WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова звітність платників податків - Реферат

Податкова звітність платників податків - Реферат


Реферат на тему:
Податкова звітність платників податків
1. Відповідальність за складання податкової звітності
Відповідальність за несвоєчасне і неякісне складання документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах несуть:
а) юридичні особи та філіали (відділення), представництва юридичних осіб, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до цього Кодексу визначені платниками податків, а також їх посадові особи;
б) фізичні особи - платники податків, або їх законні чи уповноважені представники у випадках, передбачених цим Кодексом;
в) податкові агенти.
2. Складання податкової звітності
Форми обов'язкової податкової звітності (податкові декларації чи податкові розрахунки), повинні відповідати нормам та змісту відповідного податку.
Податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням платника податків органу державної податкової служби в електронній формі, за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;
Податкова звітність подається із зазначенням ідентифікаційного коду або реєстраційного номера облікової справи платників податків.
Податкова звітність повинна бути підписана:
а) керівником платника податку - юридичної особи або філіалу (відділення), представництва юридичної особи, а також особою, яка відповідає за ведення податкового обліку та за подання податкової звітності;
б) фізичною особою - платником податків (її законним представником) або іншою особою, на яку цим Кодексом або іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування покладено обов'язки щодо подання податкової звітності.
Якщо податкова звітність подається податковими агентами - юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення податкового обліку та за подання податкової звітності такого агента, а якщо податковим агентом є фізична особа - такою фізичною особою.
Особа, яка за винагороду складає податкову звітність або бере участь у складанні податкової звітності платника податків, крім випадків, коли така особа є працівником платника податків, повинна підписати податкову декларацію разом з особами, визначеними в частинах (4) та (5) цієї статті.
Якщо у підготовці податкової звітності беруть участь декілька спеціалістів, то зазначена податкова звітність підписується лише головним спеціалістом разом з особами, визначеними в частинах (4) та (5) цієї статті.
Інформація, наведена в податковій декларації, у випадках передбачених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування, повинна підтверджуватися первинними документами, даними бухгалтерського обліку та відповідати вимогам ведення податкового обліку (звітності).
Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах і необхідна для відображення у податковому обліку, нагромаджується та систематизується в облікових регістрах в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Інформація про операції, пов'язані з виникненням податкових зобов'язань, які здійснені платником податків за звітний період, з облікових регістрів переноситься у згрупованому вигляді до податкової звітності.
3. Подання податкової звітності до контролюючих органів
Податкова звітність подається платником податків або іншою особою, на яку цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування покладено обов'язки з подання до контролюючих органів податкової звітності за звітний період у встановлені цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування строки, за місцем, визначеним відповідним контролюючим органом центрального рівня (якщо таке місце не визначено цим Кодексом).
1. Податкова звітність подається за кожний базовий податковий (звітний) період - (далі звітний період), що дорівнює:
а) календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
б) календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
в) календарному року, крім випадків, передбачених підпунктом "г" частини (1) статті 16012, - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
г) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян), - до 1 квітня року, наступного за звітним.
Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків) згідно з відповідним законом з питань оподаткування, така декларація подається у строки, визначені цим пунктом для такого базового податкового періоду. Для цілей цієї статті під терміном "базовий податковий період" слід розуміти податковий період, визначений цим Кодексом.
2. Платник податків - суб'єкт підприємницької діяльності незалежно від того, чи провадив він підприємницьку діяльність у звітному періоді, повинен подати податкову звітність за такий період.
Податкова звітність реєструється в контролюючих органах з додержанням таких вимог:
а) контролюючі органи зобов'язані зареєструвати податкову звітність, подану платником податків або іншою особою, на яку цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування покладено обов'язки щодо подання податкової звітності, за датою її фактичного подання;
б) платник податків має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання податкової звітності надіслати її до контролюючого органу поштою рекомендованим листом. Порядок оформлення зазначених поштових відправлень, а також нормативи їх обігу встановлюються Кабінетом Міністрів України.
в) платник податку має право не пізніше як за 5 днів до закінчення строку подання податкової звітності надіслати її до контролюючого органу електронною поштою, у порядку встановленому Кабінетом Міністрі України.
Податкова звітність подається у письмовому вигляді або

 
 

Цікаве

Загрузка...