WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкові злочини - Реферат

Податкові злочини - Реферат


Реферат на тему:
Податкові злочини
Ефективна дія системи оподаткування в Україні неможлива без інституту відповідальності. В ст.67 Конституції України сказано: "Кожен зобов'язаний сплачувати податки та збори в порядку і розмірі, встановлених законом". Кожен із суб'єктів податкових правовідносин зобов'язаний дотримуватися норм податкового права. І в разі порушення цих норм держава застосовує заходи примусу. До відповідальності можуть бути притягнуті всі учасники податкових правовідносин: платники податку, податкові органи та їх посадові особи, особи, що сприяють сплаті податків (банки, інші кредитні установи, їх керівники).
В широкому значенні під "податковим правопорушенням" розуміють будь-які порушення норм податкового права, за які передбачене застосування санкцій, фінансово-правових норм, притягнення до адміністративної, кримінальної чи дисциплінарної відповідальності.
У вузькому значенні - це правопорушення, за які застосовуються тільки фінансові санкції.
Об'єктом податкового правопорушення є суспільні правовідносини, що виникають з приводу сплати податків, інших обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових позабюджетних фондів.
Суб'єктом податкового правопорушення може бути:
1) платник податку. Якщо платник податку - юридична особа чи її відокремлений підрозділ, то до відповідальності може бути притягнуто їх посадових осіб;
2) органи державної податкової служби України, їх посадові особи (митні органи у випадку, коли згідно діючого законодавства на них покладено обов'язок здійснювати контроль за справлянням і перерахуванням податків під час ввезення товарів на митну територію України);
3) особи, що сприяють сплаті податків (наприклад, банки).
Об'єктивну сторону податкового правопорушення складають протиправні дії чи бездіяльність суб'єкта податкових правовідносин, що призводять до ненадходження коштів до доходної частини бюджету чи державних цільових позабюджетних фондів.
Платник податку може бути притягнутий до відповідальності у разі:
- ухилення від сплати податку, іншого обов'язкового платежу;
- заниження об'єкта оподаткування;
- несвоєчасної сплати податку, іншого обов'язкового платежу;
- неподання (несвоєчасного подання) податкових декларацій, розрахунків, інших документів, необхідних для обчислення податків, обов'язкових платежів до податкових органів;
- неподання (несвоєчасного подання) до банку платіжних доручень на сплату податків, інших обов'язкових платежів;
- недопущення перевіряючих для обстеження приміщень, що використовуються для отримання доходів, тощо.
Не сплачені у встановлені строки податки, інші обов'язкові платежі до бюджету, державних цільових фондів, пеня та штрафи, застосовані до платника, визнаються податковою заборгованістю.
За наявності податкової заборгованості платник не буде притягуватись до юридичної відповідальності у випадку:
- надання йому відстрочки (розстрочки) на умовах податкового кредиту;
- списання податкової заборгованості, яке провадиться у випадках, передбачених законами України (наприклад, ст.18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-ІІІ від 21.12.2000р.);
- реструктуризації податкової заборгованості, що здійснюється відповідно до законодавства України (наприклад, згідно Закону України від 5 березня 1997 р. "Про реструктуризацію заборгованості Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь").
Що стосується суб'єктивної сторони податкового правопорушення, то наявність вини є необхідною умовою для притягнення правопорушника до адміністративної, кримінальної, дисциплінарної відповідальності.
При застосуванні до платників фінансових санкцій достатньо лише самого факту порушення, незалежно від наявності чи відсутності вини і наслідків фінансово-господарської діяльності.
Лише платники податку на прибуток при допущенні незначної арифметичної помилки не притягуються до відповідальності (згідно з п. 20.5 ст. 20 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств").
За порушення податкового законодавства передбачена фінансове - адміністративна та кримінальна відповідальність платників податків.
Штрафна санкція (штраф) - це плата у фіксованій сумі або у вигляді процентів від суми податкового зобов'язання (без урахування пені і штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами.
Пеня - це плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання.
Нарахування пені починається від першого робочого дня:
а) наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання - при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником податку;
б) наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні - при нарахуванні суми податкового зобов'язання контролюючими органами.
Терміном закінчення нарахування пені є день сплати (прийняття банком платіжного доручення) або, якщо податковий борг погашається шляхом стягнення коштів і активів, - день відчуження активів із права власності.
Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.
Ознаки пені та штрафу наведено в таблиці 1:
Таблиця 1
Ознаки пені та штрафу
Чим схожі
Чим різняться
Застосовуються при порушенні строків сплати податкового боргу Розмір пені встановлено в розмірі 120% річних облікової ставки НБУ від суми податкового боргу, розміри штрафів застосовується в законодавстві від порушення
Встановлюються у вигляді відсотків від суми податкового боргу
Штрафи встановлюються до податкового зобов'язання без врахування штрафних санкцій та пені. Пеня ж застосовується також і до податкового боргу з штрафними санкціями
Чим більше термін непогашення податкового боргу, тим більше його розмір.
Максимальний розмір штрафу за пп. 17. 1.7 встановлено в розмірі 50% від суми податкового боргу. У свою чергу, розмір пені Законом №2181 не обмежується, але її нарахування припиняється у зв'язку із закінченням строків давності, встановлених ст. 15 Закону №2181
Розмір штрафу має бути узгодженим, тоді як пеня узгодження не потребує
Таблиця 2
Перелік фінансових санкцій та штрафів за порушення податкового законодавства юридичними чи фізичними особами
№ з/п Вид порушення Розмір штрафних санкцій Підставадля застосування
1 За неподання або несвоєчасне подання 1. органам державної податкової служби податкових декларацій. Платник податків, що не подає податкову декларацію, у визначені законодавством строки, сплачує штраф у розмірі 10 нмдг (170 грн.) за кожне таке неподання або затримку
п.п. 17.1.1 Закону

 
 

Цікаве

Загрузка...