WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основні види податкової звітності - Реферат

Основні види податкової звітності - Реферат

пільги щодо прибуткового податку (за довідником пільг, наприклад, 011 - неоподатковуваний мінімум на дітей до 16 років; 02 - пільги громадянам, що постраждали від аварії на ЧАЕС тощо.
Характеристика податкової декларації
з податку на додану вартість
Форма звітності Місячна і квартальна
Строки здачі Місячна - не пізніше 20 числа місяця, слідую чого за звітним.
Квартальна - не пізніше 20 числа місяця, слідую чого за звітним кварталом.
Ким представляється Підприємствами - платниками податку на додану вартість, а також особами, здійснюючими облік результатів спільної діяльності.
Користувач інформації Державніподаткові адміністрації.
Нормативна база Закон України від 03.03.97р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (із змінами, внесеними Законами України).
Порядок заповнення і пред'явлення податкової декларації по податку на додану вартість, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 30.05.97р. №166 (із змінами, внесеними приказом Державної податкової адміністрації України від 10.04.98р. №179, від 23.10.98р. №499).
Порядок заповнення форм податкової накладної, Порядок ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), Порядок ведення книги обліку продажі товарів (робіт, послуг), затверджені приказом Державної податкової адміністрації України від 30.05.97р. №166.
Інструкція по бухгалтерському обліку податку на додану вартість, затверджена приказом Міністерства фінансів України від 01.07.97р. №141 (із змінами, внесеними приказами Міністерства фінансів України від 17.10.97р. №218, від 19.02.98р. №37).
Указ Президента України від 07.08.98р. №857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні".
Принципи визначення валових витрат підприємства
До складу валових витрат виробництва та обігу слід включати:
1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду і пов'язаних з підготовкою, організацією, веденням виробництва, реалізацією продукції (робіт, послуг) та охороною праці. Таким чином, у валові витрати будуть включені матеріальні витрати і витрати на оплату праці. Слід звернути увагу, що включення у валові витрати вартості матеріальних ресурсів пов'язане з їх придбанням, а не списанням на виробництво і реалізацію продукції.
2. Витрати на поточний і капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення та інші види поліпшення основних фондів, в сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.
3. Суми плати за землю, податку з власників транспортних засобів, внесених загальнодержавних зборів, а також місцевих податків і зборів (див. рис. 5.2).
4. Суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій (не більше 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду).
5. Суми коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, коли на цих підприємствах як на основному місці роботи працює не менше 75% таких осіб, згаданим об'єднанням для проведення благодійної діяльності (не більш 10% оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду).
6. Суми коштів, унесених у страхові резерви (в порядку, перед-баченому Законом "Про оподаткування прибутку підприємств").
7. Суми резервів, не включених до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку із втратою або псуванням документів, чи допущенням помилок у розрахунках податкового зобов'язання, виявлених у звітному періоді.
8. Суми безнадійної заборгованості в разі, коли відповідні дії щодо стягнення таких боргів не дали позитивного результату, а також суми заборгованості, щодо яких минув термін позовної давності.
До складу валових витрат дозволяється включати також такі витрати платників податку на прибуток (витрати подвійного призначення):
- на гарантійний ремонт (обслуговування) реалізованих товарів;
- на винахідництво та раціоналізацію господарських процесів;
- на придбання науково-технічної літератури, передплату спе-ціалізованих періодичних видань, оплату участі в наукових семінарах з основної діяльності;
-на проведення передпродажних і рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що їх продає платник податку;
- на утримання та експлуатацію фондів природоохоронного призначення;
- на страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції, кредитних і комерційних ризиків; майна платника податку, страхування громадянської відповідальності, зв'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що входять до складу основних фондів, можливих екологічних і ядерних ризиків;
- на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, які видають державні органи на відповідні види діяльності;
- на забезпечення найманих робітників спеціальним одягом, взуттям тощо;
- на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових від-носинах із платником податку;
- на експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі підприємства та утримувалися за рахунок платника податку до прийняття Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" (окрім капітальних витрат, що підлягають амортизації).
Вивчення валових витрат виробництва й обігу, особливостей їх формування дає змогу зробити висновки, що за складом і обсягом вони перевищують витрати, які підприємство включає в собівартість, що зменшує суму оподаткованого прибутку.
Це досягається у зв 'язку з віднесенням до складу валових витрат: сплачених податків за землю та з власників транспортних засобів; використання прибутку на благодійну діяльність; використання прибутку на фінансування соціальної інфраструктури підприємств.
Зменшення оподаткованого прибутку також досягається внаслідок збільшення суми амортизаційних відрахувань, які виключаються зі скоригованого валового доходу. Збільшення амортизаційних відрахувань зумовлено такими змінами щодо їх обчислення.
Література
1. Порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи. Затверджений наказом ДПА України від 11.07.1997р. №234.
2. Порядок заповнення податкової накладної. Затверджений наказом ДПА від 30.05.1997р.№165.
3. Порядок заповнення та подання податкової декларації про податок на додану вартість. Затверджений наказом ДПА України від 30.05.1997р. №166.
4. Порядок складання декларації про прибуток підприємства. Затверджений наказом ДПА України від 21.01.1998р. №37

 
 

Цікаве

Загрузка...