WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Складання і подання звітності бюджетними установами. 2. Інститут Казначейства як гарант своєчасного надходження та цільового використання державних - Реферат

1. Складання і подання звітності бюджетними установами. 2. Інститут Казначейства як гарант своєчасного надходження та цільового використання державних - Реферат

державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинногозаконодавства ;
- розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;
- здійснення контролю за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів ;
- розробка нормативно - методичних документів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів всіх рівнів, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ і організацій, що використовують бюджетні та кошти державних позабюджетних фондів.
Положенням про Державне казначейство, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 року № 590 визначено структуру і склад, основні функції Державного казначейства.
Головне управління Державного казначейства відповідно до завдань, покладених на Державне казначейство:
1) організовує та здійснює виконання державного бюджету, виходячи з принципу єдиного парламентського рахунку;
2) здійснює керівництво територіальними органами Державного казначейства;
3) веде зведені реєстри розпорядників коштів державного бюджету України, державних позабюджетних фондів та рахунків територіальних органів Державного казначейства в Установах банків;
4) здійснює управління доходами і видатками державного бюджету, проводять операції з наявними бюджетними коштами, в тому числі в іноземній валюті, в межах розпису доходів і видатків державного бюджету;
5) здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України і Мінфіну операцій з іншими коштами, що перебувають у розпорядженні Уряду України;
6) організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів державного бюджету, визначає на основі чинного законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених на відповідний період видатків;
7) доводить до головних розпорядників коштів і територіальних органів Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються з державного бюджету тощо.
У разі, коли зазначені територіальні органи Державного казначейства, а також Головне управління Державного казначейства безпосередньо здійснює операції щодо виконання державного бюджету, коли виконують ті самі функції, що й відділення Державного казначейства у районах, містах, районах у містах.
Відділення Державного казначейства у районах, містах, районах у містах:
1)здійснюють виконання відповідних показників державного бюджету та контроль за надходженням і використанням державних позабюджетних фондів у частині, що визначається Головним управлінням Державного казначейства;
2)забезпечують відповідно до встановлених розмірів асигнувань та касового плану цільове фінансування видатків державного бюджету;
3)ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з державного бюджету та позабюджетних фондів;
4)здійснюють прогнозування та касове планування кошів державного бюджету;
5)розподіляють між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відрахування від загальнодержавних податків, зборів, обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також перераховують місцевим бюджетам належні їм суми коштів від зазначених відрахувань;
6)здійснюють за поданням державних податкових інспекцій повернення за рахунок державного бюджету зайво сплачених або стягнених податків, зборів та обов'язкових платежів;
7)ведуть бухгалтерський облік руху коштів державного бюджету за рахунками відділень Державного казначейства;
8)здійснюють збирання, контроль, зведення та подання вищестоящим органам Державного казначейства фінансової звітності про стан виконання показників державного бюджету відповідним районам.
Органи Державного казначейства мають право:
1)відкривати в установах банків рахунки по доходах і видатках державного бюджету;
2)отримувати в банківській системі України на договірних засадах внутрішньорічний бюджет на відповідний рік для покриття тимчасових касових розривів державного бюджету, проводити операції щодо розміщення державних цінних паперів, їх погашення і виплати доходу по них;
3)проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, установах банків незалежно від форм власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів, а також одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок;
4)одержувати від установ банків відомості про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які використовують кошти Державного бюджету та державних позабюджетних фондів;
5)вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усунення виявлених порушень установленого порядку виконання Державного бюджету;
6)припиняти фінансування з державного бюджету підприємств, установ і організацій у разі виявлення фактів порушень установленого порядку виконання державного бюджету з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств;
7)безспірно вилучати у міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій раніше надані в порядку фінансування кошти Державного бюджету, державних позабюджетних фондів у разі встановлення нецільового та неефективного їх використання.
Головне управління Державного казначейства та його територіальні органи у своїй діяльності взаємодіють з міністерствами та іншими центральними органами інших банків, установами інших банків, Державною податковою службою, місцевими органами, Державною контрольно-ревізійною службою в Україні.
Головне управління Державного казначейства та його територіальні органи є юридичними особами,мають самостійні кошториси видатків, розрахунків та інші рахунки, в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.
Державне казначейство у своїй діяльності керується Конституцією України, конституційним договором між Верховною Радою України та Президентом України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, положенням "Про Державне казначейство", а також наказами Міністерства фінансів.
Використана література
1. Паламарчук В.О."Фінансові підвалини держави ".Журнал "Фінанси України", №2 , 1999 , стор.97-104.
2. Поль Марі Годме " Фінансове право ". Москва , "Прогрес ",1978,стор.315 - 343.
3. Панкевич Л.В."Державне казначейство : від контролю до оптимізації розподілу фінансових ресурсів". Журнал "регіональна економіка ", №1, 2003 ,стор.210-215.

 
 

Цікаве

Загрузка...