WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова міліція - Контрольна робота

Податкова міліція - Контрольна робота

Кабінету Міністрів України від 22.07.1999 р. для створення у структурі податкової міліції підрозділів оперативного забезпечення примусового стягнення податкової заборгованості було додатково виділено ДПА України 3000 посад - начальницького складу податкової міліції.
Слід зазначити, що після отримання з МВС України 4,7 тис. штатних одиниць, це був єдиний випадок додаткового збільшення Урядом штатів податкової міліції. Всі інші її підрозділи створювалися ДПА України за рахунок перерозподілу наявної штатної чисельності служби.
На сьогодні у податковій міліції діють такі структурні підрозділи: оперативні; слідчі; дослідчих перевірок; оперативного документування; оперативних заходів по скороченню податкової заборгованості; боротьби з незаконним обігом товарів; боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів та відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом; боротьби з фіктивними підприємствами і незаконним відшкодуванням податку на додану вартість; боротьби з корупцією та безпеки; фізичного захисту та охорони; оперативно-аналітичні; кадрового і тилового забезпечення.
Всього штат податкової міліції складає понад 14 тис. працівників, з яких понад 3 тис. є податковими ревізорами та іншими вільнонайманими працівниками. Чисельність працівників, які безпосередньо не займаються боротьбою зі злочинністю у сфері оподаткування, а виконують допоміжні функції, складає лише 5,2 % від загальної кількості працівників податкової міліції.
На сьогодні податкова міліція складається з центрального апарату (Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління по боротьбі з корупцією і безпеки в органах державної податкової служби) і 438 підрозділів в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі, з яких: обласних - 27; головних відділів - 62; міжрайонних головних відділів - 31; міжрайонних відділів - 33; районних відділів - 113; територіальних відділів - 155; територіальних відділень - 25.
2. Права податкової міліції
Працівникам податкової міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право:
1) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на податкову міліцію;
2) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, а в разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх примусовому приведенню у встановленому законом порядку;
3) складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучати речі та документи, а також застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про правопорушення;
4) накладати в межах своєї компетенції адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів,
5) проводити в порядку дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;
6) здійснювати на підставах і в порядку, встановленому законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомку і звукозапис, прослухування телефонних розмов з метою розкриття злочинів;
7) входити безперешкодно в будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, у тому числі митниць, оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лиху та інших надзвичайних обставинах. У разі опору, вчинення протидії працівник міліції може вжити заходів його подолання;
8) перебувати на земельних ділянках, у житлових та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, запобігання злочину, виявлення й затримання осіб, які його вчинили;
9) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні податкової міліції;
10) вносити відповідним державним органам, громадським об'єднанням або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов'язкові до розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;
11) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку;
12) проводити з участю адміністрації підприємств, установ і організацій огляд виробничих, складських та інших службових приміщень і територій з метою перевірки охорони державного і колективного майна, додержання правил продажу товарів і надання послуг населенню;
13) вимагати від матеріально відповідальних і службових осіб підприємств, установ і організацій відомості та пояснення щодо фактів порушення законодавства, проведення документальних і натуральних перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої та фінансово-господарської діяльності; витребувати і, за потреби, вилучати документи, зразки сировини й продукції, опечатувати каси, приміщення і місця зберігання документів, грошей і товарно-матеріальних цінностей;
14) користуватися безкоштовно всіма видами громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним транспортом.
15) використовувати безперешкодно транспортні засоби, які належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (окрім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, доставки в лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників і їх доставки в міліцію. Транспортні засоби, які належать підприємствам,установам і організаціям, використовують із цією метою безкоштовно. Використання з цією метою транспортних засобів, які належать громадянам, підлягає відшкодуванню останнім.
16) користуватися в невідкладних випадках безперешкодно і безкоштовно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх згодою.
17) користуватися безплатно засобами масової інформації з метою встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх вчинили, свідків, потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які пропали безвісти, та з іншою метою, що пов'язана з необхідністю подання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у зв'язку з виконанням податковою міліцією покладених на неї обов'язків.
18) матеріально і морально заохочувати громадян, які надають допомогу в охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю;
19) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю;
20) видавати в разі небезпеки для життя і здоров'я особам, узятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку. Службові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, зобов'язані не протидіяти працівникам податкової міліції в реалізації ними зазначених прав. У свою чергу,

 
 

Цікаве

Загрузка...