WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Права, обов’язки та відповідальність платників податку - Реферат

Права, обов’язки та відповідальність платників податку - Реферат

установлених для такого податку, збору (обов'язкового платежу), починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не більше 25% такої суми та не менше 10 нмдг (170 грн.) п.п. 17.1.3 Закону №2181
4.
За допущення платником
арифметичних або методологічних помилок
у поданих
контролюючому органу податкових декларацій У разі, коли контролюючий орган виявив арифметичні або методологічні помилки у поданій платником податків податковій декларації, які призвели до заниження суми податкового зобов'язання, та самостійно до нарахував належну до сплати суму податку, платник зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 5% суми донарахованого податкового зобов'язання, але не менше 1 нмдг (17 грн.) п.п. 17.1.4 Закону № 2181
5. За умисне ухилення від сплати податкового зобов'язання або заниження податкового зобов'язання у великих розмірах Якщо платника податків (посадову особу платника податку) засуджено за скоєння злочину щодо ухилення від сплати податків або якщо платник податків декларує переоцінені або недооцінені об'єкти оподаткування, що призводить до заниження податкового зобов'язання у великих розмірах, то він сплачує штраф у розмірі 50% від суми недоплати, але не менше 100 НМДГ (1700 грн.) пп. 17.1.6 Закону № 2181
6. За несплату згодженого податкового зобов'язання протягом граничних строків - при затримці до ЗО календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати, у розмірі 10% узгодженої суми податкового зобов'язання;
- при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступних за останнім днем граничного строку сплати - у розмірі 20% узгодженої суми податкового зобов'язання;
- при затримці понад 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати, - у розмірі 50% узгодженої суми податкового зобов'язання пп. 17.1.7 Закону № 2181
7. За відчуження активів, що перебувають у податковій заставі. У разі, коли платник податку, активи якого перебувають у податковій заставі, відчужує такі активи, без попереднього узгодження податкового органу, якщо таке узгодження є обов'язковим згідно чинного законодавства, платник податку додатково сплачує штраф в розмірі 100% суми податкового боргу, щодо якого виникло право податкової застави пп. 17.1.8 Закону № 2181
8. Виплати грошових сум без попереднього нарахування та сплати податку (обов'язкового платежу) У випадку, коли платник податку здійснив продаж (відчуження) товарів (продукції) або здійснив грошові виплати без попереднього нарахування та сплати податку, збору (обов'язкового платежу), передбаченого чинним законодавством, то платник податку сплачує штраф у подвійному розмірі суми зобов'язань по цьому податку, збору (обов'язковому платежу). Причому сплата штрафу не звільняє платника від адміністративної або кримінальної відповідальності та/або конфіскації товарів (продукції) або коштів відповідно до законодавства пп. 17.1.9 Закону №2181
9. За заниження податкового зобов'язання та самостійне його виявлення
При самостійному виявленні факту заниження податкового зобов'язання до початку перевірки контролюючим органом платник податку повинен сплатити не лише суму недоплати, але і штраф у сумі 10% від вказаної суми. При цьому
адміністративні штрафи, пеня та інші санкції не застосовуються. Це правило не є дійсним, якщо:
а) платник податків не подає податкову декларацію за період, протягом якого відбулася недоплата податкового зобов'язання;
б) судом установлено скоєння злочину посадовими особами платниками податків або фізичною особою - платником податків щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання пп. 17.2 Закону № 2181
Згідно ст. 8 ЗУ "Про підприємництво" №698 - XII від 07.02.91 із змінами та доповненнями, при відкритті або закритті рахунків у банках, суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний направити державному податковому органу, в якому він обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів), повідомлення за встановленою ДПАУ формою. Таке повідомлення протягом 3-х робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку (включаючи день відкриття або закриття) подається особисто або направляється на адресу відповідного державного податкового органу з повідомленням про вручення.
Відповідно до ЗУ " Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ІП та п, 7 ст. 11 ЗУ "Про державну податкову службу в Україні" №509 - XII від 04.12.90 із змінами та доповненнями, органи податкової служби мають право-застосовувати до юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до установ банків, що не подали відповідним органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання документально підтвердженого повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби, штрафні санкції у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Сплата (стягнення) штрафних санкцій прирівнюється до сплати (стягнення) податку та оскарження їх сум.
Відповідальність платників податку за недотримання податкового законодавства та дії, що приводять до цього передбачені Кримінальним кодексом України.
Основними нововведеннями в законодавстві, є збільшення межі кримінальної відповідальності за вказані в пункті 2-4 порушення, та деякі пом'якшення відповідальності у вигляді позбавлення волі (при підвищенні розміру штрафних санкцій по п. 1)
Згідно п. 16 ст. 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" надміру внесені до бюджету суми податку на прибуток, що нараховані за звітний період наростаючим підсумком з початку року, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику податку не пізніше десяти робочих днів з дня одержання письмової заяви такого платника податку.
Відшкодування зайво сплачених податків платникам базується на Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків передбюджетом і державними цільовими фондами" від 21.12.00 р. № 2181 підпункт 15.3.1 пункту 15.3 статті 15. Заяви на повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або на
відшкодування у випадках, передбачених податковими законами, можуть бути надані не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати чи отримання права на таке відшкодування.
Література
1. Закон України "Про систему оподаткування"( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 39, ст.510 ) із змінами за станом на 10.01.2002 внесеними згідно із Законом N 2922-III
2. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 року № 509-XII (в редакції Закону України № 551-IV від 20 лютого 2003 року).
3. Кухарева О.О. Аналіз діючої методики оподаткування фізичних осіб. Дніпропетровськ:ДНУ, 2001 р,
4. ПРАВА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ З ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ (пам'ятка для суб'єктів підприємницької діяльності та громадян).

 
 

Цікаве

Загрузка...