WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова звітність платників податків - Реферат

Податкова звітність платників податків - Реферат

з ПДВ
1 2 3 4
1. Дохід від продажу товарів, робіт, послуг (рядок 1) Загальний обсяг продажу (рядок 5 колонка А) Винятки для експортерів: дохід від продажу в цьому випадку виникає за першою подією (наприклад, зарахування валютної виручки); експортованими, тобто такими, що мають бути відображеними за рядком 2.1 декларації з ПДВ, товари вважаються за датою вивезення згідно з ВМД (пп. 6.2.1 п. 6.2 ст. 6 Закону №168); згідно з пп. 7.3.8. п. 7.3. ст. 7 Закону №168, попередня оплата при експорті не є підставою для виникнення податкових зобов'язань
2. Витрати, пов'язані зпридбанням матеріальних активів (виконанням робіт, наданням послуг) для їх подальшого використання у власній господарській діяльності (рядок 12.1) Сума рядків 10 - 13 (колонка А) 1) До рядка 12.1 декларації про прибуток не входить вартість придбаних основних засобів (нематеріальних активів), у той час як до колонки А рядків 10 - 13 декларації з ПДВ ці суми входять.
2) Для включення вартості придбаних товарів до валових витрат податкова накладна не потрібна, в той час як пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 4 Закону №168 суворо забороняє включення до податкового кредиту непідтверджених податковиминакладними сум.
3) За наявності пільг з ПДВ або здійсненні операцій, звільнених від оподаткування, потрібно враховувати вимоги пп. 7.4.2, 7.4.3 п. 7.4 ст. 7 Закону №168.
4) Роботи, послуги, отримані від нерезидента, відображаються за рядком 12.4 декларації про ПДВ у періоді, наступному після їх включення до рядка 7 (зобов'язань). У декларації про прибуток діє правило першої події, і через різні звітні періоди порівняння може бути некоректним
3. Здійснення товарообмінних (бартерних) операцій (рядок 1.2 додатка "А") Товарообмінні (бартерні) опера-ції (рядок 5.1 ко-лонка А) При ЗЕД-бартері потрібно враховувати вимоги ст. 7 Закону України від 20.12.2001 р. №2905-ІІІ "Про Державний бюджет України на 2002 рік"
4. Додаток "М" "Розрахунок амортизаційних відрахувань" Придбання основних засобів Цю рівність за даними тільки декларацій встановити фактично неможливо, оскільки в декларації про ПДВ окремого рядка щодо придбання основних засобів немає. Однак складнішим методом перевірки є такий:
- за додатком "М" до декларації про прибуток встановити приріст балансової вартості груп основних засобів за звітний період, враховуючи амортвідрахування, - це й буде вартість придбаних ОЗ (якщо, звичайно, не йдеться про переоцінку, індексацію);
- отриману суму додати до показника за рядком 12.1 декларації про прибуток підприємства, тоді результат повинен дорівнювати сумарному значенню рядків 10 - 13 (колонка А) декларації про ПДВ
Потрібно зазначити, що через велику кількість нюансів як у Законі "Про оподаткування прибутку підприємств", так і в Законі "Про ПДВ", таке порівняння має інколи символічний характер і орієнтуватися на нього можна лише з урахуванням усіх особливостей діяльності підприємства. Це стосується насамперед підприємств з великою кількістю видів діяльності, платників-пільговиків, виконавців довгострокових договорів, ЗЕД-контрактів тощо. У графі 4 таблиці 1 наведені деякі застереження з цього приводу.
Отже, якщо в податкового інспектора "не йдуть" звітні дані з прибутку та ПДВ, треба з'ясувати насамперед ситуацію: а чи можлива взагалі така рівність за ваших умов, якщо ні - грамотно аргументуйте появу розбіжностей.
7. Взаємозв'язок між податковою та фінансовою звітністю
Багато розбіжностей між принципами визнання доходів і витрат у податковому та бухгалтерському обліку тим не менше не виключає взаємозв'язок фінансової і податкової звітності. Розглянемо декларацію про прибуток підприємства, баланс і звіт про фінансові результати (квартальну фінансову звітність, див. таблицю 2).
Таблиця 2
Взаємозв'язок між податковою та фінансовою звітністю
Зміст податкових показників, що порівнюються за даними фінансової звітності Порівняння звітних даних Обґрунтування наведеного взаємозв'язку та можливі винятки (особливості зіставлення)
Декларація про прибуток підприємства Форми фінансової звітності
1. Приріст (убуток) балансової вартості купованих товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та
залишках готової продукції Рядок 13, графа 3 Баланс (форма №1 - П(С)БО 2) Баланс (форма №1м - П(С)БО 25) Облік приросту (убутку) ТМЦ ведеться згідно з п. 5.9 ст. 5 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств". Якщо результатом буде приріст - ця сума віднімається від сум валових витрат; якщо убуток - навпаки, збільшує
їх величину. Розрахунки відображаються у окремих відомостях, що складаються згідно з додатками до Порядку ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім
активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах), затвердженого наказом Мінфіну України від 11.06.98 р. №124. Відповідно до пп. 2.1 п. 2 Порядку №124, відомості заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку про балансову вартість матеріальних цінностей, обліковувану за П(С)БО 9 "Запаси", є підстави для порівняння показників, наведених у балансі та рядку 13 декларації про прибуток.
Увага!
Облік приросту (убутку) ТМЦ з метою оподаткування ведеться тільки щодо тих матеріальних цінностей, витрати на придбання яких згідно із Законом №283 включаються до
валових витрат. Наприклад, у розрахунку не беруть участі ТМЦ, отримані безоплатно, ПММ для легкових автомобілів тощо.
При веденні обліку приросту (убутку) вартості матеріальних ресурсів у незавершеному виробництві і залишках готової продукції визначається вартість не всього незавершеного виробництва або залишків готової продукції, а лише вартість матеріальних ресурсів, які використані у виробництві продукції
(робіт, послуг). Методика розрахунку частки матеріалів у незавершеному виробництві наведена в пп. 2.3 п. 2 Порядку №124. Тому при звірянні потрібно певним чином відкоригувати показники балансу.
(Рядок 100 + рядок 110 + рядок 120 + рядок 130 + рядок 140 графа 4) - (рядок 100 + рядок 110 + рядок 120 + рядок 130 + рядок 140 графа 4 зві-ту за попе- редній

 
 

Цікаве

Загрузка...