WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

товарів готівкою - 42500 грн.
Разом реалізовано товарів (валовий дохід роздрібної торгівлі) - 813500 грн.
2.1. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов'язання з ПДВ від суми реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів на підставі розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, - 114200 грн.
2.2. Нараховані щомісячно податкові зобов'язання з ПДВ від суми передоплат товарів покупцями - платниками ПДВ при оптовому і дрібнооптовому відпуску товарів - 14300 грн.
2.3. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов'язання з ПДВ при відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ при оптовому і дрібнооптовому відпуску товарів в рахунок наступної оплати - 7083 грн..
Чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі - 677917 грн. (813500 - (114200 + 14300 + 7083)
3. Фактична собівартість реалізованих покупцям протягом року товарів:
3.1. Облікова продажна вартість реалізованих товарів за готівку та за безготівковим розрахунком - 813500 грн.
3.2. Витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що віднесені за щомісячними розрахунками до реалізованих товарів - 35810 грн.
3.3. Товарні надбавки, включаючи ПДВ, що відносяться до реалізованих товарів за шомісячними розрахунками (віднімається) - 252185 грн.
Разом собівартість реалізованих товарів - 597125 грн.
4. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованих товарів, - 18300 грн.
5. Витрати обігу підприємства - 41927 грн.
6. Інші операційні витрати підприємства - 5650 грн.
Разом витрати підприємства на реалізовані за рік товари - 65877 грн.
Всього фактична собівартість реалізованих товарів - 663002 грн..
За даними прикладу 3 чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі від реалізації товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік були відображені протягом року бухгалтерськими проводками:
- на відображення в обліку реалізованих товарів за готівку - 685200 грн.:
Дт 30 "Каса" і 31 "Рахунки в банках"
Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 685200
- на відображення в обліку відпущених (відвантажених) покупцям товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, - 128300 грн.:
Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.
Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 128300
Податкові зобов'язання з податку на додану вартість:
- відображено в обліку щомісячно податкові зобов'язання з ПДВ від суми реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів на підставі розрахунків товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, - 114200 грн.
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 641 "Розрахунки з податків"(ПДВ) - 114200
- нараховано податкові зобов'язання з ПДВ від суми реалізованих товарів покупцям за безготівковим розрахунком - 21383 грн.:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 641 "Розрахунки з податків"(ПДВ) - 7083
Кт 643 "З податкових зобов'язань" - 14300
Разом - 21383
Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:
- списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб облікова продажна вартість товарів, реалізованих за готівку та безготівковим розрахунком, - 813500:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" " - 813500
- списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану - 35810 грн.
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 93 "Витрати обігу" - 35810
- відображені в обліку товарні надбавки, включаючи ПДВ, які відносяться до реалізованих товарів за щомісячними розрахунками - 252185 грн.:
Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"
Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 252185
На відображення в обліку фінансових результатів підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні записи:
1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства - 677917 рн.:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" - 677917
2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів - 597125 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 597125
3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат - 18300 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 92 "Адміністративні витрати" - 18300
4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану , що залишаються за розрахунком на залишок товарів на кінець звітного року - 41927 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 93 "Витрати обігу" - 41927
5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат - 5650 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 94 "Інші операційні витрати" - 5650
Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" в сумі 677917 грн. і дебетового обороту в сумі 663002 грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік складає прибуток в сумі 14915 грн. (677917 - 663002)
В тому разі, коли підприємство здійснює, крім роздрібного продажу товарів, інші види господарської діяльності (оптову торгівлю, виробництво продукції тощо), бухгалтерські записи на відображення в обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть аналогічними. Але на субрахунок 791 "Фінансовий результат відосновної діяльності" списують чистий дохід та собівартість товарів (продукції) за видами діяльності з відповідних субрахунків до рахунків 70 "Доходи від реалізації" і 90 "Собівартість реалізації.
З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" необхідно виділити окремі аналітичні рахунки (статті) доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.
Аналітичний облік доходів і витрат від операційної (основної) діяльності підприємства до рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати обігу" і 94 "Інші операційні витрати" та фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" ведеться за статтями доходів і витрат, економічний зміст яких визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати".
Синтетичний облік фінансових доходів, витрат і результатів
від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій
Фінансові результати від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій

 
 

Цікаве

Загрузка...