WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський баланс - Реферат

Бухгалтерський баланс - Реферат

ПЛАНБухгалтерський баланс
1. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова
2. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями
3. Форма, структура і зміст балансу
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
1. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова
Для забезпечення оперативного керівництва діяльністю підприємства необхідна достовірна інформація про наявні у господарстві ресурси, їхній склад і розміщення, а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію, узагальнену і згруповану у відповідному порядку, одержують за допомогою бухгалтерського балансу.
Бухгалтерський баланс є способом економічного групування і узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів за складом і розміщенням та за джерелами їх утворення і цільовим призначенням на певну дату.
Як правило, баланс складають на останній день звітного періоду (місяця, кварталу, року).
Для роздільного відображення господарських засобів та їхніх джерел формування баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення господарських засобів, а в правій, що називається пасивом ,- джерела утворення засобів і цільове призначення їх.
Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так:
Баланс
Актив Пасив
Склад і розміщення господарських засобів Сума Джерела утворення і цільове призначення господарських засобів Сума
Актив і пасив балансу складаються з окремих статей, кожна з яких відображає величину певного економічно однорідного виду засобів або їх джерел. В активі балансу містяться статті, на яких відображаються матеріальні цінності, нематеріальні активи, грошові кошти, кошти у розрахунках, вилучені кошти; в пасиві - статті, на яких відображаються джерела формування господарських засобів (статутний, додатковий, резервний капітал, прибуток, кредити банків, зобов'язання по розрахунках та ін.).
У спрощеному вигляді баланс можна подати так:
Баланс
Актив Сума, грн Пасив Сума, грн
Основні засоби 690000 Статутний капітал 810000
Матеріали 150000 Прибуток 50000
Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 30000
Каса 1000 Постачальники 40000
Рахунки в банках 85000 Цільове фінансування 20000
Разом 950000
Разом 950000
Як видно з прикладу, загальні підсумки активу і пасиву балансу рівні між собою. Це обов'язкова умова правильності його складання. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображені у вартісному вимірнику одні і ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними ознаками: в активі - за складом і розміщенням, в пасиві - за джерелами їх утворення і цільовим призначенням. Кожен вид господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх утворення, відображене в пасиві балансу. Підсумок активу не може бути більшим або меншим за підсумок пасиву, оскільки загальна вартість майна господарства завжди повинна дорівнювати сумі тих джерел, за рахунок яких воно утворене. На цьому і ґрунтується назва балансу, оскільки термін "баланс" означає "рівність, рівновага" .
Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених в облікових записах або при складанні самого балансу.
2. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями
Бухгалтерський баланс, як відомо, відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів господарства та джерел їх формування на певну дату. Проте в процесі господарської діяльності відбувається безперервний рух засобів, зміна їх складу, розміщення та зміни у джерелах їх формування. Засоби та їх джерела під впливом господарських операцій збільшуються або зменшуються, внаслідок чого змінюються й окремі статті балансу. В окремих випадках ці зміни зумовлюють появу нових статей балансу або зникнення інших.
Для з'ясування характеру цих змін, розуміння їхнього змісту; складемо баланс з невеликою кількістю статей і розглянемо кілька господарських операцій.
Баланс (початковий)
Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
Основні засоби 690 000 Статутний капітал 810 000
Матеріали 150000 Прибуток 50000
Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 30000
Каса 1 000 Постачальники 40000
Рахунки в банках 85000 Цільове фінансування 20000
Разом 950000 Разом 950 000
Протягом місяця на підприємстві були здійснені такі господарські операції.
Операція 1. Оприбутковано у касу грошові кошти, одержані в банку з поточного рахунка підприємства, в сумі 15 000 грн.
Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшився на 15 000 грн. і сума по статті "Каса" становитиме 16 000 грн. (1000+15000). Водночас на поточному рахунку підприємства кошти на 15 000 грн. зменшилися і по статті активу балансу "Рахунки в банках" залишок становитиме 70 000 грн. (85 000-15 000).
Як бачимо, відбулося тільки переміщення грошових коштів, а загальна сума їх не змінилася, відповідно і підсумок балансу залишився тим самим. Рівність підсумків активу і пасиву балансу не порушилася.
Після першої операції баланс матиме такий вигляд:
Баланс
(після першої операції)
Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
Основні засоби 690000 Статутний капітал 810000
Матеріали 150000 Прибуток 50000
Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 360000
Каса (+ 15000) 16000 Постачальники 40000
Рахунки в банках (-15000) 70000 Цільове фінансування 20000
Разом 950000 Разом 950000
До операцій такого типу належать: відпуск матеріалів у виробництво, надходження заборгованості від дебіторів у касу або, на поточний рахунок підприємства, видача коштів із каси підзвітним особам, оприбуткування готової продукції із виробництва та ін.
Операція 2. Зараховано на збільшення статутного капіталу прибуток у сумі 30000 грн.
У результаті цієї операції відбулися зміни в джерелах засобів: сума прибутку зменшилася на З0000 грн. (було 50000, залишилося 20000), а статутний капітал одночасно збільшився на цю суму (було 810000, стало 840000). Отже, друга операція внесла зміни тільки у статті пасиву балансу: вона зумовила тільки перегрупування у джерелах засобів, що не

 
 

Цікаве

Загрузка...