WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова звітність платників податків - Реферат

Податкова звітність платників податків - Реферат

(за погодженням з контролюючим органом) на магнітних носіях чи в іншій формі, що дає змогу провадити комп'ютерну обробку інформації.
Платник податків повинен подавати на вимогу контролюючого органу інформацію, необхідну для перевірки наданої податкової звітності.
Податкова звітність за місцевими податками і зборами подається до органів державної податкової служби у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, якщо інше не встановлено цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування.
4. Внесення змін до податкової звітності
У разіколи у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, такий платник податків зобов'язаний подати нову податкову декларацію, що містить виправлені показники. Штрафні санкції та пеня в цьому випадку на нараховану суму податкового зобов'язання до платника податку не застосовуються крім випадків, передбачених цим Кодексом.
иправлення помилок, описок у податковій звітності підтверджується підписом осіб, які її підписали під час подання, із зазначенням дати виправлення.
5. Податковий облік та податкова звітність
На суб'єктів підприємництва, що зареєстровані як платники ПДВ, поширюються всі норми Закону України "Про податок на додану вартість" , у тому числі й щодо ведення податкового обліку, книг обліку придбання та книг обліку продажу товарів (робіт, послуг), виписки та заповнення податкових накладних, подання декларації з податку на додану вартість.
Тобто такі платники єдиного податку зобов'язані вести податковий облік, а отже, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг) та виписувати податкові накладні за формою і в порядку, встановленому наказом ДПА України від 30.05.97 р. N 165 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.06.97 р. за N 233/2037), з урахуванням змін і доповнень, внесених наказами ДПА України від 08.10.98 р. N 469 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.10.98 р. за N 691/3131) та від 02.08.2001 р. N 311 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.08.2001 р. за N 674/5865).
Податкову звітність з податку на додану вартість згадані платники зобов'язані подавати за формою та у порядку, затвердженими наказом Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 р. N 166 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.07.97 р. за N 250/2054), з урахуванням змін і доповнень, затверджених наказами Державної податкової адміністрації України від 10.04.98 р. N 179 , від 23.10.98 р. N 499 , від 02.11.2000 р. N 568 та від 18.04.2001 р. N 170 (зареєстровані в Міністерстві юстиції України відповідно 27.04.98 р. за N 265/2705, 10.11.98 р. за N 715/3155, 11.12.2000 р. за N 903/5124 та 14.05.2001 р. N 412/5603).
6. Взаємозв'язок між податковими деклараціями
Про те, що між показниками фінансової звітності є взаємозв'язок, відомо, мабуть, кожному бухгалтеру. Для спрощення процедури Мінфін України видає (як правило, щорічно у вигляді листів) методичні рекомендації щодо перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності підприємств, де в табличній формі наводиться інформація, зміст якої фактично зводиться до формули "рядок А форми X = рядок В форми Y".
Неважко здогадатися, що й податкові декларації можна перевірити на предмет "ув'язки" показників, відсутність якої в деяких випадках буде свідчити про помилку. Тут йдеться насамперед про декларацію про прибуток підприємства та декларацію з ПДВ як найбільш складні за змістом та принципом підрахунку відображуваних у них податкових зобов'язань.
Нема ні чітко визначеної методики, ні тим паче нормативного документа, який би встановлював взаємозв'язок між деклараціями про прибуток та про ПДВ. Однак податкові інспектори "ув'язці" показників приділяють увагу, як правило, й на етапі попередньої перевірки декларацій з ПДВ, і під час документальних перевірок. Так, у наказі ДПАУ від 01.08.98 р. №376 "Про затвердження методичних вказівок щодо організації порядку адміністрування відшкодування ПДВ" окремим пунктом висвітлена потреба в об'єднаних перевірках ПДВ та податку на прибуток, подається навіть перелік "пунктів перетину" цих найголовніших декларацій платників, що працюють на загальній системі оподаткування.
Стосовно взаємозв'язку показників всередині самої декларації про прибуток він наведений у рекомендаціях щодо приймання та термінів розгляду податкових декларацій з податку на прибуток і механізму реалізації виявлених правопорушень, затверджених наказом ДПАУ від 11.05.99 р. №253 (зі змінами, внесеними наказами ДПАУ від 27.03.2000 р. №133, від 10.09.2001 р. №360).
Перш ніж спинитися на особливостях звірки, нагадаємо, що в основу її покладено:
1) правило "першої події" для виникнення доходу/зобов'язань з ПДВ (пп. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" та пп. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про ПДВ" відповідно), а також ведення обліку за "першою подією" при визнанні валових витрат та права на податковий кредит (пп. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Закону від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" та пп. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 з урахуванням обмежень пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про ПДВ" відповідно);
2) правило виникнення податкового кредиту з ПДВ лише за умов віднесення придбаних товарів до валових витрат (амортизації основних засобів) (пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону №168);
3) через розбіжність звітних періодів показники податкових декларацій приводять до єдиної бази - звітного кварталу, півріччя, 9 місяців, року. Для цього необхідно скласти декларацію з ПДВ наростаючим підсумком шляхом підбиття арифметичної суми показників декларацій за відповідні періоди (місяці, квартали);
4) показники декларацій необхідно привести до єдиного вимірника (більшого) - тис. грн.
У таблиці 1 наведено чотири основні моменти, які, на думку розробників внутрішніх податкових методик перевірки, повинні збігатися в декларації з ПДВ та декларації про прибуток підприємства.
Таблиця 1
Чотири основні моменти, які податківці порівнюють у деклараціях з ПДВ та про прибуток підприємства
Взаємопов'язані рядки Особливості встановлення взаємозв'язку між деклараціями
Декларація про прибуток підприємства Декларація

 
 

Цікаве

Загрузка...