WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

відображаються в синтетичному обліку в кінці звітного року на субрахунках:
792 "Фінансовий результат від фінансових операцій",
793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності",
794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій".
Протягом року доходи і витрати, пов'язані з вказаними видами неопераційної діяльності обліковуються на рахунках:
72 "Дохід від участі в капіталі",
73 "Інші фінансові доходи",
74 "Інші доходи",
75 "Надзвичайні доходи",
95 "Фінансові витрати",
96 "Втрати від участі в капіталі",
97 "Інші витрати",
99 "Надзвичайні витрати".
Накопичені протягом звітного року на вказаних синтетичних рахунках доходи і витрати в кінці року списуються на відповідні субрахунки фінансових результатів: 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій", 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності" і 794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій" наступними заключними записами на бухгалтерських рахунках:
1. На відображення в обліку фінансового результату від фінансових операцій:
На списання кінцевого сальдо доходу від участі в капіталі:
Дт 72 "Дохід від участі в капіталі"
Кт 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій"
На списання кінцевого сальдо інших фінансових доходів:
Дт 73 "Інші фінансові доходи"
Кт 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій"
1.3 На списання кінцевого сальдо фінансових витрат:
Дт 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій"
Кт 95 "Фінансові витрати"
1.4. На списання кінцевого сальдо втрат від участі в капіталі:
Дт 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій"
Кт 96 "Втрати від участі в капіталі"
2. На відображення в обліку фінансового результату від іншої звичайної діяльності:
2.1. На списання кінцевого сальдо інших доходів:
Дт 74 "Інші доходи"
Кт 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності"
2.2. На списання кінцевого сальдо інших витрат:
Дт 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності"
Кт 97 "Інші витрати"
3. На відображення в обліку фінансового результату від надзвичайних подій:
На списання кінцевого сальдо надзвичайних доходів:
Дт 75 "Надзвичайні доходи"
Кт 794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій"
На списання кінцевого сальдо надзвичайних витрат:
Дт 794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій"
Кт 99 "Надзвичайні витрати"
Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій до рахунків 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати" і 99 "Надзвичайні витрати" та фінансових результатів від вказаних операцій за звітний рік на субрахунках 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій", 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності" і 794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій" ведеться за статтями доходів і витрат, економічний зміст яких визначений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати".
Аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності
Загальні положення
Для контролю за фінансовими результатами господарсько - фінансової діяльності підприємства та аналізу цих результатів, крім узагальнених на синтетичних рахунках 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації", 74 "Інші доходи" та на інших рахунках даних, необхідні, деталізовані дані про фінансові результати діяльності підприємства. Такі деталізовані дані можна отримати лише з належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів.
З переходом на бухгалтерський облік за новими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на основі міжнародних стандартів, та на новий План рахунків аналітичний облік фінансових результатів особливо необхідний для складання Звіту про фінансові результати. Більше того, можна стверджувати, що без належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів практично не можливе складання об'єктивного Звіту про фінансові результати.
Завдання раціональної організації аналітичного обліку фінансових результатів на кожному підприємстві в тому, щоб відповідно до Положення (стандарту "Звіт про фінансові результати" та статей цього звіту на аналітичних рахунках фінансових результатів протягом року наростаючим підсумком з початку року в розрізі звітних статей накопичувались дані про доходи та витрати підприємства, необхідні як для контролю та аналізу, так і для складання Звіту про фінансові результати. Отже, аналітичний облік фінансових результатів повинен бути організований так, щоб за підсумком кожного звітного періоду із аналітичного обліку фінансових результатів можна було взяти підсумкові дані і перенести їх на відповідну статтю Звіту про фінансові результати.
Підприємства торгівлі, організуючи аналітичний облік фінансових результатів на звітний рік, мусять виходити із специфіки їх діяльності та з переліку і економічного змісту статей Звіту про фінансові результати. Враховуючи економічний зміст окремих статей звіту, визначають в ньому прибутки або збитки за звітний період.
Виходячи з вище викладених вимог, аналітичний облік фінансових результатів має бути організований на підприємстві з врахуванням специфіки його діяльності, тобто видів операційної (основної) діяльності, іншої та надзвичайної діяльності, і змісту Звіту про фінансові результати. Підприємства, організуючи аналітичний облікфінансових результатів на звітний рік, мусять виходити із переліку та економічного змісту статей Звіту про фінансові результати. Враховуючи зміст окремих статей звіту визначають в ньому прибуток або збиток за звітний період.
Економічний зміст окремих статей Звіту про фінансові результати та порядок визначення прибутку або збитку за звітний період від основної (операційної) діяльності, від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій установлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати" (пункти 13 - 37) , крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила.
З метою правильного визначення в звіті фінансових результатів та недопущення помилок в економічному змісті окремих аналітичних рахунків і відповідних статей звіту нижче наводимо їх зміст в послідовності рядків Звіту про фінансові результати:
010. У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).
015. У статті "Податок на додану вартість" відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
020. У

 
 

Цікаве

Загрузка...