WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

22 вказується, що собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. Як повинна визначатись собівартість реалізованих товарів в оптовій торгівлі в Положенні не вказується.
На наш погляд, суперечливість вказаних вище положень ПСБО 9 "Запаси" має бути врахована при розробці відомчих методичних рекомендацій з планування та обліку витрат торговельних підприємств. Згідно з положеннями пунктів 8 і 9 ПСБО 9 "Запаси" не може бути собівартості реалізованих товарів як в оптових, так і в роздрібних торговельних підприємствах без відповідної частки витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням товарів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до реалізації. Без частки названих витрат обігу неможливо об'єктивно визначити фінансові результати й ефективність торгівлі.
Виходячи із вище викладеного, автор розглядає складніший варіант списання на фінансові результати витрат обігу торговельних підприємств, при якому витрати, що безпосередньо пов'язані з придбанням товарів, транспортуванням їх до місця використання та доведенням до стану, в якому вони придатні до реалізації, включаються до фактичної собівартості реалізованих товарів за спеціальним щомісячним розрахунком цих витрат.
Якщо за відомчими методичними рекомендаціями буде встановлено спрощений порядок визначення собівартості реалізованих товарів, що дорівнює тільки договірній (купівельній) їх вартості, то витрати обігу торгівлі слід буде списувати на фінансові результати повністю в кінці звітного року з кредиту рахунку 93 "Витрати обігу" на дебет субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності", а щомісячний запис за розрахунком витрат обігу на реалізовані товари (Дт 902 - Кт 93) здійснюватись не буде. Тобто витрати обігу будуть списуватись аналогічно як списуються витрати на збут на виробничих підприємствах.
Синтетичний облік фінансових результатів в торгівлі ведеться за загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів виробничих підприємств (рис. 6) з врахуванням особливостей відображення в обліку собівартості реалізованих товарів:
1. На оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах, які обліковують товари за купівельними цінами, собівартість реалізованих товарів складається із купівельної їх вартості (без ПДВ) і витрат підприємства на придбання товарів, на доставку їх та доведення товарів до придатного для реалізації стану.
2. На підприємствах роздрібної торгівлі, в тому числі на підприємствах громадського харчування, які обліковують товари за продажними цінами, включаючи товарні надбавки, собівартість реалізованих товарів складається із продажної їх вартості за виключенням (мінусом) товарних надбавок, що за щомісячним розрахунком відносяться до реалізованих товарів, і витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення товарів до придатного для реалізації стану.
Відповідно до типового положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності з врахуванням положень ПСБО 9 "Запаси" витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану мають щомісячно списуватись на дебет рахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" в сумі, що відноситься до реалізованих за місяць товарів. При цьому названі витрати розподіляються за щомісячним розрахунком на витрати, що відносяться до реалізованих товарів і до залишку товарів на кінець звітного місяця. Інші витрати обігу, а також адміністративні витрати та інші операційні витрати списуються на рахунок 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" заключними записами в кінці року.
Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів
оптово-збутових, оптових та посередницьких підприємствах
Протягом звітного року доходи та чистий дохід оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств від реалізації товарів та інших операційних доходів від основної діяльності щомісячно відображається в обліку наступними записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:
1. На суму відвантажених і відпущених (реалізованих) покупцям товарів за договірними відпускними цінами (доходу), включаючи податок на додану вартість (акцизний збір) та інших операційних доходів від основної діяльності:
1.1. Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
Дт 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" і ін.
Кт 702 "Дохід від реалізації товарів"
1.2. Дт 31 "Рахунки в банках" і ін.
Кт 71 "Інший операційний дохід"
2. На суму нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ при передоплаті товарів покупцями:
Дт 702 "Доходи від реалізації товарів"
Кт 643 "З податкових зобов'язань"
При нарахуванні податкового зобов'язання з ПДВ була складена бухгалтерська проводка: Дт 643 "З податкових зобов'язань" - Кт 641 "Розрахунки з податків", анал. рахунок "З податку на додану вартість".
3. На відображення в обліку податку на додану вартість при відвантаженні (відпуску) товарів покупцям в рахунок наступної оплати або оплаті відпущених товарів готівкою:
Дт 70 "Доходи від реалізації"
Кт 641 "Розрахунки з податків", анал. рахунок "З податку на додану вартість"
У тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також відображаються за дебетом рахунку 702 "Доходи від реалізаціїтоварів" на зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 "Розрахунки по податках і платежах" та інших.
На зменшення чистого доходу від оптової торгівлі, який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та інших податків і зборів з обороту, в кінці року заключними записами списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, та сальдо інших витрат операційної діяльності.
Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року без запису на бухгалтерських рахунках на суму собівартості реалізованих товарів.
Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається протягом року на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" записами на бухгалтерських рахунках:
1. На облікову купівельну вартістьвідвантажених (відпущених) товарів:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 281 "Товари на складах"
2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 93 "Витрати обігу"
На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від основної діяльності оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств за звітний рік необхідно скласти наступні заключні бухгалтерські прповодки:
1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від оптової торгівлі та інших операційних доходів:
Дт 702 "Дохід від

 
 

Цікаве

Загрузка...