WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Права, обов’язки та відповідальність платників податку - Реферат

Права, обов’язки та відповідальність платників податку - Реферат


Реферат на тему:
"Права, обов'язки та відповідальність платників податку"
1. ПРАВА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ
Статтею 67 Конституції України чітко визначено обов'язок кожного громадянина України сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Але поряд з цим обов'язком платники податків - громадяни України, підприємства, установи та організації наділені певними правами, які дозволяють цивілізовано спілкуватися з працівниками податкових органів: оскаржувати у разі незгоди їхні рішення щодо застосування фінансових санкцій та адміністративних стягнень, отримувати консультації з питань оподаткування, спілкуватися з керівними працівниками податкових органів різних рівнів тощо.
Відповідно до статті 4 Закону України "Про систему оподаткування" платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).
В статті 10 Закону "Про систему оподаткування" визначаються права платників податків і зборів (обов'язкових платежів). Відповідно до зазначеної статті платники податків і зборів (обов'язкових платежів) мають право:
1. подавати державним податковим органам документи, що підтверджують право на пільги щодо оподаткування у порядку, встановленому законами України;
2. одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок, проведених державними податковими органами;
3. оскаржувати у встановленому законом порядку рішення державних податкових органів та дії їх посадових осіб.
Нижче приводиться перелік законодавчих та нормативних актів, що регламентують права платників податків у взаємовідносинах з податковими органами.
- Конституція України (ст.40);
- Закон України від 02.10.96р. №393/96-ВР "Про звернення громадян" (із змінами і доповненнями);
- Закон України від 24.12.93 р. № 3813-XII "Про державну податкову службу в Україні" зі змінами і доповненнями (статті 12, 13,14,25);
- Указ Президента України від 23.07.98 р. № 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності";
- Кодекс України про адміністративні правопорушення;
- Інструкція про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби, затверджена наказом Мінфіну України та ДПА України від 20.04.95 р. за №28 та зареєстрована в Мінюсті України 06.05.95 р. №127/663 (із змінами і доповненнями);
- Положення про порядок розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затверджене наказом ДПА України від 03.03.98 р. №93, зареєстроване в Мінюсті України 17.03.98 р. за №176/2616;
- Інструкція про порядок вилучення посадовими особами органів державної податкової служби України у підприємств, установ та організацій документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів, затверджена наказом ДПА України від 01.07.98 №316;
- Рекомендації щодо застосування адміністративних стягнень за порушення законодавства про оподаткування, розроблені Мінфіном України та Головною Державною податковою інспекцією 22.03.94 р. №04-115/10-1018.
2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Законодавче - нормативна база:
1.Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-III.
За порушення податкового законодавства передбачена фінансове - адміністративна та кримінальна відповідальність платників податків.
Штрафна санкція (штраф) - це плата у фіксованій сумі або у вигляді процентів від суми податкового зобов'язання (без урахування пені і штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами.
Пеня - це плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання.
Нарахування пені починається від першого робочого дня:
а) наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання - при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником податку;
б) наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні - при нарахуванні суми податкового зобов'язання контролюючими органами.
Терміном закінчення нарахування пені є день сплати (прийняття банком платіжного доручення) або, якщо податковий борг погашається шляхом стягнення коштів і активів, - день відчуження активів із права власності.
Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.
Ознаки пені та штрафу наведено в таблиці:
Чим схожі
Чим різняться
Застосовуються при порушенні строків сплати податкового боргу Розмір пені встановлено в розмірі 120% річних облікової ставки НБУ від суми податкового боргу, розміри штрафів застосовується в законодавстві від порушення
Встановлюються у вигляді відсотків від суми податкового боргу
Штрафи встановлюються до податкового зобов'язання без врахування штрафних санкцій та пені. Пеня ж застосовується також і до податкового боргу з штрафними санкціями
Чим більше термін непогашення податкового боргу, тим більше його розмір.
Максимальний розмір штрафу за пп. 17. 1.7 встановлено в розмірі 50% від суми податкового боргу. У свою чергу, розмір пені Законом №2181 не обмежується, але її нарахування припиняється у зв'язку із закінченням строків давності, встановлених ст. 15 Закону №2181
Розмір штрафу має бути узгодженим, тоді як пеня узгодження не потребує
Перелік фінансових санкцій та штрафів за порушення податкового законодавства юридичними чи фізичними особами
№ з/п Вид порушення Розмір штрафних санкцій Підстава для застосування
1 За неподання або несвоєчасне подання 1. органам державної податкової служби податкових декларацій. Платник податків, що не подає податкову декларацію, у визначені законодавством строки, сплачує штраф у розмірі 10 нмдг (170 грн.) за кожне таке неподання або затримку
п.п. 17.1.1 Закону №2181
2. За неподання у встановлені
строки податкової декларації. Контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов'язання і додатково до встановленого штрафу, платник сплачує штраф у розмірі 10% суми податкового зобов'язання .за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше 50% від суми нарахованогозобов'язання та не менше 10 нмгд. п.п. 17.1.2 Закону №2181
З. За заниження
податкового
зобов'язання заявленого
у податковій
декларації
Якщо дані документальних перевірок платника податків свідчать про заниження суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях і контролюючий орган самостійно до нараховує суму податкового зобов'язання платника податків, такий платник податків сплачує штраф у розмірі 5% від суми недоплати за кожний з податкових періодів,

 
 

Цікаве

Загрузка...