WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Усунення подвійного оподаткування - Реферат

Усунення подвійного оподаткування - Реферат

очевидно, що таке подвійне оподаткуван- ня знижує зацікавленість фізичих і юридичних осіб у здійсненні діяльності за межами своєї держави.
Кожна сучасна держава має власну податкову систему, що відріз-няється від подібних систем інших держав. Тому при підписанні міждер-жавних податкових угод кожна держава представляє власну податкову систему, її принципи, основні механізми, чутливо реагує на будь-які непередбачені положення таких угод. Для того, щоб досягти порозуміння та необхідного консенсусу значно лекше саме двом державам, а не кільком, бо в цьому випадку сума інтересів держав є значно меншою, що дає змогу досить ефективно розв'язувати податкові питання та укладати двосторонню угоду про уникнення подвійного оподаткування. Практика України, зокрема, свідчить про саме такий підхід до цієї проблеми. У світі існують і діють також багатосторонні міждержавні податкові угоди, але їх набагато менше. До речі, ООН у своїх рекомен- даціях прямо зазначає, що укладення саме двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування на доходи та майно є на сьогодні найоптимальнішим варіантом вирішення міжнародних податкових проблем.
Податкова угода має подвійну природу. З однієї сторони, вона реголюється міжнародним правом, а з другої, після її інкорпорації в національне податкове право стає елементом внутрішньодержавного пода-кового законодавства. Відповідно до сказаного за юридичною силою між- народні податкові угоди бувають двох видів:
А) Угоди, що мають більшу юридичну силу в порівнянні з націона-льними податковими законами. Так, відпвідно до діючого законодавства України - укладені і належим чином ратифіковані міжнародні договори України становлять невід'ємну частину національного законодавства Ук-раїни і застосовуються угода в порядку передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, укладення якого відбулось у формі закону, встановлено інші правила, то застосовуються правила міжнародного договору України.9
Б) Угоди, що мають рівну юридичну силу (США, Великобританія). Дана ситуація породжує багато протиріч, в основі яких лежить зіткнення окремих положень рівних по силі національних і міжнародних норм.В даному випадку, після затвердження міжнародного договору він перетворюється в акт, рівний національному і по особливостям використання мало чим відрізняється від знову ж прийнятого національ- ного закону.
При зіткненні національних і міжнародних податкових джерел за основу береться положення Віденської конвенції "Про право міжнародних договорів" 1969р. (ст.27), яке встановлює що сторона не може посилатися на положення свого внутрішнього права для оправдання невиконання по-ложень міжнародного права.10 Україна приєдналася до цієї конвенції з прийняттям відповідної постанови Верховної Ради України.
Міжнародні угоди, що реголюють податкові відносини можна поділити на три групи:
1) Умовно податкові - угоди, в яких питання оподаткування реголюється поряд з іншими, що не становлять предмет податкового чи фінансового права;
2) Загально податкові - угоди, що реголюють питання уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу по всіх сферах діяльності;
3) Спеціально податкові - угоди, що діють щодо конкретного виду податку, платника,об'єкту оподаткування, в конкретних сферах підприємницької діяльності.
Цілями заключення податкових угод є:
1) Вреголювання подвійного оподаткування;
2) Захист інтересів вітчизняних господарюючих суб'єктів, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність в іншій державі, їх недискримінація з точки зору оподаткування. Якщо по взаємній згоді між урядами двох держав суб'єктам зовнішньоекономічної діяльністі гарантується нормальний податковий клімат, тоді обидві держави отримують вигоду: держава-експортер капіталу - у вигляді податків з глобальних доходів своїх резидентів, а держава-імпортер капіталу отримує іноземні інвестиції в національну економіку. Таким чином, в кінцевому результаті між- народні податкові угоди сприяють підвищенню міжнародної комерційної активності, збільшенню обороту капіталу між державами;
3) Боротьба з різними способами ухилення від оподаткування. За допомогою обміну інформацією між фіскальними органами, про- ведення попередніх розслідувань і затримання злісних неплатни-ків податків кожна держава відстоює свій податковий суверенітет;
4) Розроблення процедури вреголювання спірних питань, що виникають при взаємовідносинах з державами і платниками податків. Якщо резидент даної держави рахує, що в іноземній державі з нього стягнули високі податки,то, не будучи суб'єктом міжнародного права, він може розраховувати тільки на взаємопо- розуміння з сторони фіскальних органів своєї держави, що вправі вирішувати такі питання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про систему оподаткування" Відомості Верховної Ради України 1991р. № 35;
2. Закон України "Про міжнародні договори України" Відомості Верховної Ради України 1994р. №10;
3. Міжнародне співробітництво Укпаїни в правовій сфері. Збірник міжнародних документів. Харків. 1998р.;
4. Мещерякова О. "Налоговые системи развитых стран мира" М. 1995г.;
5. Боровик С. "Сучасна практика застосування угод по уникненню подвійного оподаткування доходів майна" Зовнішня торгівля 1999р. №1-2.;
6. Богун В. "Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод: окремі питання практики застосування" Предпринимательство, хазяйство и право. 1999р.№ 7;

 
 

Цікаве

Загрузка...