WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський баланс - Реферат

Бухгалтерський баланс - Реферат

позначилося на загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу і пасиву балансу також не порушилася. Баланс після другої операції матиме вигляд:
Баланс
(після другої операції)
Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
Основні засоби 690000 Статутний капітал (+30 000) 840000
Матеріали 150000 Прибуток (-30 000) 20000
Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 360000
Каса 16000 Постачальники 40000
Рахунки в банках 70000 Цільове фінансування 20000
Разом 950000 Разом 950000
До операцій такого типу належать: погашення заборгованості постачальникам за рахунок отриманих кредитів банку; утримання прибуткового податку із заробітної плати робітників і службовців, що підлягає перерахуванню до бюджету, та ін.
Операція 3.Оприбутковано на склади підприємства матеріали, придбані у постачальників, на суму 50 000 грн.
Внаслідок третьої операції відбулося збільшення запасів матеріалів на складах підприємства на 50000 грн. Відповідно залишок по статті балансу "Матеріали" становитиме тепер 200000 грн. (150000 + 50000). Одночасно відбулося збільшення заборгованості постачальникам за одержані матеріали на цю ж суму. Залишок по статті "Постачальники" зросте до 90000 грн. (40000 + 50000).
Ця операція відрізняється від попередньої: вона водночас вносить зміни в актив і пасив балансу. Проте, оскільки зміни у статтях активу і пасиву відбулися на одну і ту ж суму (в бік збільшення), то загальний підсумок балансу також збільшиться, але рівність його не порушиться.
Баланс після третьої операції матиме вигляд:
Баланс
(після третьої операції)
Актив Сумі грн. Пасив Сума, грн.
Основні засоби 690000 Статутний капітал 840000
Матеріали (+50000) 200000 Прибуток 20000
Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 30000
Каса 16000 Постачальники (+50000) 90000
Розрахунки в банках 70000 Цільове фінансування 20000
Разом 1000000 Разом 1000000
До операцій такого типу можна віднести: зарахування кредиту, наданого банком, на рахунок підприємства; зарахування на баланс основних засобів, введених в експлуатацію, з одночасним збільшенням статутного капіталу як джерела їх утворення; нарахування заробітної плати працівникам з одночасним збільшенням витрат виробництва та ін.
Операція 4. Перераховано з поточного рахунка підприємства банку для погашення заборгованості по раніше одержаному кредиту в сумі 30000 грн.
Ця операція викликала зменшення грошових коштів на поточному рахунку підприємства в сумі 30000 грн., залишок на якому тепер становить 40000 грн. (70000 - 30000), і водночас - зменшення заборгованості банку по раніше одержаному кредиту на цю ж суму; в результаті залишку на пасивному рахунку "Кредити банків" не буде (30000-30000). Отже, ця стаття пасиву балансу виключається.
Четверта операція, як і третя, вносить зміни одночасно у дві статті балансу - активну і пасивну. У зв'язку з тим, що актив і пасив зменшується на одну і ту ж суму (ЗО 000), рівність підсумків у цьому випадку зберігається, а загальний підсумок балансу зменшиться і становитиме 970 000 грн. (1000000-30000).
Після відображення четвертої операції баланс матиме такий вигляд:
Баланс
(після четвертої операції)
Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
Основні засоби 690000 Статутний капітал 840000
Матеріали 200000 Прибуток 20000
Незавершене виробництво 24 000 Кредити банків (-30000) -
Каса 16 000 Постачальники 90000
Розрахунки в банках (-60 000) 70 000 Цільове фінансування 20 000
Разом 970 000 Разом 970 000
До операцій такого типу належать: списання з балансу основних засобів і, відповідно, зменшення статутного капіталу; погашення заборгованості (з поточного або іншого рахунка) постачальникам за матеріали, підрядчикам за надані послуги; перерахування до бюджету податків та інших платежів тощо.
Розглянуті чотири операції охоплюють всі можливі варіанти змін у балансі і дають змогу зробити такі висновки.
1. Кожна господарська операція вносить зміни не менше ніж у дві статті балансу. Це зумовлено особливостями кругообігу засобів, у процесі якого відбуваються зміни або в складі засобів господарства, або в складі їх джерел, або одночасно і в складі засобів і в складі джерел їх формування.
2. Усі господарські операції за характером змін, які вони викликають у складі засобів та джерелах їх формування (тобто в активі і пасиві балансу), поділяються на чотири типи.
Операції першого типу, що характеризують зміни у складі господарських засобів, зумовлюють зміни в активі балансу: одна стаття активу збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Загальний підсумок балансу при цьому не змінюється. Цей тип змін у балансі можна відобразити так: +А -А (плюс актив, мінус актив), або за такою схемою:
І. Схема змін в активі балансу
Баланс
Актив Пасив
Збільшення статті активу (+) Пасив залишається без змін;
Зменшення статті активу (-)
Підсумок балансу не змінюється
Операції другого типу, що викликають зміни у джерелах формування господарських засобів, призводять до змін двох статей пасиву балансу: одна стаття пасиву збільшується, а друга - зменшується на одну і ту ж суму. Загальний підсумок балансу при цьому також не змінюється. Другий тип змін у балансі можна відобразити так: +П - П (плюс пасив, мінус пасив) або за такою схемою:
II. Схема змін у пасиві балансу
Баланс
Актив Пасив
Актив залишається без змін Збільшення статті пасиву (+)
Зменшення статті пасиву (-)
Підсумок балансу не змінюється
Операції третього типу, що характеризують надходження, додаткове залучення господарських засобів в оборот підприємства, зумовлюють збільшення залишків на одну і ту ж суму на відповідних статтях активу і пасиву балансу. Загальний підсумок балансу при цьому також збільшується, але рівність підсумків активу і пасиву не порушується (оскільки збільшення відбувається на одну і ту ж суму). Цей тип змін можна відобразити формулою: +А +П (плюс актив і плюс пасив) або за такою схемою:
ІІІ. Схема активно-пасивних змін балансу в напрямку збільшення
Баланс
Актив Пасив
Збільшення статей активу (+) Збільшення статей пасиву
Підсумок

 
 

Цікаве

Загрузка...