WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Поняття та види фінансових інвестицій, їх облік - Контрольна робота

Поняття та види фінансових інвестицій, їх облік - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з предмету "Бухгалтерський облік"
на тему:
Поняття та види фінансових
інвестицій, їх облік
Фінансові інвестиції характеризуються певними особливостями, основними з яких є:
І) використання у двох напрямах: перший - отримання додаткового інвестиційного доходу у процесі користування вільними грошовими активами; другий - їх протиінфляційний захист;
2) надання суб'єкту підприємницької діяльності вибору широкого діапазону інструментів інвестування за шкалою "дохідність - ризик" та "дохідність - ліквідність";
3) виходячи з багатогранної інфраструктури фінансового ринку, пильніший та змістовніший моніторинг у процесі фінансового інвестування.
Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснювати фінансове інвестування у таких формах:
1) вкладення капіталу до статутних фондів спільних підприємств;
2) вкладення капіталу у прибуткові види грошових інструментів;
3) вкладення капіталу у прибуткові види фондових інструментів.
Інвестиціями у виробничі фонди (реальними інвестиціями) виступають вкладення капіталу у засоби виробництва, а також інвестиції, спрямовані на приріст матеріально-технічних запасів. Існують такі види реальних інвестицій:
o інвестиції оновлення, що здійснюються за рахунок коштів фонду відтворення засобів праці, що були спожиті у виробничому циклі;
o інвестиції розширення, або чисті інвестиції, які здійснюються за рахунок частини національного доходу або за рахунок фонду чистого нагромадження.
Інвестиції оновлення разом з інвестиціями розширення являють собою валові інвестиції.
Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції у таких формах:
1. пайова участь іноземних інвесторів у підприємствах України;
2. створення підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам;
3. придбання діючих підприємств;
4. придбання рухомого і нерухомого майна (земельні ділянки, будинки, обладнання, транспорт та ін.)
В цілому потрібно відзначити, що в Україні спостерігається поступове становлення ринкових організаційних структур. Сформовані та діють нові інституції, які регулюють або забезпечують зовнішньоекономічну діяльність, формується мережа фірм та організацій, які надають методичну, консультаційну та практичну допомогу веденню міжнародного бізнесу на території України.
Довгострокові фінансові інвестиції - це інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, інші фінансові інвестиції.
Поточні фінансові інвестиції - фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентом грошових коштів).
Облік капітальних інвестицій (pax. № 15)
При організації бухгалтерського обліку капітальних інвестицій необхідно керуватися відповідними законодавчими і нормативними документами, а саме:
1. Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16 липня 1999 р.
2. Законом України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.97 р. зі змінами і доповненнями.
3. Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість № 141 від 01.07.97 р.
4. Вказівками про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України № 112 від 31.05.96 р.
Капітальні інвестиції - це витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їх частин, обладнання, інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-пошукові роботи, геологорозвідувальні і бурові роботи, а також витрати на відведення земельних ділянок і переселення у зв'язку з будівництвом, на підготовку кадрів для підприємств, що будуються, та ін.
Для обліку витрат, пов'язаних з придбанням або створенням матеріальних і нематеріальних активів, застосовується рахунок № 15 "Капітальні інвестиції" . Цей рахунок виконує більш широку функцію, ніж діючий до 2000 р. рахунок № 33 "Капітальні вкладення", оскільки на ньому ведеться також облік обладнання для встановлення та операцій з придбання або створення нематеріальних активів.
Усі підприємства при відображенні джерел фінансування, капітальних інвестицій використовують рахунок № 48 "Цільове фінансування і цільові інвестиції".
Джерелами фінансування можуть бути:
- кошти державного бюджету, кредити банку, цільове фінансування і цільові надходження, прибуток підприємства, позикові кошти, вклади засновників до Статутного капіталу, кошти від продажу акцій під розширення виробництва, реконструкцію або модернізацію, інші джерела.
Підприємства для здійснення капітальних інвестицій можуть використовувати кредити банків на підставі кредитної угоди з банком (відповідно до постанови Правління, Національного банку України № 36 від 04.02.98 р. та Інструкції № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", підпункт 2.1.3).
Підприємства при відображенні кредитів банків використовують рахунки № 50 "Довгострокові позики", № 60 "Короткострокові позики".
Примітка. "Вхідний" ПДВ включається до балансової вартості відповідної групи основних засобів, якщо:
- підприємство-одержувач або постачальник не зареєстровані як платники ПДВ;
- придбаний об'єкт (або виготовлений) використовується в операціях, які згідно зі ст. З Закону про ПДВ не є об'єктом оподаткування, або в операціях, звільнених від оподаткування (ст. 5 Закону про ПДВ).
Вхідний ПДВ списується на рахунки обліку відповідних джерел фінансування записом:
Дебет рахунка № 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".
Кредит рахунка № 37 "Розрахунки з різними дебіторами", якщо придбані основні засоби, що не підлягають амортизації, тобто у такому випадку ПДВ не включається ані до податкового кредиту, ані до первісної вартості основних засобів.
Облік довгострокових фінансових інвестицій (рах. № 14 замість № 58)
Рахунок № 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери

 
 

Цікаве

Загрузка...