WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основні види податкової звітності - Реферат

Основні види податкової звітності - Реферат

накопичення даних про валові доходи і валові витрати без записів в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку із наступним використанням таких даних для складання податкової декларації.
Суми валових витрат записуються у рядках 12-33 декларації. Ці рядки заповнюються на основі відповідних показників,вказаних у відповідних додатках.
Наприклад, рядок 12 декларації заповнюється на основі даних додатку "Ж".
В рядку 1 додатку "Ж" відображаються суми витрат, пов'язаних з придбанням матеріалів, сировини, комплектуючих частин і напівфабрикатів (окрім тих, які придбані у нерезидентів на території офшорних зон) як за національну, так і за іноземну валюту, за умови, що ці матеріальні цінності будуть використані у власній господарській діяльності і не підлягають наступному продажу. Ці суми підлягають включенню в число валових витрат при наявності відповідних відправних (супровідних) чи розрахункових документів, які підтверджують факт придбання цих матеріальних цінностей. Дані сум відображаються в цьому рядку без обліку ПДВ і акцизного збору.
В рядку 2 додатка "Ж" вказуються суми витрат, пов'язаних із придбанням матеріальних цінностей у нерезидентів в офшорних зонах. Суми таких витрат включаються в чисто валових витрат в розмірі 85% від вартості придбаних матеріалів.
При відсутності переліку офшорних зон даний рядок не заповнюється.
В рядку 3 додатку "Ж" відображаються витрати, пов'язані з придбанням матеріальних цінностей. Дані сум включаються в число валових витрат при умові, що договірна ціна по таких операціях не перевищує звичайної ціни; включення вказаних сум можливе при наявності відправних чи розрахункових документів.
Аналогічно заповнюються рядки 5, 6, 7 додатку "Ж", де відображаються суми витрат, пов'язаних з придбанням товарів, а також рядки 9, 10, 11, це вказані витрати, пов'язані з оплатою вартості виконаних робіт, наданих послуг. При проведенні часткових поставок товарів (робіт, послуг) в рахунок балансу його операція по бартерному договору валові витрати виникають при здійсненні кожної поставки товарів (робіт, послуг). В рядку 12 додатку "Ж" вказується сума засобів чи майнових цінностей, наданих виконавцю довготермінових договорів у вигляді авансів (передоплат).
В рядку 13 додатку "Ж" відображається вартість об'єкта довготермінового контракту чи його частини, переданих на баланс замовника. Такі витрати відображаються у вигляді довготермінового договору (контракту).
Дані, отримані у результаті сумування рядків 1-3, 5-7, 9-13 додатку "Ж", записуються у рядок 12 декларації.
Окрім додатку "Ж" до декларації додаються ще додатки "З", "Л", "К", де також вказані суми валових витрат.
Ще однією формою податкової звітності є податкова декларація з податку на додану вартість. Основна характеристика цієї декларації наведено у табл. 1.3.
Подання податкової декларації з податку на додану вартість передбачено ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість".
У відповідності із пунктом 7.7.2 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" подання декларації здійснюється у терміни, які передбачені для сплати податку, тобто не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.
Звітний (податковий) період встановлюється у визначеному законодавством порядку, і може відповідати одному календарному місяцю чи одному календарному кварталу в залежності від обсягу операцій, які обкладаються податком, з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік.
Звітний (податковий) період, який відповідає одному календарному місяцю, встановлюється для платників, які за попередній календарний рік мали обсяг операцій, які обкладають податком, з продажу товарів (робіт, послуг) з врахування ПДВ більше 7200 н.м.д.г. і для платників, які станом на дату складення декларації не відпрацювали 12 місяців.
Для платників, які за попередні 12 місяців мали обсяг оподатковуваних податком операцій з продажу товарів (робіт, послуг) з врахуванням ПДВ вартістю менше 7200 н.м.д.г., звітний (податковий) період встановлюється на їх вибір.
Оригінал декларації подається платником в податковий орган по місцю надходження платника. Подання ксерокопій не допускається.
Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чи шариковою ручкою або напечатана без виправлень і помарок. В рядках, де відсутні дані для заповнення, повинен бути проставлений прочерк. Суми обороту і податку в декларації проставляються в гривнях, без копійок, із відповідними заокругленнями згідно існуючих правил.
Дані, наведені в декларації, повинні відповідати даним бухгалтерського обліку платника і даним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджується: підписом платника, якщо платник фізична особа, в інших випадках (особа, визначена в якості платника ПДВ, крім фізичних осіб - підписами відповідних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) і печаткою.
У відповідності з Наказом Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні". Державною податковою адміністрацією України розроблені форми податкової декларації з ПДВ, у відповідності з яким всіх платників ПДВ можна розділити на 2 групи: група 1 - платники, які подають повну форму декларації (платники ПДВ, у яких обсяг оподатковуваних операцій на протязі любого періоду за останні 12 календарні місяці, і перевищує 1200 н.м.д.г.), і група 2 - платники. Які подають скорочену форму декларації (платники ПДВ, які мають обсяг оподатковуваних операцій за любий період на протязі останніх 12 календарних місяців, і який не перевищує 1200 н.м.д.г.
Відмінність в порядку заповнення цих двох форм декларації полягає у заповненні ІІІ розділу. В скороченій формі декларації відсутній розрахунок бюджетного відшкодування, що вказує на те, що для таких платників негативна різниця між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту звітного періоду зараховується в погашення податкових зобов'язань майбутніх звітних періодів, і права на отримання бюджетного відшкодування такі платники до досягнення встановленого обсягу оподатковуваних операцій не мають.
Щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, підприємства подають до податкової інспекції "Довідку про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб" ф.№8ДР, у яких за кожним працівником - їхніми ідентифікаційними номерами, вказують у розрізі ознак доходу (за довідником ознак доходів) наприклад, 01 доход за основним місцем роботи; 02 - доход за неосновним місцем роботи; 03 - матеріальна допомога; 04 - дивіденди і т.д.) суму виплаченого доходу, утриманого прибуткового податку, дату, прийняття і звільнення з роботи, ознаку

 
 

Цікаве

Загрузка...