WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалторський облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі - Реферат

Бухгалторський облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі - Реферат

то суму ПДВ за підсумком касових апаратів можна перевірити, помноживши суму роздрібного товарообігу за звітний місяць на 20% і поділивши на 120. У нашому прикладі: 32280 х 20%:120 = 5380 грн.
За даними прикладу 3 і складеного розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, згідно з Інструкцією необхідно скласти бухгалтерські проводки:
1. Дт 80 - Кт 42-2 - 9051
2. Дт 80 - Кт 68 - 5380 - на суму податкового зобов'язання з ПДВ
Дт 80 - Кт 80 - 3671 - на суму реалізованої торговельної націнки
або зробити рівнозначні бухгалтерські записи:
Дт 42-2 - Кт 68 - 5380
Дт 42-2 - Кт 80 - 3671
На підприємствах громадського харчування та оптово-збутових підприємствах, що обліковують товари на складах за продажними цінами роздрібної торгівлі, розрахунок реалізованих товарних надбавок і відображення їх в бухгалтерському обліку здійснюються аналогічно як в роздрібній торгівлі.
При розрахунку реалізованих товарних надбавок треба врахувати товарні надбавки, що нараховані в сумі ПДВ на товари, за які здійснена передоплата постачальникам, але на торговельне підприємство ці товари в звітному місяці не надійшли (якщо підприємство згідно з пунктами 3 і 5 Інструкції такі записи здійснює). Це можна зробити по-різному, але, на наш погляд, найбільш доцільно і економічно обгрунтовано треба здійснити його в наступному порядку:
1. В розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, виключити суму ПДВ на товари, що передоплачені в звітному місяці, але ще не надійшли (Дт 41 - Кт 42-2 або 42-3), зменшивши суму товарних надбавок в гр. 2 розрахунку.
2. На суму початкового сальдо на рахунку 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли", необхідно зменшити суму товарних надбавок на початок місяця в гр. 1 розрахунку.
3. В гр. 5 розрахунку зменшити суму залишку товарів на кінець звітного місяця на суму кінцевого сальдо на субрахунку "ПДВ на товари, що не надійшли".
В теперішніх умовах торговельної діяльності підприємства роздрібної торгівлі поряд з продажем товарів населенню за готівку здійснюють також операції з відвантаження (відпуску) товарів дрібним оптом і оптом іншим підприємствам і установам. У зв'язку з цим податок на додану вартість від суми реалізації товарів покупцям - платникам ПДВ дрібним оптом та оптом в сумі податкових зобов'язань згідно з виданими покупцям товарів податковими накладними має бути списаний в кінці місяця з рахунку 46 "Реалізація" бухгалтерськими проводками:
Дт 46 - Кт 67, субрахунок 1 "З податкових зобов'язань" - на суму податкових зобов'язань з реалізації товарів, які були передоплачені покупцями, або
Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суму податкових зобов'язань з відвантажених (реалізованихЇ але не оплачених покупцями товарів.
При відображенні в обліку реалізації товарів і валового доходу на підприємствах роздрібноі торгівлі необхідно враховувати наступне:
1. Реалізація товарів населенню за готівку відображається на рахунку 46 "Реалізація" по дебету і кредиту в продажних цінах, а сума ПДВ з роздрібного продажу товарів визначається за спеціальним розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, згідно з пунктом 5 Інструкції і на рахунку 46 не відображається.
2. При наявності на підприємстві операцій з дрібнооптового і оптового відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ облік реалізації товарів за безготівковим розрахунком повинен вестись на окремому субрахунку або аналітичному рахунку з врахуванням методології обліку реалізації товарів в торгівлі та визначенням і відображенням на цьому рахунку податку на додану вартість згідно з виписаними покупцям товарними документами та податковими накладними.
3. Фінансовий результат від здійснення дрібнооптових і оптових операцій на рахунку 46 "Реалізація" окремо не визначається і не відображається, бо визначається він за розрахунком реалізованих товарних надбавок за звітний місяць одним розрахунком.
На підприємствах роздрібної торгівлі, що здійснюють також дрібнооптовий і оптовий відпуск товарів покупцям - платникам ПДВ, товарні надбавки, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, в тому числі ПДВ, визначаються за цим же розрахунком (табл. 1). Але ПДВ в цьому разі складається із двох частин:
1. ПДВ від обороту з дрібнооптового і оптового відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ за даними податкових накладних, що списується з окремого субрахунку (налітичного рахунку) до рахунку 46 "Реалізація".
2. ПДВ від обороту з роздрібного продажу товарів за даними касових апаратів згідно з розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, в тому числі ПДВ і реалізована торговельна націнка (валовий дохід торгівлі).
Тому при визначенні і відображенні в бухгалтерському обліку податку на додану вартість за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до товарів, реалізованих за місяць, необхідно врахувати, що сума ПДВ з дрібнооптового і оптового продажу товарів уже відображена в обліку на субрахунку (аналітичному рахунку) "Реалізація товарів оптом" до рахунку 46 на підставі відповідних податкових накладних (Дт 46 - Кт 67-1 і Дт 46 - Кт 68). А сума ПДВ від обороту з продажу товарів у роздріб визначається за даними касових апаратів і відображається в обліку на підставі розрахунку товарних надбавок записом Дт 80 - Кт 68.
В даному випадку можливий і інший варіант обліку: реалізація товарів у роздріб і реалізація товарів дрібним оптом та оптом відображається на одному субрахунку 46-2 "Реалізація товарів у роздріб" з відображенням суми обороту з реалізаціі за роздрібними цінами та відпуску їх оптом за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, по кредиту цього рахунку. А сума податкових зобов'язань з ПДВ, що відносяться до реалізованих товарів, складатиметья із сум ПДВ згідно з даними касових апаратів (Дт 80 - Кт 68) і ПДВ від обороту з оптової реалізації товарів за даними відповідних податкових накладних (Дт 46 - Кт 67-1 і Дт 46 - Кт 68). Але це складніший, не наглядний та недоцільний варіант.
Слід підкреслити, що після 1.10.97 р. облік реалізації товарів і відображення в обліку ПДВ і торговельної націнки став значно складнішим, але Інструкцією регламентується він недостатньо. До того ж вибрані не найбільш раціональні варіанти обліку. Тому в практиці роботи бухгалтерів підприємств роздрібної торгівлі виникають певні труднощі, допускаються помилки в облікових записах.
Правильне визначення і відображення в обліку торговельної націнки, що відноситься до реалізованих товарів (валовогодоходу торгівлі) і податкових зобов'язань з податку на додану вартість має важливе значення для визначення рентабельності й оцінки ефективності торговельної діяльності підприємства, для забезпечення своєчасних і повних розрахунків з бюджетом з ПДВ.
Професор І. Павлюк
10 травня 1999 р.
тел. (034-33)-2-01-38

 
 

Цікаве

Загрузка...