дослідження у поточному році, а залишок відкласти на майбутні періоди.
Розрізняють два підходи до оцінки нематеріальних активів підприємства:
Перший підхід до оцінки нематеріальних активів підприємства - витратний: передбачає облік усіх витрат на розробку, правову охорону, маркетинг та інші витрати.
Другий підхід до оцінки нематеріальних активів підприємства - ринковий : передбачає розрахунок прибутку, що можна отримати від реалізації продукції, отриманої від використання певної розробки. Для реалізації ринкового підходу необхідно враховувати конкурентоспроможність продукції, отриманої на основі використання розробки на конкретному ринку, а також можливість отримання прибутку. Перелік показників конкурентоспроможності продукції , отриманої в результаті проведених наукових досліджень:
Отже, нематеріальні активи - це активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
До нематеріальних засобів (активів) належать: придбане місце на товарній, фондовій біржах, авторські права, права на інтелектуальну власність і використання земельних ділянок, програмне забезпечення, майнові права, вартість одержаних патентів, ліцензій та інших активів, які не мають матеріальної форми, але дають можливість підприємству отримувати прибуток.
Список використаної літератури
1. Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). -2002. -24 липня.
2. Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): навчально-методичний посібник. -Тернопіль: Карт-бланш, 2002. -288 с.
3. Облік по-новому: вчимося працювати // Все про бухгалтерський облік. -2001 р. -7 червня.
4. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний посібник. -К.: Знання, 2002. -245 с.
5. Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. -Тернопіль: Лілея, 2002. -100 с.
6. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. -К., 2002. 578с.
7. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аудиту. Підручник. -К.: КНЕУ, 2002. -260с.
8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. -К.: А.С.К., 2001. -784 с.
9. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. -Тернопіль: Астон, 2002. -288 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...