WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Облік вилученого та неоплаченого капіталу. 2. Загальні положення про облік праці - Контрольна робота

1. Облік вилученого та неоплаченого капіталу. 2. Загальні положення про облік праці - Контрольна робота

покриття надлишку вартості зворотного випуску над ціною повторного випуску, то цей надлишок записується на рахунок використання прибутку у звітному періоді, тобто в будь-якому випадку збиток не фіксується.
Сума перевищення ціни зворотного викупу над ціною повторного розміщення відображається записом:
Дебет 421 "Емісійний дохід"
Дебет 425 "Інший додатковий капітал"
Дебет 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"
Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (аналітичні рахунки в розрізі покупців акцій)
З точки зору бухгалтерського обліку операції з розповсюдження товариством серед своїх працівників викуплених акцій власного випуску повністю підпадають під усі вимоги щодо обліку перепродажу таких акцій. Єдиною відмінністю операції з розповсюдження від операції з перепродажу є те, що погашення заборгованості робітника за отримані акції відбувається за рахунок зустрічного погашення заборгованості товариства перед цим робітником по нарахованій заробітній платі та преміях, відображених по кредиту субрахунка другого порядку 661 "Розрахунки за заробітною платою" (аналітичні рахунки в розрізі працівників - отримувачів акцій).
При цьому слід ураховувати, що діючим податковим законодавством передбачене звільнення від обкладення прибутковим податком з громадян доходів, спрямованих ними у джерела виплати на придбання акцій товариства, у якому вони працюють.
Приклад 7.7. ВАТ "Умапь" здійснює повторне розміщення раніше викуплених у засновника акцій у кількості 20 000 шт. номінальною вартістю 1 грн. за акцію загальною балансовою вартістю 30 000 грн. за грошові кошти безготівковим розрахунком.
При цьому придбано:
* Покупцем 1 - 5 000 акцій за ціною, яка дорівнює ціпі викупу;
* Покупцем 2 -10 000 акцій за ціною, яка дорівнює 0,8 номінальної вартості акцій;
* Покупцем 3-5 000 акцій за ціною, яка дорівнює 1,6 номінальної вартості акцій.
Отримані кошти в оплату повторно розміщуваних акцій від Покупця 1 (5 000 х 1,5 = 7 500 (грн.)).
1. Отримання коштів в оплату повторно розміщуваних акцій від Покупця 1 відображається записом, грн.:
Дебет 31 "Рахунки в банках" 7 500
Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (аналітичний рахунок Покупця 1) 7 500
2. Списання повторно розміщених викуплених акцій за ціною зворотного викупу відображається записом, грн.:
Дебет 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (аналітичний рахунок Покупця 1) 7 500
Кредит 451 "Вилучені акції" 7 500
Отримані кошти в оплату повторно розміщуваних акцій від Покупця 2 (10 000 х 0,8 = 8 000 (грн.)).
3. Отримання коштів в оплату повторно розміщуваних акцій від Покупця 2 відображається записом, грн.:
Дебет 31 "Рахунки в банках" 8 000
Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (аналітичний рахунок Покупця 2) 8 000
4. Списання повторно розміщених викуплених акцій за ціною зворотного викупу відображається записом, грн.:
Дебет 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (аналітичний рахунок Покупця 2) 15 000
Кредит 451 "Вилучені акції" 15 000
5. Списання перевищення ціни зворотного викупу над ціною повторного розміщення відображається записом, грн.:
Дебет 421 "Емісійний дохід" 7 000
Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (аналітичний рахунок Покупця 2) 7 000
Отримані кошти в оплату повторно розміщуваних акцій від Покупця 3 (5 000 х 1,6 = 8 000 (грн.)).
6. Отримання коштів в оплату повторно розміщуваних акцій від Покупця 3 відображається записом, грн.:
Дебет 31 "Рахунки в банках" 8 000
Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (аналітичний рахунок Покупця 3) 8 000
7. Списання повторно розміщених викуплених акцій за ціною зворотного викупу відображається записом, грн.:
Дебет 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (аналітичний рахунок Покупця 3) 7 500
Кредит 451 "Вилучені акції" 7 500
8. Списання перевищення ціни повторного розміщення викуплених акцій над ціною зворотного викупу відображається записом, грн.:
Дебет 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (аналітичний рахунок Покупця 3) 500
Кредит 425 "Інший додатковий капітал" 500
Неоплачений капітал
Ураховуючи те, що після проведення установчих зборів та реєстрації випуску акцій та статуту товариства в установленому чинним законодавством порядку попередні внески передплатників переходять з розряду заборгованості до категорії власного капіталу створеного акціонерного товариства, а самі передплатники набувають статусу акціонера і втрачають можливість вимагати свої внески у товариства. Ця зміна взаємних прав та обов'язків відображається в обліку шляхом списання кредиторської заборгованості товариства перед передплатниками на зменшення їх заборгованості як акціонерів по сплаті внесеного капіталу товариства, яка облічується на рахунку 46 "Неоплачений капітал".
Списання сум, отриманих за підпискою на зменшення неоплаченого капіталу, відображається записом:
Дебет 68 "Розрахунки за іншими операціями" Кредит 46 "Неоплачений капітал"
Рахунок 46 "Неоплачений капітал" призначений для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. По дебету рахунка відображається заборгованість засновників (учасників) за внесками до статутного капіталу підприємства, а також номінальна вартість розміщених неоплачених акцій; по кредиту - погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу і номінальна вартість сплачених акцій. Сальдо рахунка відображає заборгованість засновників (учасників) за внесками до статутного капіталу підприємства на кінець звітного періоду і вираховується при визначенні підсумкової суми власного капіталу.
Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій і кожним засновником (учасником) підприємства.
Приклад 7.2. Суми, фактично внесені засновниками (у сумі 280 000 грн.) та Передплатниками акцій ВАТ "Умань" (у сумі 217 500 грн.) списані на зменшення їх заборгованості з формування власного капіталу ВАТ "Умань":
Списання сум, отриманих за підпискою на зменшення неоплаченого ка-піталу, відображається записом, грн.:
Дебет 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
(аналітичні рахунки в розрізі засновників
(акціонерів)) 497 500
Кредит 46 "Неоплачений капітал"
(аналітичні рахунки в розрізі засновників
(акціонерів)) 497 500
Згідно із чинним законодавством акціонер у строки, установлені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціонерного товариства зобов'язанийоплатити повну вартість акцій. У разі несплати у встановлений строк акціонер, якщо інше не передбачено статутом товариства, сплачує за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу акціонерне товариство має право реалізувати ці акції в порядку, установленому статутом товариства.
Фактичне надходження внесків засновників та учасників акціонерного товариства зменшує їх заборгованість за акції, на які вони підписались, і в обліку відображається по кредиту рахунка 46. Дебетуються при цьому рахунки активів відповідно до форми здійснених внесків.
Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) тільки після повної оплати їх вартості.
Погашення заборгованості засновників та акціонерів з підписки відоб-ражається записом:
Дебет 10 "Основні засоби"
Дебет 12 "Нематеріальні активи"
Дебет 14

 
 

Цікаве

Загрузка...